Xem Nhiều 3/2023 #️ Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật, Chu Vi Hình Chữ Nhật Chuẩn 100% # Top 7 Trend | Tvzoneplus.com

Xem Nhiều 3/2023 # Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật, Chu Vi Hình Chữ Nhật Chuẩn 100% # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật, Chu Vi Hình Chữ Nhật Chuẩn 100% mới nhất trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ở bài viết này mình sẽ nêu dõ định nghĩa, tính chất, cách nhận biết và công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật chính xác mong sẽ giúp ích được các bạn chút ít kiến thức.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Trong đó :

Công thức tính chu vi một hình chứ nhật

Công thức tính như sau : P = 2 x ( a + b )

Trong đó:

Tính chất và dấu hiệu nhận biết một hình chữ nhật bạn không thể bỏ qua.

Tính chất hình chữ nhật

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Có tất cả các tính chất của hình thang cân và hình bình hành.

Các đường chéo cắt nhau tạo thành 4 tam giác cân.

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Hãy xem vi dụ minh họa

Đề bài : Cho hình chữ nhật MNPQ có chiều rộng bằng 2 Cm chiều dài bằng 5 Cm. Hãy tính diện tích và chu vi hình chữ nhật MNPQ này.

Ta áp dụng công thức tính diện tích hình chứ nhật bên trên và sẽ được : S (MNPQ) = NP x PQ = 2 x 5 = 10 Cm

Cách tính chu vi của hình chứ nhật MNPQ như sau:

Ta đã biết được : Chiều rộng NP =2 Cm , chiều dài QP = 5 Cm

Từ đó ta áp dụng công thứ tính chu vi hình chữ nhật bên trên và sẽ được : P (MNPQ) = ( NP +QP ) x 2 = ( 2 + 5 ) x 2 = 14 Cm

Ví dụ 2 : Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 116: Xét các hình A, B, C, D, E vẽ trên lưới kẻ ô vuông (h.121), mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích.

a) Kiểm tra xem có phải diện tích hình A là diện tích 9 ô vuông, diện tích hình B cũng là diện tích 9 ô vuông hay không ?

b) Vì sao ta nói: Diện tích hình D gấp bốn lần diện tích hình C ?

c) So sánh diện tích hình C với diện tích hình E.

b) Diện tích hình D là 8 ô vuông (2.4 = 8)

Diện tích hình C là 2 ô vuông (2.1 = 2)

⇒ Diện tích hình D gấp 4 lần diện tích hình C

c) Diện tích hình E là 8 ô vuông

⇒ Diện tích hình E gấp 4 lần diện tích hình C

Ví dụ 3: Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 118: Ba tính chất của diện tích đa giác đã được vận dụng như thế nào khi chứng minh công thức tính diện tích tam giác vuông ?

Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sang hay không ?

Diện Tích Hình Chữ Nhật? Công Thức Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật

Số lượt đọc bài viết: 11.982

Định nghĩa hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật theo định nghĩa là tứ giác có bốn góc vuông, và hình chữ nhật cũng là một hình bình hành và hình thang cân.

Tính chất hình chữ nhật là gì?

Từ định nghĩa, ta thấy hình chữ nhật có tất cả những tính chất của hình bình hành cũng như hình thang cân.

Trong hình chữ nhật thì đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Tứ giác khi có ba góc vuông là hình chữ nhật.

Hình thang cân nếu có một góc vuông là hình chữ nhật.

Hình bình hành khi có một góc vuông cũng là hình chữ nhật.

Hình bình hành nếu có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Hình chữ nhật là một trong số những hình có cách tìm diện tích đơn giản. Muốn tính S hình chữ nhật ta lấy tích của hai cạnh liền kề.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật: (S=a.b) Trong đó:

Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng: C = 2 x (a+b)

Dạng 1: Tính S hình chữ nhật khi biết độ dài 2 cạnh

Ví dụ 1: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm chiều dài 14 cm. Tính diện tích miếng bìa đó. Cách giải: Diện tích của miếng bìa là: (5times 14=70) ((cm^{2}))

Ví dụ 2: Tính S hình chữ nhật biết: a) Chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm b) Chiều dài 2 dm, chiều rộng 9 cm

a) S hình chữ nhật là: (5times 3=15) ((cm^{2})) b) S hình chữ nhật là: (20times 9=180) ((cm^{2}))

Dạng 2: Bài tập tính diện tính hình chữ nhật cần biến đổi linh hoạt

Ví dụ 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính S hình chữ nhật đó.

Chiều dài hình chữ nhật là: (5times 2=10) ((cm^{2})) Ta có S hình chữ nhật là: (10times 5=50) ((cm^{2}))

Ví dụ 4: Bài 6 (trang 118 SGK Toán 8 Tập 1): S hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu: a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi? b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần? Cách giải:

Please follow and like us:

Hình Chữ Nhật Là Gì? Công Thức Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật

Định nghĩa hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật theo định nghĩa là tứ giác có bốn góc vuông, và hình chữ nhật cũng là một hình bình hành và hình thang cân.

Tính chất hình chữ nhật là gì?

Từ định nghĩa, ta thấy hình chữ nhật có tất cả những tính chất của hình bình hành cũng như hình thang cân.

