Top 10 # Khái Niệm Về Chất Gây Ô Nhiễm Môi Trường Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Tvzoneplus.com

Khái Niệm Ô Nhiễm Môi Trường

Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường, thay đổi trực tiếp hoặc gián tiếp các thành phần và đặc tính vật lý, hóa học, nhiệt độ, sinh học, chất hòa tan, chất phóng xạ… ở bất kỳ thành phần nào của môi trường hay toàn bộ môi trường vượt quá mức cho phép đã được xác định.

Chất gây ô nhiễm là những nhân tố làm cho môi trường trở thành độc hại, gây tổn hại hoặc có tiềm năng gây tổn hại đến sức khỏe, sự an toàn hay sự phát triển của con người và sinh vật trong môi trường đó. Chất gây ô nhiễm có thể là chất rắn (như rác) hay chất lỏng (các dung dịch hóa học, chất thải của dệt nhuộm, rượu, chế biến thực phẩm), hoặc chất khí (SO 2 trong núi lửa phun, NO 2 trong khói xe, CO từ khói đun …), các kim loại nặng như chì, đồng … cũng có khi nó vừa ở thể hơi vừa ở thể rắn như thăng hoa hay ở dạng trung gian.

Suy thoái môi trường là sự làm thay đổi chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu cho đời sống của con người và thiên nhiên.

Sự cố môi trường là các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng. Sự cố môi trường có thể xảy ra do: Bão, lụt, hạn hán, nứt đất, động đất, trượt đất, sụt lở đất, núi lửa phun, mưa acid, mưa đá, biến động khí hậu và thiên tai khác; Hỏa hoạn, cháy rừng, sự cố kỹ thuật gây nguy hại về môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; Sự cố trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác và vận chuyển khoáng sản, dầu khí, sập hầm lò, phụt dầu, tràn dầu, vỡ đường ống dẫn dầu, dẫn khí, đắm tàu, sự cố tại cơ sở lọc hóa dầu và các cơ sở công nghiệp khác; Sự cố trong lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện nguyên tử, nhà máy sản xuất, tái chế nhiên liệu hạt nhân, kho chứa chất phóng xạ.

Khả năng chịu đựng của môi trường (hay sức chứa của môi trường) là khả năng các loài tiếp nhận được chất dinh dưỡng và tiến hành các hoạt động trong một môi trường có giới hạn, khả năng của một số người có trong khoảng không gian nhất định, duy trì một mức sống nhất định, bằng cách sử dụng, năng lượng, tài nguyên (gồm đất đai, nước, không khí, khoáng sản …), công nghệ.

Sức chứa của môi trường gồm sức chứa sinh học và sức chứa văn hóa. Sức chứa sinh học là khả năng mà hành tinh có thể chứa đựng số người nếu các nguồn tài nguyên đều được dành cho cuộc sống của con người; Sức chứa văn hóa là số người mà hành tinh có thể chứa đựng theo các tiêu chuẩn của cuộc sống. Sức chứa văn hóa sẽ thay đổi theo từng vùng phụ thuộc vào tiêu chuẩn cuộc sống.

Trong xã hội loài người, khả năng chịu đựng của môi trường còn phụ thuộc vào hoạt động của con người. Khi xảy ra sự không cân đối giữa khả năng chịu đựng của môi trường với nhu cầu của xã hội, thì khoa học công nghệ có thể góp phần tái lập cân bằng này.

Ô nhiễm môi trường có thể do nhiều nguồn khác nhau. Nguồn gây ô nhiễm là nguồn thải ra các chất gây ô nhiễm. Có nhiều cách chia các nguồn gây ô nhiễm.

Theo tính chất hoạt động, gồm 4 nhóm: quá trình sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, tiểu thủ công nghiệp); quá trình giao thông vận tải; sinh hoạt; và tự nhiên.

Theo phân bố không gian, gồm 3 nhóm: điểm ô nhiễm, cố định (khói nhà máy gây ô nhiễm cố định); đường ô nhiễm, di động (xe cộ gây ô nhiễm trên đường); vùng ô nhiễm, lan tỏa: vùng thành thị, khu công nghiệp gây ô nhiễm và lan tỏa trong thành phố đến vùng nông thôn.

