Top 8 # Khái Niệm Văn Hóa Theo Quan Điểm Xã Hội Học Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Tvzoneplus.com

Khái Niệm Văn Hóa Trong Xã Hội Học

Văn hóa hạn được đặc trưng bởi sự mơ hồ và được sử dụng để xác định các quá trình của tinh thần, trí tuệ, phát triển thẩm mỹ; hình thức và các sản phẩm của hoạt động tinh thần, trí tuệ và nghệ thuật; mô tả trạng thái của xã hội, dựa trên thứ tự của nhân loại và luật pháp.

Khái niệm về văn hóa trong xã hội học là rất rộng, nó bao hàm việc nghiên cứu nó trong sự đa dạng của những khía cạnh này.

Khái niệm về văn hóa trong xã hội học từ các nhà nghiên cứu khác nhau khác nhau về một số đặc điểm, mà tạo ra điều kiện tiên quyết cho việc phân bổ trong những phương pháp sau đây để định nghĩa của nó.

Cách tiếp cận công nghệ xem xét văn hóa theo nghĩa rộng là một mức độ riêng biệt của sản xuất, cũng như tất cả các cấp của đời sống xã hội trong tất cả các proivleniyah sinh sản của nó. cách tiếp cận hoạt động – như một bộ sưu tập các hình dạng và loại hoạt động vật chất và tinh thần và kết quả của hoạt động này khác nhau. cách tiếp cận giá trị – như một quả cầu đời sống tinh thần, trong đó văn hóa là một hệ thống các giá trị, chuẩn mực và niềm tin, cũng như các phương tiện biểu hiện của những giá trị này. cách tiếp cận tích hợp cho thấy rằng nền văn hóa bao gồm các mô hình tiềm ẩn và rõ ràng của hành vi con người, được tạo ra và truyền đi bằng các phương tiện của các biểu tượng, bản chất của nó bao gồm ý tưởng giá trị truyền thống, việc lựa chọn cuối cùng của thời gian lịch sử.

Khái niệm về văn hóa trong xã hội học và vai trò của nó, diễn ra trong đời sống nhân dân có một định hướng khác nhau của hai dòng. Cách tiếp cận đầu tiên về vấn đề này – tiến hóa (Johann Gottfried Herder). Trong đó, văn hóa được xem là một yếu tố quyết định trong việc cải thiện và tiến hóa của con người, là người có thể biến nó thành một con sáng tạo và hài hòa. Cách tiếp cận thứ hai – quan trọng. Ông giải thích văn hóa như một phương tiện đặc biệt của nô lệ của con người và biến đổi tiến bộ của mình vào một công cụ của thế lực thù địch đối với con người.

xã hội học hàng đầu đã xem xét các khái niệm về văn hóa như sau. Zhan Zhak Russo tin rằng cuộc sống trong lòng của thiên nhiên là người duy nhất đúng, và nó hư hỏng nền văn hóa. Fridrih Nitsshe viết rằng con người là yếu vô văn, và văn hóa dành cho nô lệ và áp bức của sức mạnh thiên nhiên của mình.

Oswald Spengler tin rằng mỗi nền văn hóa có số phận riêng của mình, mà kết thúc với sự phát triển của nền văn minh. Tennis Ferdinand đưa lý thuyết về việc không thể phản đối các nền văn hóa và văn minh. José Ortega y Gasset là tác giả của truyền thống văn hóa bi quan, có nghĩa là một người là thành viên của quần chúng và hành vi thích giao du của nó. Cuộc khủng hoảng của nền văn minh hiện đại được liên kết với massivization văn hóa.

văn hóa Nga, các nhà nghiên cứu đã giải thích các khái niệm về văn hóa trong xã hội học mâu thuẫn. Một mặt, nó đã phát triển một truyền thống của lý thuyết tiến hóa, theo đó sự tiến bộ của xã hội được xác định bởi sự phát triển của văn hóa), và mặt khác – chỉ trích.

Các yếu tố của văn hóa trong xã hội học nổi bật bao gồm: giá trị, ngôn ngữ, định mức, tập quán, truyền thống và phong tục. Các yếu tố hiệu quả nhất của văn hóa – một khái niệm hay khái niệm (mà tổ chức thế giới của nam giới), tỷ lệ (phân bổ các liên kết giữa con người), các giá trị (hiển thị tín ngưỡng của người dân) và các quy tắc (điều chỉnh hành vi của người dân).

Các loại văn hóa trong xã hội học như sau, tùy thuộc vào tiêu chí nhất định được đánh dấu.

