Top 11 # Khái Niệm Về Mạch Điện Xoay Chiều Ba Pha Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Tvzoneplus.com

Khái Niệm Về Mạch Điện Xoay Chiều Ba Pha

Khái Niệm Mạch Điện Xoay Chiều 3 Pha, Khái Niệm Về Mạch Điện Xoay Chiều Ba Pha, Khái Niệm Về Mạch Điện Xoay Chiều 3 Pha, Dòng Điện Xoay Chiều Đi Qua Mạch Có Tụ Điện Là Do, Báo Cáo Thực Hành Khảo Sát Đoạn Mạch Điện Xoay Chiều Có R L C Mắc Nối Tiếp, Bài 7 Khái Niệm Về Mạch Điện Tử, Bài 7 Khái Niệm Về Mạch Điện Tử Chỉnh Lưu, Một Mạch Dao Động Gồm Một Cuộn Cảm Thuần Có Độ Tự Cảm Xác Định Và Một Tụ Điện Là Tụ Xoay, Bài Tập ôn Tập Điện Xoay Chiều, Bài Kiểm Tra Điện Xoay Chiều, ôn Tập Dòng Điện Xoay Chiều, Dòng Điện Xoay Chiều, Dòng Điện Xoay Chiều Là Gì, Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều, Đề Kiểm Tra Điện Xoay Chiều, Đề Kiểm Tra Dòng Điện Xoay Chiều, Dòng Điện Xoay Chiều Có Tác Dụng Gì, Dòng Điện Xoay Chiều Được Tạo Ra Từ, Chuyên Đề Dòng Điện Xoay Chiều, Nguyên Tắc Tạo Ra Dòng Điện Xoay Chiều, Bài Giảng Máy Phát Điện Xoay Chiều, Giải Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều, Định Nghĩa Dòng Điện Xoay Chiều, Các Cách Thay Đổi Tốc Độ Quạt Điện Xoay Chiều 1 Pha, Nguyên Tắc Dòng Điện Xoay Chiều Dựa Trên, Nguyên Tắc Tạo Ra Dòng Điện Xoay Chiều Dựa Trên, Bài 1 Khái Niệm Về Mặt Tròn Xoay, Quy ước Chiều Dòng Điện Chạy Trong Mạch Điện Kín, Quy ước Chiều Dòng Điện Chạy Trong Mạch Điện, Quy ước Chiều Dòng Điện Trong Mạch Điện, Quy ước Về Chiều Dòng Điện Trong Mạch Điện, Quy ước Về Chiều Dòng Điện Chạy Trong Mạch, Khái Niệm Mảng 1 Chiều, Khái Niệm Đường 1 Chiều, Mạch Dao Động Gồm Cuộn Cảm Có Độ Tự Cảm L Và Tụ Điện Có Điện Dung C. Tần Số Góc Riêng Của Mạch Xác Đ, Mạch Dao Động Gồm Cuộn Cảm Có Độ Tự Cảm L Và Tụ Điện Có Điện Dung C. Tần Số Góc Riêng Của Mạch Xác Đ, Trong Mạch Dao Động Lc Lí Tưởng, So Với Cường Độ Dòng Điện Trong Mạch Thì Điện Tích Của Mạch Biến Th, Trong Mạch Dao Động Lc Lí Tưởng, So Với Cường Độ Dòng Điện Trong Mạch Thì Điện Tích Của Mạch Biến Th, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Khái Niệm Điện 3 Pha, Khái Niệm ăn Mòn Điện Hóa Học, Khái Niệm Điện 1 Pha, Khái Niệm An Toàn Điện, Bài 1 Khái Niệm Khối Đa Diện, Bài 1 Khái Niệm Về Khối Đa Diện, Khái Niệm Nào Dưới Đây Mô Tả Thương Mại Điện Tử C2c, Bài 3 Khái Niệm Chung Về Đo Lường Điện, Bài 3 Khái Niệm Về Thể Tích Khối Đa Diện, Khái Niệm Hệ Thống Điện Quốc Gia, Khái Niệm Nào Sau Đây Không Phải Là Điện Toán Đám Mây, Khái Niệm Nào Sau Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Điể, Theo Thuyết E Khái Niệm Vật Nhiễm Điện, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T, Một Mạch Dao Động Điện Từ Lc Lí Tưởng Gồm Cuộn Cảm Thuần Độ Tự Cảm L Và Tụ Điện Có Điện Dung Thay Đổ, Khái Niệm Nào Dưới Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Đ, Một Mạch Dao Động Điện Từ Lc Gồm Cuộn Dây Thuần Cảm Có Độ Tự Cảm L Không Đổi Và Tụ Điện Có Điện Dung, Mot Can Phong Hinh Chu Nhat Co Chieu Dai 6m Chieu Rong Bang 23 Chieu Dai A) Tinh Dien Tich Can