Xem Nhiều 6/2023 #️ Chỉ Số Điều Chỉnh Gdp (Gdp Deflator) Là Gì? Công Thức Tính # Top 13 Trend | Tvzoneplus.com

Xem Nhiều 6/2023 # Chỉ Số Điều Chỉnh Gdp (Gdp Deflator) Là Gì? Công Thức Tính # Top 13 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Chỉ Số Điều Chỉnh Gdp (Gdp Deflator) Là Gì? Công Thức Tính mới nhất trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khái niệm

Chỉ số điều chỉnh GDP hay chỉ số giảm phát GDP trong tiếng Anh được gọi là GDP deflator.

Chỉ số điều chỉnh GDP đo lường mức giá trung bình của tất cả mọi hàng hóa và dịch vụ được tính vào GDP.

Chỉ số điều chỉnh GDP được tính bằng tỉ số giữa GDP danh nghĩa và GDP thực tế.

Nó phản ánh mức giá hiện hành so với mức giá của năm cơ sở. Chỉ số điều chỉnh GDP ở những năm sau (thời kì sau) phản ánh sự gia tăng của GDP danh nghĩa so với năm gốc, nó chỉ cho biết sự thay đổi sản lượng do giá thay đổi chứ không cho biết sự gia tăng của GDP thực tế.

Công thức tính

Do GDP danh nghĩa phải bằng GDP thực tế ở năm cơ sở theo định nghĩa nên chỉ số điều chỉnh GDP ở năm cơ sở luôn bằng 1.

Tuy nhiên, để tiện lợi, các nhà thống kê kinh tế thường thể hiện giá trị của chỉ số điều chỉnh GDP hay chỉ số giảm phát ở năm cơ sở là 100 thay vì là 1. Rõ ràng là đọc chỉ số điều chỉnh GDP của năm 2004 là 196,9 dễ hơn là 1,969 (so với năm cơ sở là 1994).

Do vậy, tỉ số giữa giá trị của GDP danh nghĩa và GDP thực tế được nhân với 100. Chúng ta có công thức tính chỉ số điều chỉnh GDP là:

Trong đó:

D(GDP): Chỉ số điều chỉnh GDP

GDPt: GDP danh nghĩa

GDPr: GDP thực tế

Ví dụ về cách xác định giá trị chỉ số điều chỉnh GDP

Bảng mô tả cách xác định chỉ số điều chỉnh GDP

Chúng ta xác định giá trị GDP danh nghĩa và GDP thực tế trước, sau đó tính được:

D(GDP) = (16,012/15,300) × 100 = 104,7

Chúng ta có thể minh họa những điều đã được đề cập trên bằng một ví dụ đơn giản, đó là nghiên cứu một nền kinh tế tưởng tượng chỉ sản xuất hai hàng hóa cuối cùng là gạo, nước mắm.

Đối với mặt hàng gạo, đơn vị đo lường về lượng được tính bằng kg và giá được tính theo đơn vị nghìn đồng một kg. Về mặt hàng nước mắm đơn vị đo lường về lượng được tính bằng lít và giá được tính theo nghìn đồng một lít.

Chúng ta tìm hiểu xem các nhà thống kê kinh tế tính toán các chỉ tiêu về GDP danh nghĩa (GDPn), GDP thực tế (GDPr) theo cách tiếp cận chi tiêu, chỉ số điều chỉnh GDP D(GDP) và tỉ lệ tăng trưởng GDP hay tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm (g) như thế nào.

Xác định GDP danh nghĩa, GDP thực tế, và chỉ số điều chỉnh GDP

Nhìn vào kết quả tính toán ở bảng, chúng ta thấy rằng GDP danh nghĩa và GDP thực tế bằng nhau và bằng 4.260 trong năm cơ sở là năm 2002. Vì vậy, chỉ số điều chỉnh GDP bằng 100.