Trên một khu vực hoặc địa lý: văn hóa phương Tây, Đông, Châu Âu, Châu Phi, Mỹ, vv

Trong cơ sở tự thời gian: nền văn hóa cổ, văn hóa của thời Trung cổ, Phục hưng, hiện đại và đương đại.

Khái Niệm Văn Hóa Trong Khoa Học Xã Hội

Giá bìa: 125.000 ₫

Giá bán tại NETA: 100.000 ₫

Tiết kiệm: 25.000 ₫-20%

Khuyến mãi & Ưu đãi tại NetaBooks:

Tặng Bookmark cho mỗi đơn hàng

Bao sách miễn phí (theo yêu cầu)

Tác giả: Denys Cuche

Dịch giả: Lê Minh Tiến;

Ngày xuất bản: 01-2021

Kích thước: 13 x 20.5 cm

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Hình thức bìa: Bìa mềm

Số trang: 400

Có thể nói, quyển sách nhỏ này sẽ mang lại những hiểu biết căn bản nhất về khái niệm văn hóa, các trường phái nghiên cứu về văn hóa, đặc biệt là trường phái Nhân học văn hóa Bắc Mỹ, các lĩnh vực nghiên cứu văn hóa như văn hóa nhập cư, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa bình dân…

Nội dung trong cuốn sách gồm có: Nguồn gốc xã hội của từ “văn hóa” và ý niệm “văn hóa”, Sự ra đời của khái niệm khoa học về văn hóa, Thắng lợi của khái niệm văn hóa, Nghiên cứu các mối quan hệ giữa các nền văn hóa và việc cách tân khái niệm văn hóa, Thứ bậc xã hội và thứ bậc văn hóa, Văn hóa và căn tính, Mở rộng khái niệm văn hóa sang các lĩnh vực ứng dụng mới, Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa nghề nghiệp, Di dân quốc tế và biến chuyển văn hóa.

Thông tin tác giả

Tác giả Denys Cuche là Giáo sư Xã hội học và Nhân học tại Trường Đại học Sorbonne (Phân khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Paris-Descartes) và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Dân số và Phát triển (CEPED), UMR Paris-Descartes/INED/IRD. Lĩnh vực nghiên cứu của ông gồm di dân quốc tế, quan hệ liên tộc người và tiếp xúc văn hóa. Khách thể nghiên cứu là châu Mỹ Latin, Péru và Palestines.

Thông tin dịch giả

Dịch giả Lê Minh Tiến hiện là giảng viên Xã hội học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông từng tốt nghiệp hạng thủ khoa ngành Xã hội học khóa 1 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp Cao học chuyên sâu Xã hội học (Diplôme d’Études Approfondies) tại Đại học Công giáo Louvain (Université Catholique de Louvain) của Vương quốc Bỉ.

Ông đã dịch, biên soạn một số đầu sách như: Xã hội học Mỹ – Những nghiên cứu thực nghiệm điển hình (Nxb Trẻ, 2009); Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (đồng dịch giả, Nxb Tri Thức, 2009); Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứu trong Khoa học Xã hội (Nxb Tri Thức, 2013); Tư tưởng Max Weber (Nxb Hồng Đức, 2016); Phương pháp thống kê trong nghiên cứu xã hội (Nxb ĐHQG chúng tôi 2016), Phương pháp luận dân dã (Nxb Tri Thức, 2018).

