Top 13 # Định Nghĩa Tân Ngữ Trong Tiếng Anh / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Tvzoneplus.com

Tân Ngữ Trong Tiếng Anh / 2023

Tân ngữ hay túc từ là thành phần thuộc vị ngữ trong câu. Tân ngữ thường đi sau động từ, liên từ hoặc giới từ, biểu đạt ý nghĩ của người hoặc vật chịu sự tác động của động từ giới từ đứng trước nó hoặc biểu đạt mối liên kết giữ các tân ngữ với nhau thông qua liên từ.

Trong một câu có thể có một hoặc nhiều tân ngữ, nó có thể nằm ở giữa câu hoặc cuối câu, có thể là một từ hoặc một cụm từ.

II. Vị trí của Tân ngữ trong câu

– Tân ngữ luôn xuất hiện ngay sau động từ (V) và phải là ngoại động từ (transitive verbs)

Ví dụ: He likes coffee – Anh ta thích cà phê.

– Khi có mặt cả 2 loại tân ngữ trong một câu thì tân ngữ gián tiếp đứng trước tân ngữ trực tiếp theo công thức: S – V – iO – dO

Ví dụ: My wife sent me an email – Vợ tôi gửi cho tôi một thư điện tử.

– Chúng ta có thể hoán đổi vị trí của tân ngữ trực tiếp và gián tiếp mà ý nghĩa của câu không thay đổi nhưng phải sử dụng thêm giới từ theo 2 công thức sau:

Ví dụ: My wife sent an email to me – Vợ tôi gửi một Email cho tôi.

– Một số động từ phổ biến có thể theo công thức này là: Give, lend, offer, pass, post, read, sell, send, show, promise, tell…

Ví dụ: He cooked a delicious meal for all his friends – Anh ấy đã nấu một bữa ăn ngon cho các bạn của anh ấy.

Một số động từ phổ biến có thể theo công thức này là: book, buy, get, cook, keep, bring, make, pour,save, find…

III. Vai trò, chức năng của tân ngữ

1. Tân ngữ trực tiếp (direct Object – dO)

Tân ngữ trực tiếp trả lời câu hỏi “ai/ cái gì” (“whom?” or “what?”) chịu tác động trực tiếp của động từ thuộc loại ngoại động từ (transitive verbs).

– David repaired his car – David đã sửa chữa chiếc ô tô của ông.

“his car” là tân ngữ trực tiếp của động từ “repaired”. (What did David repair?)

“Mary” là tân ngữ trực tiếp của động từ “invited” (Whom did he invite?)

2. Tân ngữ gián tiếp (indirect Object – iO)

Tân ngữ gián tiếp là đối tượng nhận tân ngữ trực tiếp. Phải có một tân ngữ trực tiếp cho một tân ngữ gián tiếp được đặt trong một câu. Nói cách khác, một tân ngữ gián tiếp không thể tồn tại mà không có một tân ngữ trực tiếp. Tân ngữ gián tiếp trả lời câu hỏi “đến ai?” (“to whom?), “cho ai?” (“for whom?”), “cho cái gì?” (“for what?”)…

“him” là tân ngữ gián tiếp của động từ “sent”. (To whom did they send a postcard?)

“his son” là tân ngữ gián tiếp của động từ “bought”. (For whom did he buy a bike?)

Tân ngữ được thể hiện bằng các hình thức sau:

Ví dụ: Joyce teaches English every day – Joyce dạy tiếng Anh hàng ngày.

===========================================

Tân Ngữ Trong Tiếng Anh Và Cách Sử Dụng Tân Ngữ / 2023

1.Định nghĩa

Tân ngữ (Object) trong tiếng anh là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ.

2. Các loại Tân ngữ

Có 2 loại tân ngữ là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

Tân ngữ gián tiếp (indirect object)

là tân ngữ chỉ đồ vật hoặc người mà hành động xảy ra đối với (hoặc dành cho) đồ vật hoặc người đó.

Tân ngữ gián tiếp có thể đứng sau tân ngữ trực tiếp ngăn cách bởi một giới từ hoặc cũng có thể đứng trước tân ngữ trực tiếp mà không có giới từ. Giới từ thường dùng ở đây là for và to.

Ví dụ:

= I gave the book to Jim.

Tân ngữ trực tiếp (direct object)

là người hoặc vật đầu tiên nhận tác động của hành động.