Diệu Nhi

Gdp Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Tính Chỉ Số Gdp

Chỉ tiêu GDP ngày nay được nhắc đến nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các báo cáo thành tích cuối năm ở các địa phương. GDP tăng trưởng cao thường gắn liền với sự hãnh diện, GDP tăng trưởng thấp là một sự lo âu. Nhiều nhà kinh tế “vung tay múa chân” khi bàn về con số tăng trưởng GDP, rồi hiến kế này kế nọ. Vậy thực chất GDP là gì, ý nghĩa của nó ra sao và được tính toán thế nào?

GDP (Gross Domestic Product) là tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa được tính bằng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa, dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một quốc gia, một lãnh thổ trong một thời kỳ nhất định thường là một năm. Về bản chất, GDP được xem là chỉ số đánh giá tổng quan nhất về tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như mức độ phát triển của một khu vực hay một quốc gia.

Lịch sử ra đời của chỉ số GDP

Thực ra, GDP là một chỉ tiêu trong hệ thống tài khoản quốc gia (System of National Accounts – SNA). SNA của Liên hiệp quốc được các nhà kinh tế hàng đầu thế giới, đứng đầu là Richard Stone (đoạt giải Nobel 1984) đưa ra. SNA đã tập hợp một cách hệ thống các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng nhằm mô tả, phân tích các hiện tượng kinh tế cơ bản. Hệ thống SNA mô tả quá trình chu chuyển sản phẩm và tiền tệ trong một quốc gia, nó là một tập hợp đầy đủ, phù hợp và linh hoạt các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Những chỉ tiêu này được xây dựng dựa trên các khái niệm, định nghĩa và quy tắc chuẩn mực được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới.

Hệ thống SNA phục vụ nhiều mục đích khác nhau, trong đó mục đích cơ bản là cung cấp thông tin để phân tích và hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô làm cơ sở cho các nhà quản lý và lãnh đạo các cấp giám sát, nghiên cứu, điều hành và ứng xử với nền kinh tế.

Có thể coi việc tập hợp các chỉ tiêu kinh tế đã hình thành từ thế kỷ 17. Năm 1665, Wiliam Petty và Gregory King (1688) đã đưa ra các chỉ tiêu nhằm đánh giá thu nhập quốc gia và chi tiêu dùng cuối cùng.

Vào thế kỷ 18, các nhà kinh tế Pháp theo trường phái trọng nông làm giảm khái niệm về thu nhập quốc gia do họ quan niệm chỉ có ngành nông nghiệp và khai thác trực tiếp từ thiên nhiên mới thuộc phạm trù sản xuất, tuy nhiên đóng góp của trường phái này về mặt học thuật là rất quan trọng.

Năm 1758, Francois Quesnay một thành viên của phái trọng nông đã xây dựng “Lược đồ kinh tế” (tableou economique) mô tả mối quan hệ liên ngành trong nền kinh tế, và mô hình này được xem như tiền đề của bảng I/O (input-output table) của Leontief sau này.

Adam Smith đã phê phán tư tưởng của trường phái trọng nông và đề cao vai trò của công nghiệp chế biến trong nền kinh tế. Tuy vậy, Adam Smith cũng như Karl Marx, không thừa nhận vai trò của các ngành dịch vụ trong nền kinh tế. Quan điểm này được thể hiện trong “Hệ thống các bảng kinh tế quốc dân – MPS” được áp dụng đối với các nước xã hội chủ nghĩa cho tới những năm 90 của thế kỷ 20.

Vào những thập niên 30 của thế kỷ trước, lý thuyết tổng quát của J.M.Keynes được đưa ra nhằm giải thích hiện tượng khủng hoảng kinh tế thế giới đã làm thay đổi quan niệm của các nhà kinh tế thời kỳ đó khi họ chỉ sử dụng ý niệm thu nhập quốc gia như là cách đánh giá duy nhất của một quốc gia (vấn đề này giống hệt Việt Nam hiện nay khi coi GDP như chỉ tiêu duy nhất đánh giá tình hình kinh tế của đất nước).

Dựa trên lý thuyết tổng quát của Keynes và lược đồ kinh tế của Francois Quensnay, năm 1941 Wassily Leontief đưa ra mô hình cân đối liên ngành (còn gọi là bảng I/O – được công bố trong công trình nghiên cứu “Cấu trúc của nền kinh tế Hoa Kỳ”).

