Xem Nhiều 3/2023 #️ Chương I. §9. Hình Chữ Nhật # Top 4 Trend | Tvzoneplus.com

Xem Nhiều 3/2023 # Chương I. §9. Hình Chữ Nhật # Top 4 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Chương I. §9. Hình Chữ Nhật mới nhất trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

GSP1. Định nghĩa(SGK – 97)TIẾT 14 : HÌNH CHỮ NHẬT +) Tứ giác ABCD là hình chữ nhật 2. Tính chất:+) Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành, cũng là một hình thang cân+) CẠNH+) GÓC+) ĐƯỜNG CHÉO­ +) ĐỐI XỨNG+ Các cạnh đối song song+ Các cạnh d?i bằng nhau+ Các góc bằng nhau = 90o+ Hai đưuờng chéo bằng nhau và c?t nhau tại trung điểm mỗi đuường.+ Tâm đối xứng: giao điểm hai đuường chéo.+ Trục đối xứng: hai đuường thẳng nối trung điểm hai cạnh đối.HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CÁC TÍNH CHẤT SAU:3. Dấu hiệu nhận biết:+) Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật+) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật+) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật+) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật Với một chiếc êke ta có thể kiểm tra được một tứ giác có là hình chữ nhật hay không ?KIỂM TRA CÓ PHẢI LÀ HÌNH CHỮ NHẬT HAY KHÔNG BẰNG DỤNG CỤVới một chiếc compa ta có thể kiểm tra được một tứ giác có là hình chữ nhật hay không ?ADCBKiểm tra một tứ giác có phải là một hình chữ nhật không chỉ bằng compa.AB=CDAD=BCDB=ACCạnh đốiĐường chéoDễ thấy:Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. Hình bình hành có hai đường chéo bẳng nhau là hình chữ nhậtDấu hiệu 4Cách khácTứ giác ABCD có AC cắt BD tại OOA=OB=OC=OD suy ra ABCD là hình chữ nhật.CDABOB1: Vẽ hai đường thẳng cắt nhau tại OB3: Nối AB, BC, CD, DAOABCDB2: Vẽ (O; r) cắt các đường thẳng tại A; B; C; DTứ giác ABCD là hình chữ nhậtCách vẽ hình chữ nhật1. Định nghĩa(SGK – 97)TIẾT 14 : HÌNH CHỮ NHẬT +) Tứ giác ABCD là hình chữ nhật 2. Tính chất:+) Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành, cũng là một hình thang cân+) CẠNH+) GÓC+) ĐƯỜNG CHÉO­ +) ĐỐI XỨNG+ Các cạnh đối song song+ Các cạnh d?i bằng nhau+ Các góc bằng nhau = 90o+ Hai đường chéo bằng nhau và c?t nhau tại trung điểm mỗi đường.+ Tâm đối xứng: giao điểm hai đường chéo.+ Trục đối xứng: hai đường thẳng nối trung điểm hai cạnh đối.HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CÁC TÍNH CHẤT SAU:3. Dấu hiệu nhận biết:+) Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật+) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật+) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật+) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật ?3 Cho Hình 86a/ Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao? b/ So sánh các độ dài AM và BC.c/ Tam giác vuông ABC có AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền. Hãy phát biểu tính chất tìm được ở câu b/ dưới dạng một định lí4. Định lí: +) Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền1. Định nghĩa(SGK – 97)TIẾT 14 : HÌNH CHỮ NHẬT +) Tứ giác ABCD là hình chữ nhật 2. Tính chất:+) Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành, cũng là một hình thang cân+) CẠNH+) GÓC+) ĐƯỜNG CHÉO­ +) ĐỐI XỨNG+ Các cạnh đối song song+ Các cạnh d?i bằng nhau+ Các góc bằng nhau = 90o+ Hai đường chéo bằng nhau và c?t nhau tại trung điểm mỗi đường.