3. Trật tự của Tân ngữ

Khi tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp cùng được nói đến thì thứ tự của chúng như sau:

– Tân ngữ gián tiếp đứng sau làm tân ngữ trực tiếp thì phải có giới từ to hoặc for:

Direct object – Prep. – Indirect object

He teaches French to me/ Ông ấy dạy tiếng Pháp cho tôi

The mother made a cake for her children / Bà mẹ làm bánh ngọt cho các con của bà ta

– Tân ngữ gián tiếp đứng trước tân ngữ trực tiếp (ngay sau động từ) thì không dùng giới từ.

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp tiếng Anh FREE

4. Hình thức tân ngữ trong tiếng Anh

Tân ngữ có thể là:

Danh từ (Noun):

– He likes books.

Nó thích sách.

Tính từ dùng như danh từ (Adjective used as Noun):

– We must help the poor.

Chúng ta phải giúp đỡ những người nghèo.

Đại từ (Pronoun):

– My friend will not deceive me.

Bạn tôi sẽ không lừa dối tôi.

Danh động từ (Gerund):

– Fat people do not like walking.

Những người mập không thích đi bộ.

Động từ nguyên thể (Infinitive):

– We do not want to go.

Chúng tôi không muốn đi.

Cụm từ (Phrase):

– I know how to do that.

Tôi biết cách làm việc đó.

Mệnh đề (Clause):

– I will tell you what I want.

Tôi sẽ cho anh biết tôi cần cái gì.

Tân Ngữ Trong Tiếng Anh Và Những Điều Cần Biết / 2023

Tân ngữ (Object) trong tiếng Anh đóng vai trò quan trọng là thành phần thuộc vị ngữ trong câu thường đi sau động từ, liên từ hoặc giới từ, biểu đạt ý nghĩ của người hoặc vật chịu sự tác động của động từ giới từ đứng trước nó hoặc biểu đạt mối liên kết giữ các tân ngữ với nhau thông qua liên từ.

2. Phân loại

Có 2 loại tân ngữ trong câu là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp:

– Tân ngữ gián tiếp (indirect object): là tân ngữ chỉ đồ vật hoặc người mà hành động xảy ra đối với (hoặc dành cho) đồ vật hoặc người đó. Tân ngữ gián tiếp có thể đứng sau tân ngữ trực tiếp ngăn cách bởi một giới từ hoặc cũng có thể đứng trước tân ngữ trực tiếp mà không có giới từ. Giới từ thường dùng ở đây là “for” và “to”.

Ví dụ:

+ I gave Nga the car. (Trong đó: Nga: là tân ngữ gián tiếp, the car là tân ngữ trực tiếp).

– Tân ngữ trực tiếp (direct object): là người hoặc vật đầu tiên nhận tác động của hành động.

Chú ý:

+ Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đòi hỏi tân ngữ đứng sau nó là một danh từ. Một số động từ yêu cầu tân ngữ đằng sau nó là một động từ khác.

+ Có rất nhiều cách để phân biệt hai loại tân ngữ này, trong đó điển hình nhất là các tips sau:

Trong câu có hai tân ngữ và giữa hai tân ngữ KHÔNG có giới từ. Tân ngữ nào đứng trước là Tân ngữ gián tiếp, tân ngữ nào đứng sau là Tân ngữ trực tiếp.

3. Hình thức

– Danh từ (Noun)

Danh từ có thể làm tân ngữ gián tiếp hoặc trực tiếp trong câu như: the rich (người giàu), the poor (người nghèo), the old (người già),…

– Đại từ nhân xưng (Personal pronoun)

– Động từ (Verb)

Động từ nguyên thể làm tân ngữ như: We do not want to go.

– Mệnh đề (Clause)

Tân ngữ dưới dạng một mệnh đề như ví dụ sau:

I will tell you what I want.

4. Trật tự của Tân ngữ

– Khi tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp cùng được nói đến thì thứ tự của chúng như sau:

+ Tân ngữ gián tiếp đứng sau làm tân ngữ trực tiếp thì phải có giới từ “to” hoặc “for”:

Ví dụ: The mother made a cake for her children.

Bà mẹ làm bánh ngọt cho các con của bà ta.

+ Tân ngữ gián tiếp đứng trước tân ngữ trực tiếp (ngay sau động từ) thì không dùng giới từ.

