Xem Nhiều 5/2023 #️ Luật Tự Nhiên Là Gì? # Top 11 Trend | Tvzoneplus.com

Xem Nhiều 5/2023 # Luật Tự Nhiên Là Gì? # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Luật Tự Nhiên Là Gì? mới nhất trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Luật Tự nhiên là gì ?

Với những cân nhắc vừa nêu, thật đáng giá để đưa ra một cái nhìn khái quát cho đề tài vô cùng quan trọng này.

Để hiểu bối cảnh lịch sử hình thành nên lý thuyết luật tự nhiên của thánh Tôma, chúng ta có Kho tàng Đức tin Công giáo (Thánh kinh và Thánh truyền), cũng như truyền thống triết học của trường phái Khắc kỷ La mã.

Thánh kinh và Thánh truyền chứng nhận về sự hiện diện của luật Thiên Chúa, trong đó, con người dự phần bởi bản chất lý tính của mình. Một tài liệu tham khảo mang tính truyền thống của Kinh thánh về luật tự nhiên là bản văn Rm 2,14, ở đó, thánh Phaolô so sánh sự hiểu biết của dân ngoại về Thiên Chúa thông qua tự nhiên và sự hiểu biết của người Dothái về Thiên Chúa thông qua mặc khải: “Vì khi dân ngoại không có Luật, nhưng theo lương năng mà làm những điều Luật dạy, thì họ, những kẻ không có Luật, họ là Luật cho chính mình họ”. Những nguồn Thánh truyền, chẳng hạn như các tác phẩm của thánh Âutinh, Basiliô, Gioan Đamascênô cũng được viện dẫn trong lập luận của thánh Tôma, và được tham chiếu rõ ràng trong bộ Tổng luận. Tư tưởng của các triết gia Hy lạp và La mã, đặc biệt là phái Khắc kỷ La mã (trong số đó, Julius Caesar được tham chiếu – x. ST I-II, q. 91) cũng được sử dụng. Các công trình của Aristote, của Boethius – một triết gia trường phái Aristote thời trung cổ, và bộ Giáo luật

Điều mà các thần học gia gọi là “nguồn khởi phát” (tức nơi phát sinh ra) của luật tự nhiên là Luật Vĩnh cửu, tức sự Quan phòng của Thiên Chúa để cai quản công trình sáng tạo. Nguồn gần của nó (tức nơi chúng ta có thể thấy được) là lý trí con người – một lý trí độc lập. Thiên Chúa sắp đặt mọi thụ tạo hướng về sự hoàn thành những mục đích nào đó và trao cho từng thụ tạo phương tiện để nhờ đó chúng có thể đạt được cùng đích của mình. Con người, một hữu thể được phú ban lý trí, có nơi mình các phương tiện để có thể hướng về cùng đích đích thực của một thụ tạo lý tính. Luật tự nhiên nằm trong số các phương tiện này.

Hiển nhiên việc “làm lành, lánh dữ” chưa phải là một hướng dẫn đầy đủ cho tất cả hành vi của con người! Nhưng đấy là một khởi đầu tốt. Nhận thức được sự thiện hảo nơi những khuynh hướng tự nhiên theo bản chất lý tính của mình, trí năng thực hành của con người sẽ đối xử với chúng như những nguyên lý để từ đó minh xác những giới mệnh cụ thể hơn của luật tự nhiên, mà nền tảng trước hết là khuynh hướng bảo tồn bản thân. Nguyên lý đầu tiên này là “bảo tồn sự sống”. Ở đây, chúng ta thấy Điều răn thứ năm, “Chớ giết người”, thực sự là một phần của luật tự nhiên. Thiên Chúa không cần phải mặc khải điều đó trên Núi Sinai, nhưng Ngài đã làm vậy vì lòng thương xót. (Điều tương tự cũng đúng đối với tất cả các giới luật của Mười điều răn, ngoại trừ sự định rõ ngày Sabát là ngày thánh. Thiên Chúa đã mặc khải điều này thành Luật Thực định).