Khái Niệm Xã Hội Hóa

Khái Niệm Đất 5, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm Cơ Thể Học, Khái Niệm Chỉ Từ, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Cảm ơn, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm C/o, Khái Niệm Tục Ngữ, Khái Niệm Tục Ngữ Lớp 7, Khái Niệm Dân Tộc, Khái Niệm Tk 632, Khái Niệm Dân Vận, Khái Niệm Đất, Khái Niệm Đào Tạo, Khái Niệm Đạo Đức, Khái Niệm Đại Từ, Khái Niệm Thơ 7 Chữ, Khái Niệm Thơ 8 Chữ, Khái Niệm Thờ ơ, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm Dạy Học, Khái Niệm, Khái Niệm C, Khái Niệm U Xơ, Khái Niệm Ucp, Khái Niệm Bạc 925, Khái Niệm B/l, Khái Niệm ưu Đãi, Khái Niệm ưu Đãi Đầu Tư, Khái Niệm ưu Đãi Xã Hội, Khái Niệm ưu Thế Lai, Khái Niệm ăn Xin, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm Uy Tín, Khái Niệm ăn Tạp, Khái Niệm Usb, Khái Niệm Url, Khái Niệm ước Và Bội, Khái Niệm Ucp 600, Khái Niệm Uml, Khái Niệm Ung Thư, Khái Niệm Ung Thư Gan, Khái Niệm Ung Thư Là Gì, Khái Niệm 4p, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm ước, Khái Niệm Báo Chí, Khái Niệm ước Mơ, Khái Niệm Văn Hóa, Khái Niệm Đất Đai, Khái Niệm ở Cữ, Khái Niệm Oop, Khái Niệm L/c, Khái Niệm Oxi, Khái Niệm Oxi Hóa, Khái Niệm P, Khái Niệm Kết Hôn, Khái Niệm Iso, Khái Niệm Ip, Khái Niệm Lực ở Lớp 6, Khái Niệm Phó Từ, Khái Niệm ơn Gọi, Khái Niệm Oda, Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm Ma Túy, Khái Niệm M&e, Khái Niệm M&a, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm Lớp 7, Khái Niệm Lời Cảm ơn, Khái Niệm Lễ Hội, Khái Niệm ở Rể, Khái Niệm ô Tô, Khái Niệm Oan Sai, Khái Niệm Iot, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm Hợp âm 7, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm ê Tô, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Khái Niệm Là Gì Lớp 4, Khái Niệm E Độc Thân, Khái Niệm Đô Thị Hóa, Khái Niệm Đô Thị, Khái Niệm Số 0, Khái Niệm Số Từ, Khái Niệm Sử Thi, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm êm ái, Khái Niệm Erp, Khái Niệm Hóa Trị Lớp 8, Khái Niệm Hàm Số Lớp 9, Khái Niệm Hàm Số Lớp 7, Khái Niệm Nhà Máy, Khái Niệm Nào Là, Khái Niệm Giá Trị, Khái Niệm Gdp, Khái Niệm G,

Khái Niệm Đất 5, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm Cơ Thể Học, Khái Niệm Chỉ Từ, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Cảm ơn, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm C/o, Khái Niệm Tục Ngữ, Khái Niệm Tục Ngữ Lớp 7, Khái Niệm Dân Tộc, Khái Niệm Tk 632, Khái Niệm Dân Vận, Khái Niệm Đất, Khái Niệm Đào Tạo, Khái Niệm Đạo Đức, Khái Niệm Đại Từ, Khái Niệm Thơ 7 Chữ, Khái Niệm Thơ 8 Chữ, Khái Niệm Thờ ơ, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm Dạy Học, Khái Niệm, Khái Niệm C, Khái Niệm U Xơ, Khái Niệm Ucp, Khái Niệm Bạc 925, Khái Niệm B/l, Khái Niệm ưu Đãi, Khái Niệm ưu Đãi Đầu Tư, Khái Niệm ưu Đãi Xã Hội, Khái Niệm ưu Thế Lai, Khái Niệm ăn Xin, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm Uy Tín, Khái Niệm ăn Tạp, Khái Niệm Usb, Khái Niệm Url, Khái Niệm ước Và Bội, Khái Niệm Ucp 600, Khái Niệm Uml, Khái Niệm Ung Thư, Khái Niệm Ung Thư Gan, Khái Niệm Ung Thư Là Gì, Khái Niệm 4p, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm ước, Khái Niệm Báo Chí, Khái Niệm ước Mơ,

Bàn Về Khái Niệm Xã Hội Hóa

Gần đây trên báo chí và phát thanh truyền hình trong nước một số bài viết và nói đã sử dụng khái niệm “xã hội hóa”. Các tác giả nói về chủ trương của Đảng và Nhà nước xã hội hóa giáo dục và văn hóa. Có bài chỉ nói thoáng qua, nhưng có bài lại phân tích lý luận về xã hội hóa. Ở đây tôi muốn trao đổi về mặt lý luận để chúng ta sử dụng khái niệm đó như thế nào cho chính xác.

Lượm lặt qua các báo tôi tóm tắt một số ý kiến nói về “xã hội hóa” như sau:

“Tăng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để phát triển các lĩnh vực xã hội và thực hiện các mục tiêu xã hội, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa – coi đây là một biện pháp rất cơ bản nhằm huy động mọi nguồn lực, trí tuệ của các thành phần kinh tế, của các tổ chức xã hội, của mọi người”.

“Thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn vật chất và trí tuệ của xã hội tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục”.

“Chuyển một số trường đại học, cao đẳng bán công sang loại hình tư thục. Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước…

“Huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa, xã hội hóa các hoạt động văn hóa”.