Trong hình chữ nhật thì đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Tứ giác khi có ba góc vuông là hình chữ nhật.

Hình thang cân nếu có một góc vuông là hình chữ nhật.

Hình bình hành khi có một góc vuông cũng là hình chữ nhật.

Hình bình hành nếu có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Hình chữ nhật là một trong số những hình có cách tìm diện tích đơn giản. Muốn tính S hình chữ nhật ta lấy tích của hai cạnh liền kề.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật: (S=a.b) Trong đó:

Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng: C = 2 x (a+b)

Dạng 1: Tính S hình chữ nhật khi biết độ dài 2 cạnh

Ví dụ 1: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm chiều dài 14 cm. Tính diện tích miếng bìa đó. Cách giải: Diện tích của miếng bìa là: (5times 14=70) ((cm^{2}))

Ví dụ 2: Tính S hình chữ nhật biết: a) Chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm b) Chiều dài 2 dm, chiều rộng 9 cm

a) S hình chữ nhật là: (5times 3=15) ((cm^{2})) b) S hình chữ nhật là: (20times 9=180) ((cm^{2}))

Dạng 2: Bài tập tính diện tính hình chữ nhật cần biến đổi linh hoạt

Ví dụ 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính S hình chữ nhật đó.

Chiều dài hình chữ nhật là: (5times 2=10) ((cm^{2})) Ta có S hình chữ nhật là: (10times 5=50) ((cm^{2}))

Ví dụ 4: Bài 6 (trang 118 SGK Toán 8 Tập 1): S hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu: a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi? b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần? Cách giải:

Tác giả: Việt Phương

Công Thức Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật Lớp 3

Bài viết sẽ chia sẻ đến bản những kiến thức về công thức và cách tính diện tích hình chữ nhật và chu vi chữ nhật kèm theo bài tập cơ bản áp dụng giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về Hình Chữ Nhật.

I. Hình Chữ Nhật và Các Dấu Hiệu Nhất Biết

Trong hình học phảng mà các em được học từ lớp 3, lớp 5 và các lớp lớn hơn thì cách tính chu vi, diện tích hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình bình hành, hình thang…. là những hình cơ bản nhất mà các em phải học. Đây là kiến thức cơ bản nhất mà các em cần ghi nhớ để học các lớp cao hơn hay các công việc thiết kế từ đơn giản đến phức tạp

1. Định nghĩa và tính chất của hình chữ nhật

– Hình chữ nhật là một hình tứ giác có cả 4 góc đều là góc vuông và có 2 cặp cạnh song song nhau, hình chữ nhật là 1 hình tứ giác đặc biệt

– hình chữ nhật cũng là một hình bình hành và là một hình thang cân. Vì thế, hình chữ nhật có tất cả các tính chất của 2 hình trên

– Trong hình chữ nhật thì 2 đường chéo có độ dài bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

– Hai đường chéo cắt nhau và chia hình bình hành thành 4 tam giác cân

2. Các diếu hiệu nhật biết hình chữ nhật

Hình chữ nhật là hình học các em sẽ được học khá nhiều và có rất nhiều ứng dụng trong thực tế. Hình chữ nhật có 4 dấu hiệu nhận biết như sau :

– Là một hình bình hành có 1 góc vuông

– Là hình bình hành có 2 đường chéo dài bằng nhau

– Là hình thang cân có ít nhất 1 góc vuông

– Là một tứ giác có 3 góc vuông

II. Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật và Chu Vi Chữ Nhật

Công thức tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật là hai công thức khởi điểm khi các em bắt đầu học về hình học. Nó cũng là 2 chỉ số cơ bản và quan trọng đi theo các em trong suốt quá trình học vì thế các em phải ghi nhớ hai công thức này.

1. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

– Khái niệm : Chu vi của hình chữ nhật bằng tổng giá trị chiều và chiều rộng nhân với 2

( hoặc : chu vi của hình chữ nhật bằng hai lần giá trị của tổng chiều dài và chiều rộng của hình )

Chu vi hình chữ nhật P = (A + B) X 2

+ A là chiều dài

+ B là chiều rộng

– Bài tập ví dụ : Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB là 8cm, chiều rộng BD là 5cm. Hãy tính chu vi của hình chữ nhật ABCD

Bài giải : áp dụng công thức tính chu vi của hình chữ nhật ta có :

P = (AB + BD) X 2 = (8 + 5) X 2 = 26cm

2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật

– Khái niệm : Diện tích hình chữ nhật được tính bằng tích của chiều dài nhân với chiều rộng của hình

– Công thức tính diện tích :

Diện tích hình chữ nhật S = A X B

+ S là diện tích

+ A là chiều dài của hình

+ B là chiều rộng của hình

– Bài tập ví dụ : Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB là 8cm, chiều rộng BD là 5cm. Hãy tính diện tích của hình chữ nhật ABCD đó.

Bài giải : áp dụng công thức tính điện tích của hình chữ nhật ta có :

P = AB X BD = 8 X 5 = 30cm

III. Bài Tập Về Liên Quan Đến Diện Tích và Chu Vi Hình Chữ Nhật

.

Bạn đang xem bài viết Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật, Chu Vi Hình Chữ Nhật Chuẩn 100% trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!