Việc chuyển từ các nguyên lý và giới mệnh chung của luật tự nhiên sang các hành động cụ thể là điều hết sức khó khăn bởi bản chất phức tạp nơi hành vi con người. Có thể có nhiều hơn một trong những nguyên lý thứ cấp của luật tự nhiên xuất hiện trong việc vận dụng vào một trường hợp cụ thể; và có thể có những sự kiện ngẫu nhiên và tiến trình phức tạp của nguyên nhân thứ cấp làm cho diễn tiến thích hợp của hành vi hoàn toàn không dễ kết luận. Cuối bài viết, với một trường hợp tương đối đơn giản (nhưng có lẽ hợp lý!), tôi sẽ minh họa cho cái cách mà sự phức tạp ấy xuất hiện trong lĩnh vực đạo đức y học.

Luật tự nhiên chỉ dành cho người Công giáo?

Một số người có thể cho rằng luật tự nhiên là một khái niệm của thần học luân lý Công giáo, và do vậy, nó không phải là điều mà tất cả mọi người nhất định phải tuân giữ.

Chẳng điều gì có thể trỗi vượt hơn chân lý.

Chính khái niệm “luật tự nhiên” ngụ ý về một điều gì đó không phụ thuộc vào mặc khải siêu nhiên của Thiên Chúa. Đức tin Công giáo là một mặc khải siêu nhiên, nhưng luật tự nhiên lại là một cái gì phổ biến cho tất cả mọi người.

Đối với người Công giáo, những người có thể không thừa nhận việc áp dụng phổ quát luật tự nhiên (như nhiều người theo chủ nghĩa tự do), tôi xin lưu ý đến chứng ngôn của thánh Phaolô như đã trích: “Vì thử dân ngoại không có Luật, nhưng theo lương năng mà làm những điều Luật dạy, thì họ, những kẻ không có Luật, họ là Luật cho chính mình họ” (Rm 2,14). Điều này thường được giải nghĩa rằng, những ai không nhận được ơn ích từ mặc khải Cựu ước (cụ thể là Luật Môsê), họ vẫn được Đấng Tạo hóa phú ban cách tự nhiên năng lực của lương tri để phân định thiện ác. Câu tiếp theo [Rm 2,15] nói rằng người ngoại thể hiện “việc Luật dạy đã được viết trong lòng họ, khi mà lương tâm họ họa theo làm chứng, là những suy tính nảy lên mà cáo tội hay biện hộ cho nhau”.

Truyền thống ấy được chứng thực ngay tại Công đồng Vatican II. Hiến chế Gaudium et Spes (số 16) nhắc đến việc luật này được ghi khắc nơi trái tim: “Nơi tận sâu thẳm của lương tâm, con người khám phá ra một lề luật không do chính mình đặt ra nhưng lại phải tuân theo, và tiếng nói của luật lương tâm luôn luôn kêu gọi con người phải sống yêu thương và thi hành điều thiện cũng như tránh xa điều ác. Trong tâm hồn con người, tiếng nói ấy luôn vọng lên đúng lúc: hãy làm điều này, hãy tránh điều kia. Thiên Chúa đã khắc ghi sẵn trong tâm hồn con người một lề luật, phẩm giá con người có được nhờ tuân giữ lề luật ấy và con người cũng sẽ bị xét xử theo lề luật ấy”.

Các đoạn chú thích của bản văn công đồng lấy từ tác phẩm Tổng luận Thần học của thánh Tôma (ST II-II, q. 32, a. 5, ad. 2; q. 66, a. 2). Nơi tác phẩm ấy, vị Tiến sĩ Thiên Thần khẳng định rằng toàn thể nhân loại, chứ không riêng người Công giáo, biết được về lề luật vĩnh cửu của Thiên Chúa theo mức độ mà họ nhận thức về các nguyên lý phổ quát của luật tự nhiên. Giáo huấn này không chỉ của riêng thánh Tôma: “Giáo huấn phổ biến của các thần học gia nói rằng những nguyên tắc hàng đầu và tối thượng [của luật tự nhiên] được tất yếu biết đến đối với mọi thực thể sử dụng lý trí” (The Catholic Encyclopedia, “Natural Law”

Câu Hỏi 129: Luật Tự Nhiên Là Gì?