Người ta dẫn chứng việc thực hiện chủ trương xã hội hóa đó như là cho phép thành lập một số công ty làm phim tư nhân, vận động xã hội hóa việc tu sửa giữ lại dáng hình xưa của các phố cổ v.v…

Theo cách nói trên, người ta hiểu khái niệm xã hội hóa như sau:

“Xã hội hóa là quá trình chuyển giao để khu vực dân sự (ngoài nhà nước) “gánh đỡ” những công việc trước đây do Nhà nước làm hoặc “quán tính” của tư duy cũ vẫn cho rằng đúng ra Nhà nước phải làm”.

Để ca tụng việc xuất hiện cụm từ “xã hội hóa” là sự phát triển sáng tạo về lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới, có người viết:

“Xã hội hóa thực chất bao quát phạm vi rất rộng lớn, cả kinh tế, sự nghiệp, hành chính. Xét về lịch sử, xã hội hóa xuất hiện như một kết quả của đổi mới. Chỉ khi thực hiện đường lối đổi mới, chuyển sang thời kỳ đổi mới, xã hội hóa mới xuất hiện”.

Như vậy là quan điểm nói trên về xã hội hóa đã rõ. Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Theo tôi, cần nghiên cứu lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin để hiểu xã hội là gì và khái niệm xã hội hóa đã được các nhà kinh điển sử dụng như thế nào?

C. Mác viết: “Xã hội không phải là những cá thể người, mà biểu hiện tổng số những mối liên hệ và quan hệ của chúng, trong đó những cá thể đó tồn tại với nhau”(1).

Thực vậy, xã hội là cộng đồng người. Cộng đồng nhỏ nhất là gia đình, cộng đồng lớn nhất là xã hội loài người. Xã hội hình thành ở từng nước có những đặc điểm riêng. Trong mỗi xã hội ở từng nước lại hình thành những nhóm người theo nghề nghiệp, những tập đoàn người được gọi là giai cấp. Con người còn tạo lập ra những hình thức tổ chức xã hội như các đảng phái, các hiệp hội v.v… Trong xã hội những cá nhân, những tập đoàn người liên hệ với nhau, tác động qua lại với nhau rất phức tạp về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trong các mối quan hệ đó, chủ nghĩa Mác – Lê-nin phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cá nhân và xã hội. Mỗi cá nhân có những đặc tính riêng. Đó là thế giới của cá nhân, do tác động tổng hợp của các yếu tố cơ thể và xã hội hết sức riêng biệt tạo nên. Với đặc điểm riêng về di truyền, về sinh lý thần kinh, về gia đình, về hoàn cảnh sống v.v… mỗi cá nhân có cuộc sống riêng, tiếp thu và chuyển những giá trị văn hóa của xã hội vào bên trong mình, thực hiện quá trình so sánh, lọc bỏ, tự đánh giá, tự giáo dục, tự tạo nên thế giới riêng của mình. Từ đấy hình thành nên những dạng riêng biệt về động lực, lợi ích, lòng tin, định hướng giá trị… trong xúc cảm, suy tư và hành động. Đây là quá trình kép, xã hội hóa cá nhân và cá nhân hóa xã hội, không thể có mặt này mà không có mặt kia để tạo nên cuộc sống của con người.

Ở đây chủ nghĩa Mác – Lê-nin dùng khái niệm xã hội hóa cá nhân để nói về sự chuyển hóa của những tính chung của xã hội vào từng cá nhân, những tính chung của xã hội được cá nhân tiếp thu, nhưng lại được cá nhân hóa, nghĩa là được thể hiện ra ở mỗi người một cách khác nhau.

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin phân biệt tính cá nhân và tính xã hội, hai mặt này quan hệ với nhau một cách biện chứng. Để hiểu rõ hơn khái niệm xã hội hóa, chúng ta dẫn chứng sự phân tích của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về tính chất của công cụ sản xuất trong xã hội.

Hồi đầu, con người sử dụng những công cụ có tính chất cá nhân như cái rìu để chặt cây, cái cuốc để xới đất, cái xa quay sợi v.v… Đó là những công cụ mà một người sử dụng cũng làm ra được sản phẩm. Về sau, máy móc ra đời, công cụ sản xuất này mang tính xã hội vì phải có sự hợp tác của nhiều người sử dụng máy móc thì mới tạo ra được sản phẩm. Do đó lực lượng sản xuất của xã hội ngày càng được xã hội hóa cao hơn.