+ Tâm đối xứng: giao điểm hai đường chéo.+ Trục đối xứng: hai đường thẳng nối trung điểm hai cạnh đối.HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CÁC TÍNH CHẤT SAU:3. Dấu hiệu nhận biết:+) Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật+) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật+) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật+) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật 4. Định lí: +) Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền?4a/ Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao?b/ Tam giác ABC là tam giác gì? Hình 87c/ Tam giác ABC có đương trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC. Hãy phát biểu tính chất tìm được ở câu b) dưới dạng một định lí.1. Định nghĩa(SGK – 97)TIẾT 14 : HÌNH CHỮ NHẬT +) Tứ giác ABCD là hình chữ nhật 2. Tính chất:+) Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành, cũng là một hình thang cân+) CẠNH+) GÓC+) ĐƯỜNG CHÉO­ +) ĐỐI XỨNG+ Các cạnh đối song song+ Các cạnh d?i bằng nhau+ Các góc bằng nhau = 90o+ Hai đường chéo bằng nhau và c?t nhau tại trung điểm mỗi đường.+ Tâm đối xứng: giao điểm hai đường chéo.+ Trục đối xứng: hai đường thẳng nối trung điểm hai cạnh đối.HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CÁC TÍNH CHẤT SAU:3. Dấu hiệu nhận biết:+) Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật+) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật+) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật+) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật 4. Định lí: +) Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền+) Nếu một tam giác có đường trung tuyến tương ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông. TIẾT 14 : HÌNH CHỮ NHẬT CẠNH GÓC ĐƯỜNG CHÉO ĐỐI XỨNG+ Các cạnh đối song song+ Các cạnh d?i bằng nhau+ Các góc bằng nhau = 90o+ Hai đường chéo bằng nhau và c?t nhau tại trung điểm mỗi đường.+ Giao di?m hai du?ng chộo cỏch d?u 4 d?nh+ Tâm đối xứng: giao điểm hai đường chéo.+ Trục đối xứng: hai đường thẳng nối trung điểm cac cạnh đối.Hình chữ nhậtHình thang cânHình bình hành2 đường chéo bằng nhauCó 1 góc vuôngCó 1 góc vuôngCó 1 góc vuôngĐịnh lí+) Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền+) Nếu một tam giác có đường trung tuyến tương ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông. HưUớng dẫn về nhàVề nhà học và nắm vững: Định nghĩa hình chữ nhật. Tính chất hình chữ nhật. Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật. Cách vẽ hình chữ nhật. Định lý áp dụng vào tam giác vuôngLàm bài tập:58, 59, 60, 61 SGKTIẾT 14 : HÌNH CHỮ NHẬT 5. Độ dài x trong hình vẽ là: x = 2,54. Hình thang vuông có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. 3. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật. 2. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.1. Hình chữ nhật là tứ giác có tất cả các góc bằng nhau.Nội dungĐiền đúng ” Đ”; sai “S” vào ô trống .TRẢ LỜI NHANHSĐSĐĐBACP