Phong, Mot Can Phong Hinh Chu Nhat Co Chieu Dai 6m Chieu Rong Bang 23 Chieu Dai A) Tinh Dien Tich Can Phong, Chọn Câu Trả Lời Sai. Điện Trường Xoáy, Khi Sử Dụng Máy Thu Thanh Vô Tuyến Điện, Người Ta Xoay Nút Dò Đài Là Để, Trong Mạch Dao Động Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Và Cường Độ Dòng Điện Qua Cuộn Cảm Thuần Biến Thiên, Trong Mạch Dao Động Lí Tưởng Gồm Tụ Điện Có Điện Dung C Và Cuộn Cảm Thuần Có Độ Tự Cảm L, Biết Điện Trở Của Dây Dẫn Là Không Đáng Kể Và Trong Mạch Có Dao Động Điện Từ Riêng, Một Mạch Lc Đang Dao Động Tự Do, Người Ta Đo Được Điện Tích Cực Đại Trên 2 Bản Tụ Điện Là, Một Mạch Chọn Sóng Dây Có Hệ Số Tự Cảm Không Đổi Và Một Tụ Điện Có Điện Dung Biến Thiên, Điện Tích Cực Đại Trên Mỗi Bản Tụ Là Q0 Và Cường Độ Dòng Điện Cực Đại Trong Mạch Là I0. Chu Kì Dao Đ, Điện Tích Cực Đại Trên Mỗi Bản Tụ Là Q0 Và Cường Độ Dòng Điện Cực Đại Trong Mạch Là I0. Chu Kì Dao Đ, Mẫu Báo Cáo Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp, Phát Biểu Nào Sau Đây Là Sai Khi Nói Về Năng Lượng Của Mạch Dao Động Điện Lc Có Điện Trở Không Đáng , Phát Biểu Nào Sau Đây Là Sai Khi Nói Về Năng Lượng Của Mạch Dao Động Điện Lc Có Điện Trở Không Đáng, Báo Cáo Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp, Điện Tích Của Tụ Điện Trong Mạch Dao Động Lc Biến Thiên Theo Phương Trình, Cách Tính Tổng Điện Trở Của Mạch Điện Nối Hình Sao, Trong Một Mạch Dao Động Lc, Khi Điện Tích Tụ Điện Có Độ Lớn Đạt Cực Đại Thì Kết Luận Nào Sau Đây Là, Hướng Dẫn Thực Hành Lắp Mạch Điện Bảng Điện, Trong Một Mạch Dao Động Lc, Khi Điện Tích Tụ Điện Có Độ Lớn Đạt Cực Đại Thì Kết Luận Nào Sau Đây Là , Một Tụ Điện Được Tích Điện Rồi Đem Nối Với Một Cuộn Dây Thành Một Mạch Kín, Trong Một Mạch Dao Động Lc, Khi Điện Tích Tụ Điện Có Độ Lớn Đạt Cực Đại Thì Kết Luận Nào Sau Đây Là , Chọn Phát Biểu Đúng Khi Nói Về Sự Biến Thiên Điện Tích Của Tụ Điện Trong Mạch Dao Động, Mạch Dao Động Gồm Cuộn Cảm Có Độ Tự Cảm L Và Tụ Điện Có Điện Dung C, Một Mạch Dao Động Gồm Một Cuộn Cảm Có Độ Tự Cảm L = 1mh Và Một Tụ Điện Có Điện Dung C =, Bài Diễn Văn Khai Mạc Bài Diễn Văn Khai Mạc Bầu Cử Trưởn Bài Diễn Văn Khai Mạc Bầu Cử Trưởng Thông T, Mạch Dao Động Gồm Cuộn Dây Có Độ Tự Cảm L Và Tụ Điện Có Điện Dung C Thực Hiện Dao Động Điện Từ Tự Do, Mạch Dao Động Điện Từ Lc Lí Tưởng Đang Hoạt Động. Điện Tích Của Một Bản Tụ Điện, Từ Điển Giáo Dục Học Khái Niệm Đội Ngũ Giáo Viên, Trong Mạch Dao Động Lc Lí Tưởng, So Với Cường Độ Dòng Điện Trong Mạch, Trong Mạch Dao Động Lc Lý Tưởng, Gọi I Và U Là Cường Độ Dòng Điện Trong Mạch, Điện Trường Xoáy Là Điện Trường Có Đường Sức, Từ Điển Giáo Dục Họ Khái Niệm Đội Ngũ Giáo Iên, Báo Cáo Thực Hành Đo Hiệu Điện Thế Và Cường Độ Dòng Điện Đối Với Đoạn Mạch Song Song, Mẫu Báo Cáo Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Song Song, Đồ án Mạch Điện Tử, Quy ước Mạch Điện, Mạch Điện, Dap An De Thi Mon Mach Dien, Quy ước Sơ Đồ Mạch Điện, Giải Bài Tập Mạch Điện, Bài Giải Mạch Điện 2, Đề Thi Môn Mạch Điện Spkt,