Luật luân lý tự nhiên được bởi một triết gia La Mã cổ đại thuộc phái Khắc Kỷ, Cicêrô định nghĩa. Ông đã viết năm 52 trước Công Nguyên rằng, “Vì có một luật chân thật: lý trí đúng đắn. Nó phù hợp với tự nhiên, được truyền bá cho tất cả mọi người, là bất biến và trường cửu; … [Đó là] luật tối cao tồn tại qua các thời đại, trước bất cứ luật thành văn hay thiết chế nhà nước nào… Cũng không có bất kỳ luật nào khác thay thế được nó, không được bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần, cũng như chúng ta không có quyền nào kể cả thông qua Thượng Viện hay người dân để thoát khỏi nó… không phải chỉ ở Rôma hay Athen, hôm nay hay ngày mai, nhưng là một luật vĩnh cửu và không thể thay đổi, ràng buộc tất cả các quốc gia mãi mãi.”

Thánh Phao-lô đã nói trong thư gửi tín hữu Rôma (2:14) rằng, “Dân ngoại là những người không có Luật Môsê; nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì Luật dạy, thì họ là Luật cho chính mình, mặc dầu họ không có Luật Mô-sê. Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã được ghi khắc trong lòng họ.”

Luật luân lý tự nhiên là một bộ các chuẩn mực đạo đức cơ bản có tính phổ quát mà mọi người nam hay nữ đều nhận biết nhờ lý trí. Không một người có lý trí nào có thể không biết về nó, và họ cũng không thể nói là mình không biết. Nó áp dụng cho tất cả mọi người, luôn luôn và ở mọi nơi, không có ngoại lệ.

Đây là cơ sở cho các phiên tòa Nuremberg sau thế chiến thứ II và cho tất cả các phiên tòa xét xử những người bị buộc tội chống lại loài người. Đức Quốc xã, kẻ đã tham gia vào cuộc tàn sát sáu triệu người Do Thái, không thể bào chữa cho tội của họ; cho dù họ là tướng lĩnh, cá nhân, thẩm phán hay người lao động đều không thành vấn đề. Bất kỳ con người nào cũng phải biết việc cố ý giết một người vô tội là vô đạo đức. Tiếp tay giết chết sáu triệu người vô tội là một tội ác chống lại loài người. Bất kể nền tảng tôn giáo, chính trị, dân tộc, học vấn hay kinh tế, mỗi con người đều biết những nguyên tắc của luật tự nhiên: giết người, trộm cắp, nói dối, ngoại tình, và những thứ tương tự về bản chất là vô đạo đức và xấu xa. Con người vẫn phạm những tội này, nhưng không ai có thể tuyên bố là không biết mình sai.

Luân lý Công Giáo được thiết lập bởi cả luật luân lý tự nhiên (do lý trí nhận biết) lẫn thiên luật (được Thiên Chúa mạc khải trong Mười Điều Răn). Các nguyên tắc của luật Tự nhiên đã định hình và thiết lập nên các giáo huấn Công Giáo về sự vô luân và các hành vi phạm tội như phá thai và trợ tử, cũng như các tệ nạn xã hội khác như phân biệt chủng tộc, bài Do Thái, nạn bóc lột và lạm dụng phụ nữ và trẻ em.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 176-177.

Số Tự Nhiên Là Gì, Phân Biệt N, N* – Tính Chất Tập Hợp Các Số Tự Nhiên

4.2

/

5

(

13

bình chọn

)

Số tự nhiên là gì?

Khái niệm

Trong toán học, số tự nhiên là tập hợp những số lớn hơn hoặc bằng 0, được ký hiệu là N. Ví dụ như các số 0; 1; 2; 3; 4; 5…. Được gọi là các số tự nhiên. 

Số tự nhiên được kí hiệu là N. Như vậy kí hiệu tập hợp các số tự nhiên sẽ là N = {0; 1; 2; 3; 4; 5…}. 