Theo nguồn phát sinh, gồm nguồn ô nhiễm sơ cấp và nguồn ô nhiễm thứ cấp: Nguồn ô nhiễm sơ cấp là chất ô nhiễm từ nguồn thải trực tiếp vào môi trường; Nguồn ô nhiễm thứ cấp là chất ô nhiễm được tạo thành từ nguồn sơ cấp và đã biến đổi qua trung gian rồi mới tới môi trường gây ô nhiễm.

Mức độ tác động từ các nguồn gây ô nhiễm nói trên còn tùy thuộc vào 3 nhóm yếu tố: quy mô dân số, mức tiêu thụ tính theo đầu người, tác động của môi trường, trong đó quy mô dân số là yếu tố quan trọng nhất.

Sự lan truyền các chất ô nhiễm vào chuỗi thức ăn qua nguồn nước bị ô nhiễm

Khái Niệm Ô Nhiễm Môi Trường Nước

Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường Nước, Khái Niệm ô Nhiễm Nước, Khái Niệm ô Nhiễm Nguồn Nước, Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường, Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường Đất, Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường Biển, Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường Không Khí, Khái Niệm Nào Là Đầy Đủ Nhất Về Các Nguồn Gây ô Nhiễm Môi Trường Đất Hi, Khái Niệm Nhà Nước, Khái Niệm Yêu Nước, Khái Niệm ủy Nhiệm Chi, Khái Niệm ô Nhiễm, ô Nhiễm Đất Khái Niệm, Khái Niệm ô Nhiễm Đất, Khái Niệm Các Nước Đông âu Để Chỉ, Khái Niệm Lòng Yêu Nước, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước, Khái Niệm ở Nước Ngoài, Khái Niệm ô Nhiễm Tiếng ồn, Khái Niệm ô Nhiễm Không Khí, Khái Niệm ô Nhiễm Biển, Khái Niệm Vai Trò Và Chức Năng Của Nhà Nước, Khái Niệm Nhà Nước Pháp Quyền, Khái Niệm Ngân Sách Nhà Nước, Khái Niệm Doanh Nghiệp Nhà Nước, Khái Niệm Chế Độ Hôn Nhân Nước Ta Hiện Nay, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế, Khái Niệm Bệnh Truyền Nhiễm, ý Nghĩa Khái Niệm Ngân Sách Nhà Nước, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Giảm Nghèo, Khái Niệm Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Theo Thuyết E Khái Niệm Vật Nhiễm Điện, Khái Niệm ưu Trương, Khái Niệm Về Môi Trường, Khái Niệm Môi Trường, Khái Niệm Thị Trường, Khái Niệm Bảo Vệ Môi Trường, Khái Niệm Sinh Trưởng, Khái Niệm Kinh Tế Thị Trường, 1 Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, ô Nhiễm Môi Trường Nước, ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Hà Nội, Dàn ý ô Nhiễm Môi Trường Nước, Đề Tài ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Hà Nội, Báo Cáo ô Nhiễm Môi Trường Nước, Đề Tài ô Nhiễm Môi Trường Nước, Chương 1 Khái Niệm Luật Môi Trường, 5 Khái Niệm Khách Hàng Và Thị Trường Cốt Lõi, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để Chỉ, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để C, Luận Văn ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Hà Nội, Sinh Vật Chỉ Thị ô Nhiễm Môi Trường Nước, Tài Liệu ô Nhiễm Môi Trường Nước, Nguồn Gây ô Nhiễm Môi Trường Nước Mặt, Đề Tài ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Việt Nam, Chuyên Đề ô Nhiễm Môi Trường Nước, ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Tphcm, ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Việt Nam, ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Địa Phương, Luận Văn ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Giảng ô Nhiễm Môi Trường Nước, Dàn ý Em Hãy Kể Lại Những Kỉ Niệm Sâu Sắc Của Ngày Khai Trường Đầu Tiên, Khái Niệm Nào Sau Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Điể, Khái Niệm Nào Về Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Don Xin Mien Niem Nhiem Chuc Danh Truong Ban Phap Che HĐnd, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Hà Nội, Bài Thuyết Trình ô Nhiễm Môi Trường Nước, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ô Nhiễm Môi Trường Nước, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước, Phân Tích ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Thuyết Trình Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Giáo Trình ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Thảo Luận Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Tiểu Luận Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Định Nghĩa ô Nhiễm Môi Trường Nước, Khái Niệm Nào Dưới Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Đ, Khái Niệm Sinh Trưởng Và Phát Triển ở Thực Vật, Khái Niệm Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Việt Nam, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Tphcm, Tài Liệu Tham Khảo Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Thuyết Trình Powerpoint Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Đất Nước Không Khí, O Nhiem Moi Truong Nuoc Khu Cong Nghiep Hoa Khanh, Bài Thuyết Trình Bằng Tiếng Anh Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Slide Powerpoint Thực Trạng ô Nhiễm Môi Trường Nước Ta, Biên Bản Niêm Yết Công Khai Giám Sát Thực Hiện Daanc Hủ Trường Học, Tờ Khai Nộp Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải Công Nghiệp, Khai Mạc Hội Nghị Bầu Cử Trưởng Thôn Nhiệm Kì 2020_2022, Bài Khai Mạc Hội Nghị Tổng Kết Nhiệm Kỳ Của Trưởng Thôn, Dien Van Khai Mac Hoi Nghi Nhiem Ky Truong Thong, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Thông Tin Và Truyền Thông, Bài Diễn Văn Khai Mạc Bầu Trưởng Thôn Nhiêm Kỳ 2018, 2020, Mẫu Diển Văn Khai Mạc Bầu Cử Trưởng Thôn Nhiệm Kỳ 2019-2021], Diễn Văn Khai Mạc Hôi Nghị Bầu Trưởng Xóm Nhiệm Kì 2020 2022, Tìm Bài Diễn Văn Khai Mạc Hội Nghị Bầu Cử Trưởng Thôn Nhiệm Kỳ,2020,2025,

Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường Nước, Khái Niệm ô Nhiễm Nước, Khái Niệm ô Nhiễm Nguồn Nước, Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường, Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường Đất, Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường Biển, Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường Không Khí, Khái Niệm Nào Là Đầy Đủ Nhất Về Các Nguồn Gây ô Nhiễm Môi Trường Đất Hi, Khái Niệm Nhà Nước, Khái Niệm Yêu Nước, Khái Niệm ủy Nhiệm Chi, Khái Niệm ô Nhiễm, ô Nhiễm Đất Khái Niệm, Khái Niệm ô Nhiễm Đất, Khái Niệm Các Nước Đông âu Để Chỉ, Khái Niệm Lòng Yêu Nước, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước, Khái Niệm ở Nước Ngoài, Khái Niệm ô Nhiễm Tiếng ồn, Khái Niệm ô Nhiễm Không Khí, Khái Niệm ô Nhiễm Biển, Khái Niệm Vai Trò Và Chức Năng Của Nhà Nước, Khái Niệm Nhà Nước Pháp Quyền, Khái Niệm Ngân Sách Nhà Nước, Khái Niệm Doanh Nghiệp Nhà Nước, Khái Niệm Chế Độ Hôn Nhân Nước Ta Hiện Nay, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế, Khái Niệm Bệnh Truyền Nhiễm, ý Nghĩa Khái Niệm Ngân Sách Nhà Nước, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Giảm Nghèo, Khái Niệm Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Theo Thuyết E Khái Niệm Vật Nhiễm Điện, Khái Niệm ưu Trương, Khái Niệm Về Môi Trường, Khái Niệm Môi Trường, Khái Niệm Thị Trường, Khái Niệm Bảo Vệ Môi Trường, Khái Niệm Sinh Trưởng, Khái Niệm Kinh Tế Thị Trường, 1 Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, ô Nhiễm Môi Trường Nước, ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Hà Nội, Dàn ý ô Nhiễm Môi Trường Nước, Đề Tài ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Hà Nội, Báo Cáo ô Nhiễm Môi Trường Nước, Đề Tài ô Nhiễm Môi Trường Nước, Chương 1 Khái Niệm Luật Môi Trường, 5 Khái Niệm Khách Hàng Và Thị Trường Cốt Lõi, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để Chỉ,

Một Số Suy Nghĩ Về Tội Gây Ô Nhiễm Môi Trường

Phạm Văn Beo*

Trước thực trạng các hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra ngày càng nhiều và nghiêm trọng ở nước ta, ngày 21/12/1999, Quốc hội đã thông qua toàn văn Bộ luật Hình sự năm 1999 và dành 10 điều luật trong Phần các tội phạm để quy định các hành vi phạm tội trong lĩnh vực môi trường tại Chương XVII. Trong đó, 03 hành vi trực tiếp gây ô nhiễm môi trường là: Tội gây ô nhiễm không khí (Điều 182), Tội gây ô nhiễm nguồn nước (Điều 183) và Tội gây ô nhiễm đất (Điều 184).