Khái Niệm Mạch Điện Xoay Chiều 3 Pha, Khái Niệm Về Mạch Điện Xoay Chiều Ba Pha, Khái Niệm Về Mạch Điện Xoay Chiều 3 Pha, Dòng Điện Xoay Chiều Đi Qua Mạch Có Tụ Điện Là Do, Báo Cáo Thực Hành Khảo Sát Đoạn Mạch Điện Xoay Chiều Có R L C Mắc Nối Tiếp, Bài 7 Khái Niệm Về Mạch Điện Tử, Bài 7 Khái Niệm Về Mạch Điện Tử Chỉnh Lưu, Một Mạch Dao Động Gồm Một Cuộn Cảm Thuần Có Độ Tự Cảm Xác Định Và Một Tụ Điện Là Tụ Xoay, Bài Tập ôn Tập Điện Xoay Chiều, Bài Kiểm Tra Điện Xoay Chiều, ôn Tập Dòng Điện Xoay Chiều, Dòng Điện Xoay Chiều, Dòng Điện Xoay Chiều Là Gì, Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều, Đề Kiểm Tra Điện Xoay Chiều, Đề Kiểm Tra Dòng Điện Xoay Chiều, Dòng Điện Xoay Chiều Có Tác Dụng Gì, Dòng Điện Xoay Chiều Được Tạo Ra Từ, Chuyên Đề Dòng Điện Xoay Chiều, Nguyên Tắc Tạo Ra Dòng Điện Xoay Chiều, Bài Giảng Máy Phát Điện Xoay Chiều, Giải Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều, Định Nghĩa Dòng Điện Xoay Chiều, Các Cách Thay Đổi Tốc Độ Quạt Điện Xoay Chiều 1 Pha, Nguyên Tắc Dòng Điện Xoay Chiều Dựa Trên, Nguyên Tắc Tạo Ra Dòng Điện Xoay Chiều Dựa Trên, Bài 1 Khái Niệm Về Mặt Tròn Xoay, Quy ước Chiều Dòng Điện Chạy Trong Mạch Điện Kín, Quy ước Chiều Dòng Điện Chạy Trong Mạch Điện, Quy ước Chiều Dòng Điện Trong Mạch Điện, Quy ước Về Chiều Dòng Điện Trong Mạch Điện, Quy ước Về Chiều Dòng Điện Chạy Trong Mạch, Khái Niệm Mảng 1 Chiều, Khái Niệm Đường 1 Chiều, Mạch Dao Động Gồm Cuộn Cảm Có Độ Tự Cảm L Và Tụ Điện Có Điện Dung C. Tần Số Góc Riêng Của Mạch Xác Đ, Mạch Dao Động Gồm Cuộn Cảm Có Độ Tự Cảm L Và Tụ Điện Có Điện Dung C. Tần Số Góc Riêng Của Mạch Xác Đ, Trong Mạch Dao Động Lc Lí Tưởng, So Với Cường Độ Dòng Điện Trong Mạch Thì Điện Tích Của Mạch Biến Th, Trong Mạch Dao Động Lc Lí Tưởng, So Với Cường Độ Dòng Điện Trong Mạch Thì Điện Tích Của Mạch Biến Th, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Khái Niệm Điện 3 Pha, Khái Niệm ăn Mòn Điện Hóa Học, Khái Niệm Điện 1 Pha, Khái Niệm An Toàn Điện, Bài 1 Khái Niệm Khối Đa Diện, Bài 1 Khái Niệm Về Khối Đa Diện, Khái Niệm Nào Dưới Đây Mô Tả Thương Mại Điện Tử C2c, Bài 3 Khái Niệm Chung Về Đo Lường Điện, Bài 3 Khái Niệm Về Thể Tích Khối Đa Diện, Khái Niệm Hệ Thống Điện Quốc Gia,