Đầu những năm 1950, nhu cầu so sánh quốc tế đã thúc đẩy việc xây dựng hệ thống hạch toán quốc gia theo chuẩn mực quốc tế. Năm 1953, Hội Quốc Liên (tiền thân của tổ chức Liên hiệp quốc) xây dựng hệ thống tài khoản quốc gia đầu tiên dựa trên báo cáo của nhóm nghiên cứu trường Đại học Cambridge do Richard Stone đứng đầu. Đây cũng là phiên bản đầu tiên của Hệ thống tài khoản quốc gia, còn gọi SNA, 1953.

Sau một thời gian áp dụng, cơ quan thống kê Liên hiệp quốc đã sửa đổi và kết hợp toàn diện các lý thuyết kinh tế và công bố SNA, 1968. Phiên bản này cũng do chính Richard Stone đứng đầu nhóm sửa đổi (còn gọi nhóm Cambridge). Ông xây dựng hệ thống này với mô hình I/O là trung tâm về ý niệm cũng như cách hạch toán.

Sau đó, do kinh tế thế giới phát triển nhanh và tổ chức Thống kê Liên hiệp quốc cần thống nhất về ý niệm và định nghĩa với các tổ chức khác như WB, IMF, Ủy ban Thống kê châu Âu (EUROSTAT), Tổ chức Hợp tác và phát triển châu Âu (OECD), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)… những thành viên của các tổ chức này và chuyên gia kinh tế của các nước thành viên đã nhóm họp và SNA, 1993 ra đời.

Từ năm 1954-1975 đất nước Việt Nam chia làm hai miền thuộc hai chế độ chính trị khác nhau. Ở miền Bắc, ngành thống kê áp dụng phương pháp luận của “Hệ thống các bảng cân đối vật chất – MPS”. Ở miền Nam, Viện Thống kê thuộc chính quyền Sài Gòn áp dụng “Hệ thống các tài khoản quốc gia – SNA”. Thời kỳ 1976-1988 đất nước thống nhất, ngành thống kê áp dụng MPS cho phạm vi cả nước.

Từ 1989 đến nay, ngành thống kê Việt Nam áp dụng SNA trên phạm vi toàn quốc (ngày 25-12-1992, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 183/TTg về việc chính thức áp dụng hệ thống SNA trên phạm vi cả nước thay cho hệ thống MPS trước đây).

Phân loại GDP

GDP hàng hóa

GDP là giá trị của tất cả các loại hàng hóa hay tất cả các loại dịch vụ được tính trên 1 vùng lãnh thổ theo một khoảng thời gian xác định nào đó.

Với mỗi loại hàng hóa, dịch vụ, GDP sẽ được tính trong khoảng thời gian với các mốc 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hay 1 năm. Tức là tính theo các quý trong năm tùy thuộc vào từng lĩnh vực.

Giá trị của GDP sẽ được áp dụng chung đối với hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ của các ngành nghề cho cả công ty trong nước hay nước ngoài.

GDP đầu người

GDP được chia thành GDP bình quân đầu người và được nhắc tới nhiều nhất trong lĩnh vực này. GDP bình quân đầu người là phản ánh về mức thu nhập, mức sống của người dân trong 1 khu vực, lãnh thổ, quốc gia. Mức GDP bình quân đầu người này chỉ ở khoảng tương đối chứ không chính xác tuyệt đối.

Thời gian tính GDP bình quân đầu người được xác định theo 1 năm tức là 365 ngày. Mặc dù thống kê chỉ mang tính chất tương đối nhưng đây là chỉ tiêu rất quan trọng đối với tất cả các quốc gia trong nền kinh tế. Chỉ số GDP cao sẽ tỉ lệ thuận với mức thu nhập và đời sống của người dân ở quốc gia đó.

Tuy nhiên, có một số những quốc gia, chỉ số GDP cao nhưng chưa chắc đã là quốc gia có mức sống cao nhất.

Cách tính chỉ số GDP

Để tính GDP sẽ có 3 cách khác nhau gồm: Tính tổng chi tiêu, tính theo thu nhập và tính theo giá trị gia tăng.