Chương Iv. §1. Hình Hộp Chữ Nhật

Hai mặt của hình hộp chữ nhật không có cạnh chung gọi là hai mặt đối diện (hai m?t dy). Các mặt còn lại được xem là các mặt bên .

Hình lập phương: Là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là những hình vuông. Hãy kể các đỉnh, các cạnh và các mặt của hình hộp chữ nhật ? Các mặt :ABCD, AA`D`D , A`B`C`D` BB`C`C , AA`B`B , DD`C`C Các đỉnh : A , B, C, D, A`, B`, C`, D` Các cạnh : A B, BC, CD, AD, AA`, BB` CC`, DD`, A`B`, B`C`, C`D`, A`D` II/ MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG: BA C D A` B`C` D`– Các đỉnh : A , B, C… như là các điểm . – Các cạnh : AB, BC, CC`,… như là các đoạn thẳng. – Mỗi mặt : ABCD, … là một phần của mặt phẳng. -Đường thẳng qua hai điểm A, B của mặt phẳng ABCD thì nằm trọn trong mặt phẳng đó. VUI ĐỂ HỌC! HỌC Ở NHÀ :

– Làm bài tập : 2; 3 và 4 trang 96 ,97 (SGK)

– Chuẩn bị : + Dụng cụ : Thước thẳng, thước đo góc + Xem trước bài : “HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tt)”

-Học bài : Khái niệm hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Mặt phẳng và đường thẳng trong hình hộp chữ nhật . BÀI GIẢNG ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC 7 cm 5 cm 25 cm 14 cm Cho hình hộp chữ nhật (hình bên), biết QD=3cm, DA=4cm. PB bằng:Bằng mấy vậy ta?Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a/ Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là những hình …………….. b/ Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là những …………….chữ nhật. hình vuông.

Bi 1 (SGK) : K? tn cc c?nh b?ng nhau c?a hình h?p ch? nh?t ABCD.MNPQ. ĐÁP ÁNAM=BN=CP=DQAD=MQ=NP=BCCHÚC MỪNG BẠN!ĐÚNG VẬT MAY MẮN!

Hãy cho một vài ví dụ về hình ảnh của hình Hộp chữ nhật ngoài thực tế mà em biết?

Đáp án :Hộp phấn, bể nuôi cá kiểng, hộp que diêm,…

Dấu Hiệu Nhận Biết , Tính Chất Hình Chữ Nhật Và Hình Chữ Nhật Là Gì ?

Hình chữ nhật là một hình tứ giác có bốn góc vuông . Như vậy ta thấy hình chữ nhật là một tứ giác lồi có bốn góc vuông . Hay có thể gọi là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.

Định nghĩa:

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành.

Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành và hình thang cân

Tính chất về cạnh: Các cạnh đối bằng nhau, song song với nhau

Tính chất về góc: Bốn góc bằng nhau

Tính chất về đường chéo: Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

Định lí : Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Ứng dụng dấu hiệu và tính chất hình chữ nhật vào tam giác vuông

Phát biểu như nhau :

Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.

Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.

Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với 1 cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông : BM = ½ AC suy ra ABC là tam giác vuông

Bài tập toán về dấu hiệu nhận biết và tính chất hình chữ nhật .

1. Hình chữ nhật là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

2. Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

3. Hình chữ nhật là tứ giác có hai góc vuông.

4. Các phương án trên đều không đúng.

Lời giải :Ta có dấu hiệu nhận biết ình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

Phát biểu đúng là : 2

Ví dụ 2 :

Phát biểu nào sau đây chưa đúng về dấu hiệu nào nhận biết hình chữ nhật

1. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình chữ nhật.

2. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

3. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

4. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Đáp án:

Như trên ta có dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật là

Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Suy ra hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường chưa đủ điều kiện để là hình chữ nhật.

Chọn đáp án 1.

Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật Và Diện Tích Hình Chữ Nhật

Cách tính chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật

Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Thường gặp nhất chính là bạn tính diện tích đất đai, nhà cửa, các đồ vật… Thường đều tính theo hình chữ nhật hoặc quy về hình chữ nhật.

Thực tế nếu bạn hiểu mấu chốt của vấn đề thì việc nhớ công thức tính diện tích hình chữ nhật khá dễ và có thể tự suy luận ra bằng cách: Cứ tưởng tượng tính diện tích là bạn sẽ phải tính tất cả các điểm, trên mặt phẳng của hình đó. Thì với hình chữ nhật chúng ta sẽ phải tính sao cho đủ các điểm đó.

Ví dụ chúng ta tính diện tích hình chữ nhật với chiều dài là 10cm và chiều rộng là 6cm. Có thể dễ dàng thấy bài toán của chúng ta là phải đi tím số lượng đơn vị ô vuông có trong hình này chính là diện tích.

Và số lượng này là tích của 10 nhân với 6 là 60cm 2.

2. Công thức diện tích và chu vi hình chữ nhật

a) Diện tích hình chữ nhật

+ Công thức tính diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài nhân chiều rộng.