Tất Tần Tật Kiến Thức Về Tân Ngữ Trong Tiếng Anh / 2023

Trong một câu tiếng Anh hoàn chỉnh bao gồm nhiều thành phần. Trong đó, tân ngữ đóng một vai trò khá quan trọng. Thế nhưng, bạn đã biết cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh rồi chứ? Bạn đã hiểu rõ các trường hợp dùng tân ngữ trong tiếng Anh chưa? Bài viết ngắn hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ định nghĩa, các loại tân ngữ trong tiếng Anh, trật tự và hình thức của tân ngữ.

1/ Định nghĩa của tân ngữ

Tân ngữ (Object) trong tiếng Anh là từ, những từ hay cụm từ chỉ đối tượng, sự vật, con người bị tác động bởi chủ ngữ thông qua hành động (verbs). Đặc biệt, đối với những câu sử dụng ngoại động từ (transitive verbs) thì bắt buộc trong câu phải có tân ngữ để hoàn thiện ý nghĩa và xây dựng câu hoàn chỉnh. Ngược lại, với những câu chỉ sử dụng nội động từ (intransitive verbs) thì có thể có hoặc không có tân ngữ.

For example:

She talks to her best friend. (Cô ấy nói chuyện với bạn thân của mình)

She raised her hand to be able to answer the question. (Cô ấy đã giơ tay để phát biểu trả lời câu hỏi)

Các loại tân ngữ trong tiếng Anh là gì ?

Trong tiếng Anh, có hai loại tân ngữ đó là tân ngữ trực tiếp (direct object) và tân ngữ gián tiếp (indirect object):

Tân ngữ gián tiếp (indirect object)

Là loại tân ngữ dùng để chỉ đồ vật hoặc người mà hành động xảy ra đối với đồ vật hoặc chính người đó, loại tân ngữ này có thể đứng ngay sau tân ngữ trực tiếp, ngăn cách bởi một giới từ, tuy nhiên đôi khi tân ngữ gián tiếp cũng có thể đứng trước tân ngữ trực tiếp mà k có giới từ. Giới từ (preposition) được dùng đối với tân ngữ gián tiếp thường là “for” hoặc “to”.

For example:

I bought my children some tickets of a famous movie. (Tôi mua cho các con của tôi vài tấm vé của một bộ phim nổi tiếng) ( my children là tân ngữ gián tiếp, some tickets là tân ngữ trực tiếp)

Tân ngữ trực tiếp (direct object)

Tân ngữ trực tiếp dùng để chỉ người hay vật đầu tiên nhận tác động từ chủ ngữ, chủ thể thông qua các hành động cụ thể nào đó.

Tuy nhiên, không phải bất kì động từ nào trong tiếng Anh cũng đòi hỏi tân ngữ đứng sau nó là một noun (danh từ).

Cách phân biệt các loại tân ngữ trong tiếng Anh:

Nếu trong câu chỉ có một tân ngữ duy nhất thì đó chính là tân ngữ trực tiếp (direct object).

Ngoài ra, nếu trong câu chứa cả 2 loại tân ngữ, thêm vào đó, giữa hai tân ngữ này lại không có giới từ thì tân ngữ đứng trước chính là tân ngữ gián tiếp (indirect object) và tất nhiên tân ngữ đằng sau là trực tiếp (direct object).

2/ Vị trí và trật tự của tân ngữ

Trong câu cùng xuất hiện cả tân ngữ gián tiếp và tân ngữ trực tiếp thì thứ tự của chúng như sau:

Tân ngữ gián tiếp đứng sau thì trước chúng phải có giới từ “to” hoặc “for” theo cấu trúc sau: direct object (tân ngữ trực tiếp) – preposition (giới từ) – indirect object (tân ngữ gián tiếp).

For example:

She teaches Chinese to him. (Cô ấy dạy tiếng Trung cho anh ta)

Her mother has just made this cake for her. (Mẹ cô ấy vừa mới làm chiếc bánh này cho cô ấy)

Trong trường hợp tân ngữ gián tiếp đứng trước tân ngữ (ngay phía sau động từ) thì không cần sử dụng giới từ nữa.

3/ Hình thức của tân ngữ trong tiếng Anh

I would like to tell you what I need now. (Tôi rất muốn cho bạn biết về những điều tôi cần lúc này)