Top 12 # Khoa Học Là Gì Công Nghệ Là Gì Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Tvzoneplus.com

Khoa Học Là Gì Và Công Nghệ Là Gì? Vai Trò Của Khoa Học Và Công Nghệ

1. Khoa học và công nghệ là gì?

1.1. Tìm hiểu khái niệm khoa học

Theo lời giải thích từ một nguồn từ điển thì khoa học mang nội hàm khá phức tạp. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ có rất nhiều cách hiểu khác nhau với khái niệm này tùy vào từng mục đích nghiên cứu cũng như cách tiếp cận. Theo đó:

Khi hiểu ở một mức độ chung nhất thì khoa học chính là hệ thống tri thức về thế giới quan. Tại Việt Nam, Luật Khoa học và Công nghệ có chỉ rõ rằng: Khoa học bao gồm hệ thống tri thức về những hiện tượng, sự vật, quy luật trong tự nhiên, trong xã hội và trong chính tư duy của con người.

Khi nhìn từ góc độ hoạt động thì khoa học sẽ được hiểu chính là lĩnh vực hoạt động đặc biệt của con người. Đây là loại hình hoạt động mang tính mục đích khám phá ra bản chất, quy luật vận động của thế giới. Từ đó ứng dụng toàn bộ sự hiểu biết, khám phá được vào trong sản xuất và trong đời sống xã hội.

Thực chất, đối với góc độ hoạt động này thì khoa học chính là một hoạt động nghiên cứu khoa học, là một quá trình tạo ra tri thức mới cho toàn nhân loại.

Công nghệ là một thuật ngữ xuất phát từ chữ Hy lạp là “Techne” mang ý nghĩa là nghệ thuật, kỹ năng và “Logia” có nghĩa là khoa học, nghiên cứu.

Tại đất nước Việt Nam thì đã từng có quan niệm về khái niệm công nghệ rằng: Công nghệ chính là kiến thức, là kết quả của khoa học ứng dụng có mục đích biến đổi nguồn lực trở thành mục tiêu để sinh lời.

Khoa học và công nghệ là gì?

Đến ngày nay, cách hiểu được cho là phổ biến, là phù hợp nhất đối với những chính sách quản lý, phát triển và quan điểm về công nghệ đã được quy định cụ thể, rõ ràng tại Luật Khoa học và Công nghệ như sau:

Công nghệ chính là một tập hợp của những quy trình kỹ năng, phương pháp, công cụ, bí quyết, phương tiện được sử dụng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.

1.3. Khoa học và công nghệ là gì?

Hoạt động khoa học và công nghệ chính là hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai các thực nghiệm, tiến hành phát triển công nghệ và các ứng dụng của công nghệ cùng với dịch vụ khoa học – công nghệ. Từ đó có thể phát huy toàn bộ những sáng kiến, hoạt động sáng tạo để phát triển khoa học và công nghệ. Một nhà nghiên cứu khoa học họ là người hiểu rõ sáng tạo là gì hơn ai hết để đưa ra những sản phẩm mới đầy tính sáng tạo góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế, xã hội.

Ở Việt Nam, Luật Khoa học và Công nghệ đã quy định về nội dung của khoa học công nghệ. Cụ thể như sau:

– Việc nghiên cứu khoa học chính là một hoạt động nhằm phát hiện và tìm hiểu về những hiện tượng, sự vật cũng như quy luật tự nhiên – xã hội và tư duy. Đồng thời đó còn là việc sáng tạo những giải pháp để có thể ứng dụng vào hoạt động thực tiễn. Hoạt động nghiên cứu sẽ bao gồm các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng.

– Phát triển công nghệ chính là hoạt động tạo ra, hoàn thiện công nghệ mới, các sản phẩm mới. Đây là một hoạt động bao gồm hai nhiệm vụ, đó là triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm.

– Triển khai thực nghiệm là việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động thực nghiệm. Mục đích là nhằm tạo ra những công nghệ mới và sản phẩm mới.

– Sản xuất thực nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả của việc triển khai từ thực nghiệm, đưa vào sản xuất thử với quy mô nhỏ, từ đó tiến tới hoàn thiện công nghệ mới và các sản phẩm mới trước khi áp dụng vào việc chính thức sản xuất.

2. Khoa học – Công nghệ có vai trò gì?

Sau khi đã hiểu rõ khoa học và Công nghệ là gì, chúng ta nên mở rộng hiểu biết của mình hơn nữa đối với mảng thông tin tri thức này, nhất là khi bạn sẽ và đang tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Và đương nhiên, chúng ta sẽ không thể nào tiến hành nghiên cứu để mang tới những giá trị tri thức mới cho nhân loại nếu như không nắm rõ được vai trò của Khoa học – Công nghệ là gì.