Ở đây ta có diện tích hình chữ nhật có chiều rộng là a và chiều dài là b thì công thức là:

S = a.b

(Trong đó S là kí hiệu diện tích của hình chữ nhật)

b) Chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng:

C = 2 x (a+b)

(Trong đó C là kí hiệu chu vi hình chữ nhật)

+ Bài toán áp dụng:

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB là 15cm và chiều rộng BD là 8cm?

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

Chu vi của hình chữ nhật ABCD là:

C ABCD = 2 x (15 + 8) = 46 cm

✮ Để tính nửa chu vi hình chữ nhật, ta tính chu vi hình chữ nhật rồi chia 2.

Video hướng dẫn chi tiết cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

3. Bài tập về tính chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 25) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

20 x 25 = 500 (cm 2)

Đáp số: 90cm và 500cm 2

Bài 2: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 15cm và nửa chu vi bằng 40cm?

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

40 – 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm 2)

Đáp số: 80cm và 375cm 2

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 96 cm, nếu giảm chiều dài 13 cm và giảm chiều rộng 5 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích bằng bao nhiêu?

Miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = 20 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x 20 = 560 (cm 2)

Đáp số: 560 (cm 2)

Bài 4: Tìm diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 26 cm và có chu vi gấp 3 lần chiều dài?

Ta có:

Chu vi = chiều dài x 3 = chiều dài x 2 + chiều dài.

Lại có:

Chu vi = chiều dài x 2 + chiều rộng x 2

Vậy: Chiều dài = chiều rộng x 2.

Chiều dài hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm 2)

Đáp số: 1352 (cm 2)

Bài 5: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 64 m, chiều rộng 34 m. Người ta giảm chiều dài và tăng chiều rộng để miếng đất là hình vuông, biết phần diện tích giảm theo chiều dài là 272. Tìm phần diện tích tăng thêm theo chiều rộng.

Số đo bị giảm của chiều dài miếng đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng miếng đất được tăng thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng miếng đất là:

56 x 22 = 1232 (m 2)

Đáp số: 1232 (m 2)

4. Bài luyện tập tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật có chu vi 72 cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm 2.

Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 14 m. Nếu chiều rộng tăng 2 m, chiều dài giảm 3m thì mảnh đất đó trở thành hình vuông. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 4: Nếu bớt một cạnh hình vuông đi 4 cm thì được hình chữ nhật có diện tích kém diện tích hình vuông 60 cm 2. Tính chu vi hình vuông đó.

Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều dài hình chữ nhật. Tính diện tích mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32 cm 2.

Bài 8: Một hình chữ nhật có chu vi là 64 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật và một hình vuông có chu vi bằng nhau và bằng 36cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng 1/2 chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông được chia thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, biết rằng tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật có chu vi gấp đôi chu vi hình vuông cạnh 415m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bằng 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật có hai lần chiều rộng kém chiều dài 6cm, nhưng chiều dài lại kém năm lần chiều rộng là 3cm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật có chiều rộng 4cm, chiều rộng kém chiều dài 8 m.

a. Tính diện tích hình chữ nhật.

b. Hãy chia hình chữ nhật trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật ban đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật mới đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi 70 cm, được chia thành hai phần bởi một đoạn thẳng song song với chiều rộng sao cho phần thứ nhất là một hình vuông, phần thứ hai là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu?

Như vậy là VnDoc đã cùng bạn tìm hiểu định nghĩa hình chữ nhật là gì, cách tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật. Hy vọng rằng các tài liệu này sẽ giúp cho bạn học tốt hơn. Tham khảo các dạng Toán về hình chữ nhật:

Các công thức tổng hợp rất quan trọng trong các kì thi, các em học sinh có thể tham khảo chi tiết các công thức sau đây:

Bạn đang xem bài viết Chương I. §9. Hình Chữ Nhật trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!