Phương pháp tính GDP theo tổng chi tiêu

Phương pháp tính GDP theo tổng chi tiêu của một quốc gia sẽ được tính bằng tổng số tiền mã mỗi hộ gia đình sẽ dùng để mua sắm và sử dụng các dịch vụ quốc gia đó.

Công thức tính GDP theo tổng chi tiêu như sau:

Trong đó

C = Consumtion = Tiêu dùng: bao gồm những khoản chi cho tiêu dùng cá nhân của các hộ gia đình về hàng hóa và dịch vụ.

I = Investment = Tổng đầu tư ở trong nước của tư nhân: bao gồm các khoản chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị và nhà xưởng hay sự xây dựng, mua nhà mới của hộ gia đình

G = Government Purchases = Chi tiêu Chính phủ: bao gồm các khoản chi tiêu của chính phủ cho các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương như chi cho quốc phòng, luật pháp, đường sá, cầu cống, giáo dục, y tế,…

NX = Net exports = Xuất khẩu ròng = Giá trị xuất khẩu – Giá trị nhập khẩu

Phương pháp tính GDP theo thu nhập

Phương pháp tính GDP theo thu nhập thông qua tiền lương, tiền lãi, lợi nhuận và tiền thuê tại nền kinh tế nội địa. Cụ thể công thức tính GDP theo thu nhập sẽ như sau:

GDP = W + R + I + Pr + Ti + De

Theo công thức đó:

W (Wage): Tiền lương.

R (Rent): Tiền thuê.

I (Interest): Tiền lãi.

Pr (Profit): Lợi nhuận.

Ti (Indirect tax): Thuế gián thu ròng. Có nghĩa đây là các khoản thuế được đánh vào dịch vụ hay hàng hóa được bán trên thị trường cũng như trợ cấp của chính phủ cho sản xuất.

De (Depreciation): Khấu hao tài sản cố định.

Phương pháp tính GDP theo giá trị gia tăng

Phương pháp tính GDP theo giá trị gia tăng đơn giản và không quá khó. Bạn có thể tính ra kết quả bằng cách cộng tất cả các giá trị gia tăng của nền kinh tế. Công thức tính GDP theo giá trị gia tăng sẽ như sau:

Công thức 1: GDP = Giá trị tăng thêm + Thuế nhập khẩu

Công thức 2: GDP = Giá trị sản xuất – Chi phí trung gian + Thuế nhập khẩu.

Theo công thức đó, có thể tính như sau:

Giá trị tăng thêm có thể là thu nhập của người sản xuất bao gồm: Khấu hao tài sản cố định, tiền công, thuế sản xuất (thuế hàng hóa và các chi phí khác), bảo hiểm, giá trị thặng dư…

Ý nghĩa của chỉ số GDP

GDP đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của mỗi vùng miền, khu vực và quốc gia. Các chuyên gia kinh tế, chính trị… sẽ dựa theo chỉ số GDP này để đánh giá được tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời có thể nghiên cứu được sự biến động của các loại hình sản phẩm và dịch vụ theo những mốc thời gian nhất định.

Chỉ số GDP bình quân đầu người cho thấy mức thu nhập tương đối và chất lượng cuộc sống của người dân

Chỉ số GDP cũng cho thấy về tình trạng kinh tế hiện tại của một quốc gia. GDP giảm chính là biểu thị cho sự suy giảm của nền kinh tế dẫn đến tình trạng suy thoái, lạm phát, thất nghiệp, mất giá đồng tiền… Từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới các công ty, doanh nghiệp hay đời sống của chính những người dân thuộc quốc gia đó. Vì thế qua đánh giá chỉ số GDP, các quốc gia đều cần có các chính sách, hướng phát triển để duy trì được chỉ số GDP ổn định.

GDP chính là tổng số tiền mà 1 quốc gia thu được thông qua việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ. Một quốc gia phát triển sẽ phải có GDP cao và tăng dần.