Tuy nhiên, kể từ khi ra đời, các điều luật này chưa từng được áp dụng mặc dù trên thực tế, những hành vi gây ô nhiễm môi trường vẫn thường xuyên diễn ra, nếu không muốn nói là diễn ra hết sức nghiêm trọng. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phần lớn hệ thống xử lý nước thải trong khu công nghiệp ở nước ta không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, xả trực tiếp vào nguồn tiếp nhận, 70% khu công nghiệp không có hệ thống xử lý nước thải. Năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 250 lượt kiểm tra, phát hiện hơn 80% doanh nghiệp bị kiểm tra có hành vi gây ô nhiễm môi trường. Thế nhưng, các cơ quan chức năng đã không thể khởi tố cá nhân về các tội gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí1.

Sở dĩ các vụ gây ô nhiễm môi trường nói trên không thể xử lý hình sự là vì Bộ luật Hình sự quy định các Tội gây ô nhiễm nguồn nước, Tội gây ô nhiễm không khí hoặc Tội gây ô nhiễm đất cần phải có dấu hiệu “đã bị xử phạt vi phạm hành chính” mà còn cố tình vi phạm mới cấu thành tội phạm. Theo pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, khi các cơ sở sản xuất (công ty/pháp nhân) có hành vi gây ô nhiễm môi trường, việc xử phạt hành chính sẽ được tiến hành đối với pháp nhân đó. Trong khi đó, Bộ luật Hình sự chỉ coi cá nhân là chủ thể của tội phạm. Do đó, khi các cơ quan chức năng muốn khởi tố người đứng đầu pháp nhân hoặc người trực tiếp điều hành việc xả thải gây ô nhiễm môi trường thì hành vi của anh ta không đủ yếu tố cấu thành tội phạm vì dấu hiệu “đã bị xử phạt hành chính” chưa được thỏa mãn.

Vụ gây ô nhiễm môi trường của công ty Vedan và hàng loạt các doanh nghiệp khác trong cả nước đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các nhà lập pháp lẫn áp dụng pháp luật hình sự. Quả nhiên, tình hình tội phạm môi trường ở Việt Nam đã và đang ngày càng hết sức tinh vi, đa dạng và càng trở nên nghiêm trọng. Thực tế đó đã đặt ra cho các nhà lập pháp hình sự với hai phương án lựa chọn: (1) Quy định pháp nhân là chủ thể của tội phạm hoặc; (2) Sửa đổi cấu thành tội phạm của các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Ngày 19-6-2009, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2010), trong đó có sửa đổi, bổ sung một số quy định các tội phạm về môi trường. Một sửa đổi quan trọng nhất là việc các nhà lập pháp đã gộp các Tội gây ô nhiễm không khí, Tội gây ô nhiễm nguồn nước, Tội gây ô nhiễm đất thành Tội gây ô nhiễm môi trường (Điều 182 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009). Điều 182 quy định:

“1. Người nào thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất gây ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng hoặc làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a. Có tổ chức;

b. Làm môi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

Về bản chất, cấu thành tội phạm của Tội gây ô nhiễm môi trường đã được sửa đổi khác so với cấu thành tội phạm của ba hành vi gây ô nhiễm môi trường trong Bộ luật Hình sự năm 1999 chưa được sửa đổi, bổ sung. Đó là việc các nhà làm luật đã bỏ đi dấu hiệu “đã bị xử phạt hành chính” mà còn vi phạm. Chỉ cần việc xả thải ra môi trường nước, không khí và đất “vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng hoặc làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác” thì hành vi đã cấu thành tội phạm. Đây rõ ràng là một tiến bộ vượt bậc về mặt lập pháp. Nó khắc phục được hạn chế về cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự các cá nhân gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, kể từ khi Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa dổi, bổ sung năm 2009 có hiệu lực, vẫn chưa có một báo cáo nào cho thấy một cá nhân nào bị khởi tố về Tội gây ô nhiễm môi trường, mặc dù thực trạng ô nhiễm môi trường vẫn ngày đêm tiếp diễn. Sở dĩ như vậy là vì việc áp dụng Điều 182 Bộ luật Hình sự năm 1999 còn khá nhiều vướng mắc.