Khái Niệm Về Mạch Điện Xoay Chiều Ba Pha:

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Lưới điện quốc gia có chức năng:

Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải là ba điện trở Rp bằng nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 80A.

Hãy giải thích vì sao nguồn điện ba pha thường được nối hình sao có dây trung tính ?

Điểm giống nhau chủ yếu của máy biến áp và máy phát điện là:

Lõi thép của máy biến áp gồm nhiều lá thép kỹ thuật điện mỏng, sơn cách điện, ghép chặt lại nhằm.

Nối tam giác I d = √ 3 . I p , trong cách mắc hình sao I d = I p .

Một tải ba pha gồm ba điện trở R = 10Ω nối hình tam giác đấu vào nguồn điện ba pha có Ud = 380V.

Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha:

Máy phát điện xoay chiều là máy điện biến đổi:

Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, ba suất điện động trong ba cuộn dây :

Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là:

Máy biến áp là:

Trong nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp pha Up là:

Góc lệch pha giữa các sđđ trong các dây quấn máy biến áp ba pha là:

Trong mạch điện xoay chiều ba pha. Chọn đáp án sai.

Nguồn ba pha đối xứng có Ud = 220V tải nối hình sao với RA = 12,5W; RB = 12,5W; RC = 25W dòng điện trong các pha là g

Trên nhãn động cơ không đồng bộ ba pha có ghi D/Y; 220V/380V; 3000 vòng/phút; cosj = 1,2 đại lượng nào ghi sai:

Máy biến áp hoạt động dựa trên:

Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM

Lưới điện truyền tải có cấp điện áp

Lưới điện phân phối có cấp điện áp:

Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng

Nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha:

Máy biến áp không làm biến đổi đại lượng nào sau đây:

Cách nối dây của biến áp ba pha nào làm cho hệ số biến áp dây lớn nhất:

Máy biến áp hoạt động dựa trên

Điểm giống nhau chủ yếu của máy biến áp và máy phát điện là ở chỗ:

Hộp đấu dây trên vỏ động cơ điện xoay chiều ba pha có 6 cọc đấu dây nhằm thuận tiện cho việc:

Động cơ điện có thể bị cháy khi nào ?

Hệ số trượt trong động cơ không đồng bộ ba pha được xác định theo biểu thức nào sau đây:

Sở dĩ gọi động cơ không đồng bộ vì tốc độ:

Bài 19: Dòng Điện Xoay Chiều Ba Pha

Giáo viên giảng dạy : Tr?n Vi?t Th?ngTrường PTTH Chu Văn An Thỏi Nguyờn Bài giảngT27 Đ19: Dòng điện xoay chiều ba pha2. Cách mắc hình tam giác ( ? ).I. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha:1. Cấu tạo.2. Hoạt động.3. Định nghĩa dòng điện ba pha.4. Đồ thị dòng điện ba pha.II. Các cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha:1. Cách mắc hình sao ( Y ).N?i dung bi gi?ngkiểm tra bài cũCâu hỏi số 1 Nêu nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ? áp dụng định luật cảm ứng điện từ: . Cho một khung dây quay đều trong từ trường đều, trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng xoay chiều hình sin, nối kín ra mạch ngoài nhờ 2 vành khuyên và 2 thanh quét ta được một dòng điện xoay chiều hình sin.Trả lời:kiểm tra bài cũCâu hỏi số 2Nêu nguyên tắc cấu tạo của máy dao điện một pha ? +Rôto(phần ứng):Những cuộn dây mắc nối tiếp nhau cuốn trên những lá thép kỹ thuật điệnGồm 2 phần:+Stato(phần cảm):Nam châm điện(có 2 hay nhiều cặp cực)Lấy điện ra ngoài nhờ 2 vành khuyên và 2 thanh quétTrả lờiI/ Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha:T27 Đ19: DònG điện xoay chiều ba pha+ Rôto (phần cảm): Nam châm điện.+ Stato (phần ứng):Gồm 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau 1/3 vòng tròn.

Giống máy dao điện một pha1, Cấu tạo:2,Hoạt độngTiếp sau T/3 (120o): Ncủa Rôto đứng trước cuộn 3: ф3max Nhận xét : Khi Rôto quay từ thông qua các cuộn dây biến thiên tuần hoàn lệch nhau T/3 (1200)  SĐĐ ở 3 cuộn dây cũng lệch pha nhau 120o ( 2π/3).Nối 3 cuộn dây với 3 mạch ngoài giống nhau, ta được 3 dòng điện xoay chiều 1 pha, lệch nhau 120o. Gọi là dòng điện xoay chiều 3 pha: Khi cực N của Rôto đứng trước cuộn 1: ф1max

Cho Rôto quay : Sau T/3 (120o): N của Rôto đứng trước cuộn 2: ф2max 4. Đồ thị dòng điện ba pha:3. Định nghĩa dòng điện ba pha :Là hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều 1 pha có cùng biên độ, cïng tÇn sè, lệch pha nhau 2π/3A1A3A2A’1A’2A’3B1B2B3OB’1B’2B’3O’Dây pha 1Dây pha 2Dây pha 3Dây trung hòa1. Cách mắc hình sao ( Y ):+ Cách dùng: Khi tải đều i1 + i2 + i3 = i0 = 0. Khi tải không đều: i0 ? 0, nhỏ, nên dùng dây dẫn nhỏ.+ Đặc điểm :II/ các cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha2. Cách mắc hình tam giác ( ? ):Nối điểm đầu của pha này với điểm cuối của pha kia tạo thành mạch kín.+ Cách dùng: Chỉ dùng khi tải đều ba pha.+ Cách nối dây:+ Đặc điểm :Câu hỏi củng cố1. Nêu nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy dao điện ba pha ?2. Định nghĩa, viết phương trình dòng điện xoay chiều ba pha ?3. Trình bày các cách mắc dòng điện ba pha ? Và nêu những ưu điểm của nó?

Lý Thuyết + Bài Tập: Mạch Điện Xoay Chiều 3 Pha

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn mạch điện xoay chiều 3 pha, cộng với việc làm bài tập sẽ giúp chúng ta càng nắm vững kiến thức phần này.

I. Khái niệm về điện xoay chiều 3 pha

Điện xoay chiều 3 pha là dòng điện xoay chiều được tạo ra bằng máy phát điện xoay chiều 3 pha dựa vào nguyên lý biến thiên của từ trường trong cuộn dây.

Hệ thống điện 3 pha gồm 1 dây lạnh và 3 dây nóng.

Điện năng sử dụng trong công nghiệp dưới dạng dòng điện 3 pha vì những lí do sau:

Máy phát điện xoay chiều 3 pha có cấu tạo đơn giản và đặc tính tốt hơn máy 1 pha.

Truyền tải điện năng bằng mạch điện 3 pha tiết kiệm được dây dẫn hơn so với việc truyền tải điện năng bằng dòng điện 1 pha.