Thống kê GDP của Việt Nam

Gdp Là Gì? Ý Nghĩa Của Chỉ Số Gdp

Trước hết, ta cần biết GDP là viết tắt của từ gì? Chỉ số GDP có tên tiếng Anh đầy đủ là Gross Domestic Product, nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội, hoặc tổng sản phẩm nội địa.

Hiểu một cách cụ thể và đầy đủ hơn, GDP là tổng giá trị (quy đổi ra thành tiền) của tất cả sản phẩm và dịch vụ được sản xuất ra trên một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 1 năm. Bất kể người sản xuất ra sản phẩm và dịch vụ ở trong nước hay ngoài nước, hay bất cứ ngành nghề nào, miễn là người đó là công dân của một quốc gia thì giá trị sản phẩm và dịch vụ làm ra sẽ được tính vào GDP của quốc gia đó. Như vậy, cộng đồng Việt kiều cũng đóng góp một phần đáng kể cho tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam.

Vậy còn GDP per capita là gì hay GDP đầu người là gì? 2 khái niệm này giống nhau, đều phản ánh mức thu nhập và đời sống của người dân tại một quốc gia, được tính bằng cách chia GDP của cả quốc gia cho tổng số dân của nước đó. Theo thống kê năm 2017 của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, 5 quốc gia, vùng lãnh thổ có mức GDP bình quân đầu người cao nhất là Qatar (129.726USD/người/năm), Luxembourg (101.936USD/người/năm), Macao (96.147USD/người/năm), Singapore (87.082USD/người/năm) và Brunei (79.710USD/người/năm). Còn ở Việt Nam, GDP per capita là 2.385USD/người/năm, ở mức trung bình thấp so với thế giới.

Việt Nam có mức GDP đầu người không cao

Có 3 cách tính thông dụng nhất của chỉ số GDP được áp dụng tại Việt Nam là phương pháp tính tổng chi tiêu, phương pháp tính theo thu nhập và phương pháp tính theo giá trị gia tăng.

Với phương pháp này, GDP của một quốc gia được tính bằng tổng số tiền mà mỗi hộ gia đình dùng để mua sắm và sử dụng các dịch vụ trong quốc gia đó.

Công thức tính như sau: GDP = C + I + G + NX

Trong đó, C là tổng giá trị tiêu dùng cho sản phẩm và dịch vụ của các hộ gia đình. I là tổng giá trị tiêu dùng của các nhà đầu tư. G là tổng giá trị chi tiêu của chính quyền. Và NX là xuất khẩu ròng (tính bằng giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu), thể hiện sự chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu, cũng như quan hệ kinh tế với nước ngoài.

GDP tính theo phương pháp này bằng tổng tiền lương, tiền lãi, lợi nhuận và tiền thuê trong nền kinh tế nội địa.

Công thức tính như sau: GDP = W + R + I + Pr + Ti + De

Trong đó, W là tiền lương. R là tiền thuê. I là tiền lãi. Pr là lợi nhuận. Ti là thuế gián thu ròng, nghĩa là các khoản thuế đánh vào dịch vụ và hàng hóa bán trên thị trường và trợ cấp của chính phủ cho sản xuất. De là khấu hao tài sản cố định.

Phương pháp tính GDP này khá đơn giản, chỉ cần cộng tất cả các giá trị gia tăng của nền kinh tế.

Công thức tính như sau: GDP = Giá trị tăng thêm + Thuế nhập khẩu

Hoặc GDP = Giá trị sản xuất – Chi phí trung gian + Thuế nhập khẩu.

Trong đó, giá trị tăng thêm có thể là thu nhập của người sản xuất, tiền công, bảo hiểm, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định, giá trị thặng dư…

Có 3 phương pháp tính GDP hiện nay được áp dụng tại Việt Nam

GDP là một chỉ số quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Các chuyên gia dùng chỉ số này để đánh giá tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và nghiên cứu sự biến động của sản phẩm hay dịch vụ theo thời gian.

Khi GPD giảm, nền kinh tế sẽ xấu đi, dẫn đến suy thoái, lạm phát, thất nghiệp, mất giá đồng tiền…, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty, doanh nghiệp và đời sống của người dân. Do đó, mỗi quốc gia đều cần duy trì chỉ số GDP tăng theo thời gian.