Trước hết, dấu hiệu về mặt khách quan của Tội gây ô nhiễm môi trường là phải có hành vi “thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất gây ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ”. Hành vi này chỉ cấu thành tội phạm khi kèm theo một trong ba trường hợp sau:

– Vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng, hoặc;

– Làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, hoặc;

– Gây hậu quả nghiêm trọng.

– Có từ 02 (hai) thông số ô nhiễm thông thường vượt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường cho phép từ 05 (năm) lần trở lên;

– Có từ 02 (hai) thông số ô nhiễm nguy hại vượt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường cho phép từ 03 (ba) lần trở lên;

– Có một thông số ô nhiễm thông thường vượt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường cho phép từ 05 (năm) lần trở lên và 01 (một) thông số ô nhiễm nguy hại vượt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường cho phép từ 03 (ba) lần trở lên;

– Có giá trị trung bình của 02 (hai) thông số ô nhiễm vượt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường cao nhất từ 06 (sáu) lần trở lên;

– Có từ 02 (hai) thông số vượt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường trở lên và có ít nhất 01 (một) thông số ô nhiễm thông thường vượt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường từ 10 (mười) lần trở lên;

– Có từ 02 (hai) thông số vượt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường trở lên và có ít nhất 01 (một) thông số ô nhiễm thông thường vượt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường từ 05 (năm) lần trở lên;

– Có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt mức cho phép;

– Có nhiệt độ nước thải lớn hơn 450C.

Tuy nhiên, cũng chưa thể đồng nhất được khái niệm “làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng” được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 1999 và khái niệm “cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng” trong Thông tư 07. Ngoài văn bản này ra, chưa có một văn bản nào khác hướng dẫn thế nào là “thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất gây ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng, làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, gây hậu quả nghiêm trọng”. Đó là chưa kể, tại Điểm b Khoản 2 Điều 182 Bộ luật Hình sự năm 1999 có quy định: “Làm môi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác”. Các dấu hiệu (tình tiết định khung) này cũng chưa được hướng dẫn. Do vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng rất khó để có thể khởi tố về Tội gây ô nhiễm môi trường vì không có cơ sở pháp lý một cách rõ ràng.

Về tình tiết “gây hậu quả nghiêm trọng”, “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, hiện tại, có một số văn bản hướng dẫn đối với từng nhóm tội phạm trong từng lĩnh vực cụ thể. Chẳng hạn, Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC – VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25-12-2001 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” của Bộ luật Hình sự năm 1999; Thông tư liên tịch só 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25-9-2001 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật Hình sự năm 1999; Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17-4-2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999; Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN & PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08-3-2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự năm 1999 về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Tuy nhiên, không thể lấy “hậu quả” đã được hướng dẫn đối với các tội phạm trong các lĩnh vực khác để áp dụng cho Tội gây ô nhiễm môi trường.

Khó khăn thứ hai xuất phát từ chủ thể của tội phạm này. Một số quan điểm đã băn khoăn cho rằng câu chữ của điều luật quy định Tội gây ô nhiễm môi trường ghi: “Người nào xả thải” thì nhiều khả năng chúng ta chỉ bắt được người trực tiếp mở van xả thải chứ không bắt được người chỉ đạo mở van đó, thậm chí chỉ đạo xây dựng đường ống ngầm đó thì cũng không bị xử lý được. Do đó, Bộ luật Hình sự nên quy định trách nhiệm hình sự đối với người đứng đầu pháp nhân xa thải2. Luật Hình sự Việt Nam quy định chỉ có cá nhân mới là chủ thể của tội phạm. Tuy nhiên, luật không chỉ quy định trách nhiệm hình sự của những người trực tiếp phạm tội mà còn truy cứu trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm. Khoản 1 Điều 20 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định: “Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm”. Trong đồng phạm có 04 loại người là: Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục và người giúp sức. Như vậy, trong trường hợp một người không trực tiếp thực hiện hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường nhưng tham gia với tư cách là người tổ chức, người xúi giục hoặc người giúp sức thì tùy tính chất, mức độ của hành vi cũng sẽ bị xử lý hình sự với vai trò là đồng phạm.