Biểu diễn tia

Các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*, tập hợp của nó sẽ là N* = {1; 2; 3; 4; 5; 6…} 

Tính chất của số tự nhiên 

Bởi số tự nhiên được sử dụng nhiều nhất trong toán học và cả trong thực tế hằng ngày. Vì vậy các bạn cần lưu ý nắm rõ về khái niệm, tính chất một cách chính xác để có thể áp dụng vào công việc, học tập của mình. Một số tính chất tập hợp số tự nhiên như sau:

Số tự nhiên được biểu diễn hình tia thì luôn có chiều mũi tên từ trái sang phải và các điểm trên tia có tính tăng dần.

Một số tự nhiên chỉ có một số liền sau duy nhất. Ví dụ số 5 thì số liền sau của số 5 là số 6.

Một số tự nhiên chỉ có một số liền trước duy nhất, trừ số 0 bởi số 0 là số nhỏ nhất.

Số tự nhiên nhỏ nhất  là số 0

Không tồn tại số tự nhiên lớn nhất.

Tổng số phần tử của tập hợp các số tự nhiên là vô số.

Kết luận: Với những kiến thức trên, dễ dàng cho các bạn hiểu số tự nhiên là gì hay kí hiệu N là gì rồi đúng không nào. Chúng các bạn học tốt và thành công hơn nữa trong cuộc sống! 

Số E Và Logarit Tự Nhiên

Logarit cơ số (e) của 1 số dương (a) được gọi là logarit tự nhiên (logarit Nê-pe) của số (a) và kí hiệu là (ln a).

Lôgarit tự nhiên có đầy đủ tính chất của logarit với cơ số lớn hơn 1.

b) Công thức lãi kép liên tục (hoặc công thức tăng trưởng mũ)

(T = A.{e^{Nr}}), ở đó (A) là số tiền gửi ban đầu, (r) là lãi suất, (N) là số kì hạn.

2. Một số dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức logarit tự nhiên.

Phương pháp:

– Bước 1: Biến đổi các biểu thức có chứa (ln ) sử dụng những tính chất của logarit tự nhiên.

– Bước 2: Thực hiện tính toán dựa vào thứ tự thực hiện phép tính:

+ Nếu không có ngoặc: Lũy thừa (căn bậc (n)) ( to ) nhân, chia ( to ) cộng, trừ.

+ Nếu có ngoặc: Thực hiện trong ngoặc ( to ) lũy thừa (căn bậc (n)) ( to ) nhân, chia ( to ) cộng, trừ.

Dạng 2: So sánh các biểu thức có chứa logarit tự nhiên.

Phương pháp:

– Bước 1: Đơn giản các biểu thức đã cho bằng cách sử dụng tính chất của logarit và logarit tự nhiên.

– Bước 2: So sánh các biểu thức sau khi đơn giản, sử dụng một số tính chất của so sánh logarit.

Dạng 3: Biểu diễn một logarit hoặc rút gọn biểu thức có chứa logarit qua các logarit đã cho.

Phương pháp:

– Bước 1: Tách biểu thức cần biểu diễn ra để xuất hiện các logarit đề bài cho bằng cách sử dụng các tính chất của logarit.

– Bước 2: Thay các giá trị bài cho vào và rút gọn sử dụng thứ tự thực hiện phép tính:

+ Nếu không có ngoặc: Lũy thừa (căn bậc (n)) ( to ) nhân, chia ( to ) cộng, trừ.

+ Nếu có ngoặc: Thực hiện trong ngoặc ( to ) lũy thừa (căn bậc (n)) ( to ) nhân, chia ( to ) cộng, trừ.

Dạng 4: Bài toán lãi kép liên tục.

Một người gửi vào ngân hàng số tiền (A) đồng, lãi suất (r) theo năm, tính số tiền có được sau (N) năm. Phương pháp:

Sử dụng công thức tăng trưởng mũ:

(T = A.{e^{Nr}}), ở đó (A) là số tiền gửi ban đầu, (r) là lãi suất, (N) là số kì hạn.

Bạn đang xem bài viết Luật Tự Nhiên Là Gì? trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!