Như vậy, hiểu một cách đơn giản, GDP là tổng số tiền mà mỗi quốc gia thu được thông qua tạo ra sản phẩm và dịch vụ. Một quốc gia muốn phát triển phải có GDP cao và tăng dần.

Chỉ Số Gdp Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Tính, Phân Biệt Gdp Và Gnp

Chỉ số GPD là gì ?

GDP là một thuật ngữ từ viết tắt của cụm từ Tiếng Anh ” Gross Domestic Product ” có nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội (hay còn gọi là tổng sản phẩm nội địa). Xét về bản chất thì GDP chính là một chỉ số được đưa ra để đánh giá tổng quan về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, đánh giá về mức độ phát triển của một vùng/ quốc gia.

GDP là giá trị của tất cả các loại hàng hóa, tất cả các loại dịch vụ được trên một vùng lãnh thổ trong một khoảng thời gian quy định. Giá trị của GDP trong mỗi một loại hình hàng hóa/ dịch vụ… thường được tính trong khoảng thời gian từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm tùy thuộc vào từng lĩnh vực. Tất cả những sản phẩm, dịch vụ, ngành nghề đều được tính bởi giá trị GDP thậm chí cả công ty nước ngoài ở trong quốc gia đó.

Trong GDP có GDP bình quân đầu người được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Bởi vì chỉ số GDP đầu người là một “thước đo” phản ánh mức thu nhập cũng như mức sống của người dân trong một nước/ vùng/ lãnh thổ/ quốc gia. Chỉ số GDP bình quân đầu người chỉ ở mức tương đối chính xác.

Với thời gian tính trong 365 ngày nên không thể chính xác được tuyệt đối. Mặc dù những thống kê chỉ mang tính tương đối, nhưng đây là một trong những chỉ tiêu thống kê kinh tế tổng hợp rất quan trọng đối với tất cả mọi quốc gia riêng lẻ. Nhờ nó mà chúng ta biết được sự phản ánh kết quả sản xuất bình quân đầu người trong thời gian quy định.

Chỉ số GDP bình quân đầu người cao tỷ lệ thuận với mức thu nhập cũng như đời sống người dân ở quốc gia đó. Tuy nhiên có những quốc gia có chỉ số GDP cao nhưng chưa chắc đã là quốc gia có mức sống cao nhất.

Cách tính chỉ số GDP là gì?

Tính tổng chi tiêu ( Phương pháp chi tiêu ) : là một trong những phương pháp thực hiện chính xác nhất, Đây là phương pháp tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một quốc gia, bằng cách lấy cộng tất cả số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia đó dùng để mua sắm và sử dụng dịch vụ.

Công thức: GDP = C + G + I + NX

Trong đó :

– C (Chi tiêu của hộ gia đình): Bao gồm tất cả các chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ của hộ gia đình.

– G (Chi tiêu của chính phủ): Là tổng chi tiêu cho giáo dục, y tế, an ninh, giao thông, dịch vụ, chính sách…

– I (Tổng đầu tư): Là tiêu dùng của các nhà đầu tư, bao gồm các khoản chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị, nhà xưởng…

– NX: NX là cán cân thương mại, là “xuất khẩu ròng” của nền kinh tế. NX = X(xuất khẩu [export]) – M (nhập khẩu [import]).

Tính theo thu nhập (Phương pháp chi phí): Phương pháp chi phí tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bằng cách tính tổng tiền lương, tiền lãi, lợi nhuận và tiền thuê sinh ra trong nền kinh tế nội địa. Áp dụng cách tính sau:

GDP = W + I + Pr + R + Ti + De

W (Wage): Tiền lương

I (Interest): Tiền lãi

Pr (Profit): Lợi nhuận

R (Rent): Tiền thuê

Ti (Indirect tax): Thuế gián thu ròng

De (Depreciation): Phần hao mòn (khấu hao) tài sản cố định

Tính theo giá trị gia tăng

Phương pháp tính theo giá trị gia tăng là tổng tất cả giá trị gia tăng của nền kinh tế trong một thời gian nhất định.