Tuy nhiên, một thực tế đang diễn ra khiến các cơ quan tiến hành tố tụng gặp không ít lúng túng là trường hợp những người đứng đầu pháp nhân bị thay đổi. Người đứng đầu mới của pháp nhân vừa được thay thế, nên lấy lý do là “không biết” sự việc xả thải của pháp nhân mình vào thời điểm trước đó và đổ lỗi cho người tiền nhiệm. Nếu các cơ quan tiến hành tố tụng không có giải pháp tốt thì sẽ bỏ lọt tội phạm.

Nguyên tắc trách nhiệm cá nhân chỉ ra rằng, chỉ người nào có hành vi phạm tội mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Mặt khác, những người đứng đầu pháp nhân có lỗi cố ý đối với việc xả thải và hậu quả ô nhiễm môi trường sẽ bị định tội với vai trò đồng phạm theo các quy định về đồng phạm của Bộ luật Hình sự hiện hành. Xuất phát từ những luận điểm này, khi có vấn đề thay đổi người đứng đầu pháp nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra, các cơ quan tiến hành tố tụng nên tiến hành các công việc sau:

– Xác định rõ thời điểm xảy ra hành vi gây ô nhiễm môi trường. Đây là việc làm bình thường giống như tất cả các hành vi phạm tội khác. Khi xác định được thời điểm phạm tội, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ biết được vào thời điểm đó, người nào đứng đầu pháp nhân và khởi tố người đó. Điều đó là hiển nhiên. Chẳng hạn, sau khi bán nhà, người ta phát hiện trong căn nhà đó có tàng trữ chất ma túy được xác định là có từ thời ông chủ nhà chưa bán nhà. Dĩ nhiên, người chủ cũ phải chịu trách nhiệm trước tiên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

– Làm rõ vấn đề của người đứng đầu mới của pháp nhân gây ô nhiễm môi trường. Trong trường hợp anh ta không có lỗi hoặc có lỗi vô ý đối với hậu quả gây ô nhiễm môi trường thì xem như anh ta có chứng cứ ngoại phạm. Trong trường hợp người này có lỗi cố ý (dù là cố ý trực tiếp hay gián tiếp) thì có thể bị khởi tố cũng về hành vi gây ô nhiễm môi trường với hậu quả được xác định trong phạm vi thời gian anh ta đứng đầu pháp nhân. Chẳng hạn, trở lại trường hợp ông chủ nhà tàng trữ trái phép chất ma túy. Ông này bán căn nhà cho người chủ mới nhưng không mang chất ma túy đó đi. Người chủ mới biết được và tiếp tục tàng trữ chất ma túy đó và coi nó như của mình. Dĩ nhiên, ông chủ mới sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vấn đề sau cùng khiến tác giả bài viết này băn khoăn là tâm lý của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc xử lý hình sự đối với người có hành vi gây ô nhiễm môi trường. Liệu họ có thẳng tay truy cứu trách nhiệm hình sự những người có hành vi gây ô nhiễm môi trường đã cấu thành tội phạm theo Điều 182 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009? Kể từ khi được quy định trong Bộ luật Hình sự cho đến thời điểm này, các hành vi trực tiếp gây ô nhiễm môi trường chưa từng được xử lý hình sự. Hơn thế nữa, cấu thành tội phạm của tội phạm này cũng chưa được làm sáng tỏ. Thế nên, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ hết sức dè dặt trong việc xử lý hình sự đối với các hành vi này.

Có lẽ thấy trước được vấn đề, ngày 08-7-2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2010/NĐ-CP quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường. Tại Khoản 3, 4 Điều 3 Nghị định này nêu rõ:

– Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, nhanh chóng và có hiệu quả.

– Cơ quan, tổ chức, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức, người nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về môi trường và yêu cầu của cơ quan, cán bộ chuyên trách phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường trong khi thi hành công vụ.

Hy vọng các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan chuyên môn sớm ban hành các văn bản hướng dẫn những dấu hiệu về mặt khách quan của Tội gây ô nhiễm môi trường, như: “Vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng”, “làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng”, “gây hậu quả nghiêm trọng”, “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. Trên cơ sở đó, các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng triệt để quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành về Tội gây ô nhiễm môi trường theo tinh thần của Nghị định số 72/2010/NĐ-CP. Có như thế, các hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới dần được khống chế, tạo môi trường trong sạch cho Việt Nam phát triển kinh tế bền vững.