II. Mạch điện xoay chiều 3 pha

Mạch điện xoay chiều 3 pha gồm: Nguồn điện 3 pha; dây dẫn; các tải 3 pha

1. Nguồn điện 3 pha

a) Cấu tạo

Để tạo ra nguồn điện 3 pha, ta dùng máy phát điện đồng bộ 3 pha có cấu tạo gồm:

Phần Roto: 1 nam châm điện dao động 1 chiều, xoay quanh trục cố định. Việc xoay quanh trục như vậy nhằm tạo ra được một lượng từ trường biến thiên phù hợp.

Phần STATO: Gồm 3 cuộn dây được thiết kế giống hết nhau từ kích thước đến số vòng. Chúng được đặt ngay trên vòng tròn lệch với nhau từng đôi một một góc 120 độ.

Dây quấn pha A kí hiệu là AX.

Dây quấn pha B kí hiệu là BY.

Dây quấn pha C kí hiệu là CZ

X,Y,Z: Điểm cuối pha

A,B,C điểm đầu pha

b) Nguyên lí làm việc:

Khi nam châm quay đều, trong giây cuốn mỗi pha xuất hiện suất điện động xoay chiều một pha

Vì 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau 120 độ nên suất điện động các pha bằng nhau và lệch pha nhau một góc 2π/3

Khi quay rôto, từ trường sẽ lần lượt quét các dây cuốn stato, và cảm ứng vào trong dây cuốn stato các sức điện động sin cùng biên độ, tần số và lệch nhau một góc 120 độ.Khi nam châm bắt đầu quay trong cuộn dây, thì điện áp sẽ sinh ra ở giữa 2 đầu cuộn dây. Điện áp này đồng thời  sẽ sinh ra một dòng điện xoay chiều.

Mối liên hệ giữa dòng điện được sinh ra trong cuộn dây và vị trí của các nam châm được chỉ ra trong hình vẽ. Dòng điện lớn nhất sẽ được sinh ra khi 2 cực N và cực S của nam châm gần với cuộn dây nhất. Tuy nhiên, chiều dòng điện ở mỗi nửa vòng quay, của nam châm lại ngược nhau.

2. Tải 3 pha

Thường là động cơ điện 3 pha

a) Cách nối nguồn điện 3 pha

Có 2 cách nối phổ biến:

Nối tam giác: Điểm đầu pha này nối với điểm cuối pha kia. Ví dụ: A nối với Z; B nối với X; C nối với Y

Nối hình sao: Nối chung 3 điểm cuối X, Y, Z thành điểm trung tính.

Đối với nguồn, 3 điểm cuối X, Y, Z nối với nhau thành điểm trung tính O của nguồn

Đối với tải, 3 điểm cuối X’, Y’, Z’ nối với nhau tạo thành trung tính của tải O’

b) Sơ đồ mạch điện 3 pha

Khái niệm

Dây pha: Nối điểm đầu của nguồn (A, B,C) đến các tải

Dây trung tính: Nối từ điểm trung tính của nguồn đến điểm trung tính của tải

Điện áp dây: Điện áp giữa 2 dây pha (Ud)

Điện áp pha: Điện áp giữa điểm đầu và điểm cuối một pha (Up)

Dòng điện dây: Dòng điện trên dây pha (Id)

Dòng điện pha: Dòng điện trong mỗi pha (Ip)

Dòng điện trung tính: (Io)

Nguồn nối hình sao, tải nối hình sao:

Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính:

Nguồn nối hình sao, tải nối hình tam giác:

Quan hệ giữa đại lượng dây và pha

Xét với tải 3 pha đối xứng

Khi nối hình sao:

Khi nối hình tam giác:

III. Bài tập mạch điện xoay chiều 3 pha

Bài 1: Máy phát điện 3 pha có điện áp pha là 220V. Nếu nối hình sao hoặc tam giác thì ta sẽ có những giá trị điện áp dây, pha khác nhau. Tính các giá trị đó.

Giải:

Bài 2: Tải 3 pha gồm 3 điện trở R=10Ω, nối tam giác, đấu vào nguồn 3 pha có Ud=380V. Tính dòng điện pha, dòng điện dây?

Giải:

Lý thuyết cần biết về Động Cơ Không đồng bộ 3 pha