Tổng sản phẩm quốc nội = Giá trị tăng thêm + thuế nhập khẩu

Hoặc GDP = Giá trị sản xuất – chi phí trung gian + thuế nhập khẩu

Giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế gồm có:

Thu nhập của người sản xuất như tiền lương, tiền công, tiền hiện vật, tiền bảo hiểm, tiền công đoàn,…

Thuế sản xuất gồm có thuế hàng hóa và các chi phí khác.

Khấu hao tài sản cố

Giá trị thặng dư

Thu nhập khác

Ý nghĩa của việc tính chỉ số GDP là gì ?

Việc phân tích, tính toán GDP là cơ sở để thành lập các chiến lược phát triển kinh tế ngắn hạn và dài hạn. Chỉ số GDP là thước đo để đánh giá tốc độ phát triển kinh tế của một quốc gia.

Không chỉ vậy, thông qua GDP bình quân đầu người ta biết được mức thu nhập tương đối cũng như chất lượng sống của người dân ở từng quốc gia.

Tuy nhiên, GDP vẫn còn tồn tại nhiều mặt hạn chế như: Không phản ánh đầy đủ các hoạt động sản xuất (tự cung, tự cấp, không kiểm soát được chất lượng của hàng hóa). GDP bỏ qua chất lượng môi trường (tiếng ồn, khói bụi, giao thông…) và thời gian nghỉ ngơi chưa được tính đến.

Cụ thể như, trong quá trình phát triển của một quốc gia vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề xoay quanh như nó không thể tính được chi phí về môi trường, cũng không đo lường được hạnh phúc xã hội, những mặt hàng không được ghi lại, không được đánh thuế và không có mặt trong báo cáo hồ sơ của quốc gia, còn cả những dịch vụ chưa thanh toán đều chưa được tính. GDP cũng chưa tính được nền kinh tế đen, nơi mà tất cả các quốc gia đều tồn tại. Mặc dù chúng ta có công thức tính riêng, nhưng đằng sau đó vẫn tồn đọng những mặt tối chưa được giải quyết triệt để.

Phân biệt GDP và GNP

GDP và GNP đều là khái niệm thuộc lĩnh vực kinh tế vĩ mô, dùng để đánh giá tốc độ phát triển kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ hai khái niệm này để tránh nhầm lẫn.

GNP có nghĩa rộng hơn GDP. GNP gồm cả tổng sản lượng quốc gia (có nghĩa là tính cả nguồn thu từ ngoài đất nước) còn GDP chỉ tính trong lãnh thổ của quốc gia cụ thể nào đó.

GNP (Gross National Product) chỉ số phản ánh tổng sản phẩm quốc gia còn GDP (Gross Domestic Product) là chỉ số tổng sản phẩm quốc nội.

GNP là toàn bộ giá trị được công dân mang quốc tịch nước đó sản xuất ra trong khoảng thời gian (thường là 365 ngày), không kể làm ra ở đâu. Trong khi đó GDP là toàn bộ giá trị được các thành phần kinh tế hoạt động trong lãnh thổ của quốc gia đó sản xuất ra trong khoảng thời gian một năm. Giá trị này có thể được tạo ra bởi các công ty nước ngoài hay trong nước, miễn là thuộc lãnh thổ của quốc gia đó. Vì vậy, người ta thường dựa vào chỉ số GDP để đánh giá sức mạnh nền kinh tế một đất nước

Bài viết trên là giải thích Chỉ số GDP là gì ? Tổng hợp kiến thức về chỉ số GDP là gì ? GDP là thuật ngữ chuyên ngành kinh tế được sử dụng vô cùng rộng rãi. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được chi tiết về nó. Trong bài viết này đã tổng hợp được những thông tin cơ bản và cần thiết, hy vọng sẽ hữu ích đối với tất cả độc giả quan tâm.

Bạn đang xem bài viết Chỉ Số Điều Chỉnh Gdp (Gdp Deflator) Là Gì? Công Thức Tính trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!