*  TS., Trưởng Bộ môn Luật Tư pháp, Khoa Luật – Đại học Cần Thơ.

Nguồn: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4/2011

Nguồn Gây Ô Nhiễm Môi Trường Nước Mặt

Nguồn Gây ô Nhiễm Môi Trường Nước Mặt, Dàn Bài ô Nhiễm Nguồn Nước, ô Nhiễm Nguồn Nước, Đề Tài ô Nhiễm Nguồn Nước, Dàn ý ô Nhiễm Nguồn Nước, Đồ án ô Nhiễm Nguồn Nước, Tài Liệu ô Nhiễm Nguồn Nước, Khái Niệm ô Nhiễm Nguồn Nước, Bài Tiểu Luận ô Nhiễm Nguồn Nước, Thực Trạng ô Nhiễm Nguồn Nước, Bài Thuyết Trình ô Nhiễm Nguồn Nước, Bài Thuyết Trình Về ô Nhiễm Nguồn Nước, Đánh Giá Nhận Thức Của Người Dân Về ô Nhiễm Nguồn Nước Sông, Khái Niệm Nào Là Đầy Đủ Nhất Về Các Nguồn Gây ô Nhiễm Môi Trường Đất Hi, Bài Thuyết Trình Về Cách Tiết Kiệm Và Bảo Vệ Nguồn Nước Trong Trường, Lớp Mầm Non, ô Nhiễm Môi Trường Nước, Đề Tài ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Hà Nội, ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Hà Nội, Báo Cáo ô Nhiễm Môi Trường Nước, Đề Tài ô Nhiễm Môi Trường Nước, Dàn ý ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Giảng ô Nhiễm Môi Trường Nước, Luận Văn ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Hà Nội, Bài Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước, Tài Liệu ô Nhiễm Môi Trường Nước, ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Việt Nam, Đề Tài ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Việt Nam, Chuyên Đề ô Nhiễm Môi Trường Nước, ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Tphcm, Luận Văn ô Nhiễm Môi Trường Nước, ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Địa Phương, Sinh Vật Chỉ Thị ô Nhiễm Môi Trường Nước, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Hà Nội, Phân Tích ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Thuyết Trình ô Nhiễm Môi Trường Nước, Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường Nước, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Tiểu Luận Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ô Nhiễm Môi Trường Nước, Định Nghĩa ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Thảo Luận Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Thuyết Trình Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Giáo Trình ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Thuyết Trình Powerpoint Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Tài Liệu Tham Khảo Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Tphcm, O Nhiem Moi Truong Nuoc Khu Cong Nghiep Hoa Khanh, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Đất Nước Không Khí, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Việt Nam, Bài Thuyết Trình Bằng Tiếng Anh Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Slide Powerpoint Thực Trạng ô Nhiễm Môi Trường Nước Ta, Báo Cáo Tình Hình Xả Nước Thải Vào Nguồn Nước, Mẫu Báo Cáo Xả Nước Thải Vào Nguồn Nước, Lập Dàn ý Uống Nước Nhớ Nguồn, Đề Tài Uống Nước Nhớ Nguồn, Uong Nuoc Nho Nguon, An Ninh Nguồn Nước, Dàn Bài Uống Nước Nhớ Nguồn, Dàn ý Đề Bài Uống Nước Nhớ Nguồn, Bài Tập Làm Văn Uống Nước Nhớ Nguồn, Dàn ý Uống Nước Nhớ Nguồn, Bài Văn Mẫu Uống Nước Nhớ Nguồn, Hội Nghị Về Bảo Vệ Nguồn Nước, Bài Thơ Uống Nước Nhớ Nguồn, Dàn ý Về Đạo Lý Uống Nước Nhớ Nguồn, Dàn ý Về Đạo Lí Uống Nước Nhớ Nguồn, Hội Nghị Bảo Vệ Nguồn Nước, Dàn ý Uống Nước Nhớ Nguồn Lớp 9, Dàn ý Uống Nước Nhớ Nguồn Lớp 7, Hội Nghị Đào Tạo Về Cách Bảo Vệ Nguồn Nước , Giao An Uong Nuoc Nho Nguon Lop 2, Dàn Bài Suy Nghĩ Về Đạo Lí Uống Nước Nhớ Nguồn, Suy Nghĩ Của Em Về Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn, Bài Thuyết Trình Về Bảo Vệ Nguồn Nước, Truyện Uống Nước Nhớ Nguồn, Tiết Kiệm Và Bảo Vệ Nguồn Nước, Dàn ý Uống Nước Nhớ Nguồn ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Dàn ý ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Uống Nước Nhớ Nguồn, Thuyết Trình Bảo Vệ Nguồn Nước, Dàn ý Suy Nghĩ Về Đạo Lí Uống Nước Nhớ Nguồn Văn 9, Đào Tạo Người Dân Cách Bảo Vệ Nguồn Nước , Luận Văn Bảo Vệ Nguồn Nước Tại Tp Hồ Chí Minh, Giáo án Uống Nước Nhớ Nguồn, Đề Bài Suy Nghĩ Về Đạo Lí Uống Nước Nhớ Nguồn, Kế Hoạch Uống Nước Nhớ Nguồn, Dàn ý Suy Nghĩ Về Đạo Lí Uống Nước Nhớ Nguồn, Đề Bài Suy Nghĩ Về Đạo Lý Uống Nước Nhớ Nguồn, Tham Luận Về Uống Nước Nhớ Nguồn, Hãy Giải Thích Câu Ca Dao Uống Nước Nhớ Nguồn, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Uống Nước Nhớ Nguồn, Hãy Chứng Minh Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn, Hãy Chứng Minh Câu Nói Uống Nước Nhớ Nguồn, Nguồn Gốc Ra Đời Phát Triển Và Bản Chất Của Nhà Nước, Hãy Giải Thích Uống Nước Nhớ Nguồn, Bài Nghị Luận Uống Nước Nhớ Nguồn, Tham Luận Uống Nước Nho Nguồn , Định Nghĩa Uống Nước Nhớ Nguồn, Hãy Chứng Minh Uống Nước Nhớ Nguồn,