Như vậy, theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, khái niệm “xã hội hóa” nói lên sự chuyển hóa từ tính chất cá nhân thành tính chất xã hội. Ta dùng chữ “hóa” là muốn nói đến sự chuyển hóa từ cái này sang cái kia. Thí dụ: “Công nghiệp hóa” là nói sự chuyển hóa từ một nền kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp. “Hiện đại hóa” là nói sự chuyển hóa từ một nền kinh tế lạc hậu sang nền kinh tế hiện đại.

Khi ta nói “hợp tác hóa” trong nông nghiệp thì có ý nghĩa “xã hội hóa” vì chuyển từ sản xuất cá thể sang sản xuất tập thể trong nông nghiệp.

Khi ta nói “cổ phần hóa” các xí nghiệp thì cũng là “xã hội hóa” với nghĩa là chuyển từ vốn của một người thành vốn do nhiều người đóng góp để tiến hành sản xuất công nghiệp.

Tôi tán thành đoạn trình bày sau đây trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X của Đảng:

“Doanh nghiệp cổ phần ngày càng phát triển, trở thành hình thức tổ chức kinh tế phổ biến, thúc đẩy xã hội hóa sản xuất kinh doanh và sở hữu”.

Song không thể nói chủ trương cho mở các trường tư thục và thành lập các hãng phim tư nhân là “xã hội hóa” giáo dục và văn hóa. Dùng khái niệm xã hội hóa ở đây là không chính xác, vì thực chất đó là “tư nhân hóa”.

Trong các bài báo, có người viết: “Xã hội hóa chính là quá trình đổi mới, khắc phục tình trạng tập trung hóa”.

Ở đây người ta so sánh Nhà nước với xã hội, cho rằng xã hội to hơn Nhà nước.

“Nhà nước chỉ là một bộ phận của xã hội, dù “to” đến mức nào cũng không thể là tất cả xã hội”.

“Nhà nước phải biết tự thu nhỏ lại, theo nghĩa những gì xã hội (chỉ khu vực ngoài nhà nước) làm được thì để xã hội tự làm”.

Ở đây, có sự hiểu không đúng về khái niệm xã hội và Nhà nước. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Nhà nước là bộ máy thống trị của một giai cấp này đối với một giai cấp khác. Nhưng giai cấp nắm chính quyền Nhà nước nhân danh xã hội để điều hành và quản lý xã hội. Nhà nước không những thực hiện các chức năng giai cấp mà còn phải hoàn thành các chức năng xã hội, nghĩa là Nhà nước có nhiệm vụ phải giải quyết những công việc chung của xã hội về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Chức năng của Nhà nước là như thế trong các chế độ quân chủ, cũng như trong chế độ cộng hòa dân chủ. Đến chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước phải thực sự là “của dân, do dân và vì dân”. Như vậy, Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực sự đại diện cho toàn xã hội, chứ không phải chỉ là một bộ phận của xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải lo toan giải quyết tốt mọi vấn đề của xã hội. Những nhiệm vụ mà Nhà nước làm cho dân chính là những nhiệm vụ mang tính xã hội. Trước đây, chúng ta đã mắc sai lầm nóng vội ở chỗ “xã hội hóa” quá cao một cách tràn lan, “tập trung hóa” một cách quan liêu, trong khi nền kinh tế của nước nhà còn nghèo nàn, lạc hậu, cho nên Nhà nước không đủ sức ôm tất cả mọi việc. Đến nay với chủ trương “đổi mới” chúng ta chấp nhận nền kinh tế nhiều thành phần, không phải chúng ta thu hẹp Nhà nước, mà thu hẹp thành phần kinh tế nhà nước, để cho kinh tế tư nhân phát triển. Về mặt xã hội, giáo dục, văn hóa chúng ta động viên mọi người, các tổ chức xã hội “gánh vác” thêm bằng cách đóng góp tiền của, trí tuệ để cùng Nhà nước giải quyết một số mặt. Chủ trương “đổi mới” như thế là đúng đắn trong thời kỳ quá độ từ một nền kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là chủ trương “tư nhân hóa” một số hoạt động về kinh tế, văn hóa, xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Theo tư duy đổi mới, chúng ta nói rõ chủ trương đó là “tư nhân hóa” trong một phạm vi nhất định.

Trong thời kỳ thực hiện chính sách kinh tế mới ở Liên Xô trước đây, Lê-nin đã nói là có thể dùng chủ nghĩa tư bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên không phải cứ nói “tư nhân hóa” một số mặt là chệch hướng xã hội chủ nghĩa, mà cứ nói “xã hội hóa” mới chứng tỏ đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cần hiểu đúng và sử dụng đúng khái niệm “xã hội hóa” của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

(1) C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Toàn tập, t 46, phần I, tr 214 (tiếng Nga)