Nguồn Gây ô Nhiễm Môi Trường Nước Mặt, Dàn Bài ô Nhiễm Nguồn Nước, ô Nhiễm Nguồn Nước, Đề Tài ô Nhiễm Nguồn Nước, Dàn ý ô Nhiễm Nguồn Nước, Đồ án ô Nhiễm Nguồn Nước, Tài Liệu ô Nhiễm Nguồn Nước, Khái Niệm ô Nhiễm Nguồn Nước, Bài Tiểu Luận ô Nhiễm Nguồn Nước, Thực Trạng ô Nhiễm Nguồn Nước, Bài Thuyết Trình ô Nhiễm Nguồn Nước, Bài Thuyết Trình Về ô Nhiễm Nguồn Nước, Đánh Giá Nhận Thức Của Người Dân Về ô Nhiễm Nguồn Nước Sông, Khái Niệm Nào Là Đầy Đủ Nhất Về Các Nguồn Gây ô Nhiễm Môi Trường Đất Hi, Bài Thuyết Trình Về Cách Tiết Kiệm Và Bảo Vệ Nguồn Nước Trong Trường, Lớp Mầm Non, ô Nhiễm Môi Trường Nước, Đề Tài ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Hà Nội, ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Hà Nội, Báo Cáo ô Nhiễm Môi Trường Nước, Đề Tài ô Nhiễm Môi Trường Nước, Dàn ý ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Giảng ô Nhiễm Môi Trường Nước, Luận Văn ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Hà Nội, Bài Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước, Tài Liệu ô Nhiễm Môi Trường Nước, ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Việt Nam, Đề Tài ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Việt Nam, Chuyên Đề ô Nhiễm Môi Trường Nước, ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Tphcm, Luận Văn ô Nhiễm Môi Trường Nước, ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Địa Phương, Sinh Vật Chỉ Thị ô Nhiễm Môi Trường Nước, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Hà Nội, Phân Tích ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Thuyết Trình ô Nhiễm Môi Trường Nước, Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường Nước, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Tiểu Luận Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ô Nhiễm Môi Trường Nước, Định Nghĩa ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Thảo Luận Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Thuyết Trình Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Giáo Trình ô Nhiễm Môi Trường Nước, Bài Thuyết Trình Powerpoint Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Tài Liệu Tham Khảo Về ô Nhiễm Môi Trường Nước, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Nước ở Tphcm, O Nhiem Moi Truong Nuoc Khu Cong Nghiep Hoa Khanh, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Đất Nước Không Khí,