2.1. Mở rộng sản xuất, thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế

Các Mác đã từng dự đoán khi cả nhân loại bước vào thời kỳ công nghiệp thì việc sản sinh ra sự giàu có sẽ không bị phụ thuộc nhiều vào thời gian lao động. Tuy nhiên điều này lại phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng chung của khoa học cũng như sự tiến bộ của kỹ thuật và cách con người ta ứng dụng khoa học kỹ thuật đó vào trong hoạt động sản xuất.

Như thế, Khoa học và Công nghệ không những tạo ra được các công cụ lao động mới cho con người mà còn mang đến cả những phương pháp sản xuất mới. Chính vì vậy mà nó mở ra một khả năng mới về kết quả sản xuất cũng như tăng năng suất cho lao động.

Nhờ có sự tác động của khoa học công nghệ mà các nguồn lực sản xuất đã được mở rộng hơn, Từ đó, cơ cấu lao động của xã hội đã chuyển giao từ lao động đơn giản sang lao động bằng máy móc và có sự hỗ trợ của kỹ thuật, từ đó có thể nâng cao năng suất lao động.

Nền kinh tế được chuyển đổi từ chiều rộng sang chiều sâu nhờ vào việc ra đời của nền công nghệ mới. Khi đó, khoa học công nghệ sẽ chính là một phương tiện đắc lực thúc đẩy nền kinh tế chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang kinh tế tri thức, phát triển ngành công nghệ cao sử dụng nhiều lao động trí tuệ.

2.2. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Khoa học và Công nghệ phát triển mạnh mẽ không những đẩy nhanh tốc độ phát triển của các ngành mà đồng thời còn làm cho hoạt động phân công lao động trong xã hội ngày một sâu sắc hơn, từ đó dẫn đến hệ quả của việc phân chia ngành kinh tế thành nhiều ngành nhỏ, có nhiều ngành nghề mới xuất hiện cùng với nhiều lĩnh vực kinh tế mới. Kết quả cuối cùng là giúp làm cho nền cơ cấu kinh tế được thay đổi theo chiều hướng tích cực.

2.3. Tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa và thúc đẩy sự phát triển kinh tế thị trường

Mục tiêu cuối cùng trong hoạt động kinh tế tại các doanh nghiệp đó chính là tối đa hóa lợi nhuận. Các doanh nghiệp khi đó cần phải sản xuất những mặt hàng có nhu cầu lớn. tối thiểu hóa chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng cho sản phẩm,… sao cho phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Để có thể thực hiện những yêu cầu này thì con người chỉ còn cách áp dụng tiến bộ của Khoa học – Công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với nền kinh tế thị trường thì việc con người áp dụng các tiến bộ của Khoa học và Công nghệ sẽ mang đến những tác động sau:

– Yếu tố sản xuất được đồng bộ và hiện đại hơn

– Quy mô sản xuất được mở rộng, có thể thúc đẩy các loại hình doanh nghiệp mới ra đời và phát triển

– Tạo nhịp độ cao trong các hoạt động kinh doanh, sản xuất

– Các chiến lược kinh doanh thay đổi, đẩy mạnh hướng ngoại và xuất khẩu, hướng ra thị trường quốc tế nhiều hơn để tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

2.4. Khoa học và Công nghệ là công cụ mạnh trong việc phát triển con người

Khoa học và Công nghệ ngày một phát triển và ứng dụng rộng rãi, nhất là công nghệ gen hay công nghệ sinh học,… từ đó phục vụ hiệu quả cho việc chăm sóc sức khỏe con người.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người

Với hoạt động y tế chẳng hạn, nhân loại đã chứng kiến bước nhảy vọt nhanh chóng khi khoa học và công nghệ đã phát minh ra các loại thuốc, các loại vắc xin, thiết bị y tế,… Không những thế, trong lĩnh vực môi trường, nhờ có những bước đột phá của khoa học công nghệ mà môi trường đã được cải tạo mới, giảm ô nhiễm,… Toàn bộ những điều đó đã góp một phần lớn trong vấn đề cải tạo và bảo vệ sức khỏe cho con người.

Khoa học công nghệ đã trang bị cho con người những nguồn tri thức, kinh nghiệm quan trọng để giúp họ nhanh chóng thích nghi với những trang thiết bị hiện đại trong cuộc sống. Hơn nữa những đòi hỏi về việc đổi mới của nhu cầu sống buộc con người càng phải học tập và trau dồi tri thức một cách thường xuyên để không bị nằm trong guồng quay đào thải của quá trình sản xuất xã hội. Đó chính là lý do lực lượng lao động không ngừng được nâng cao trình độ và chất lượng.

Khoa học và Công nghệ có sức tác động lớn trong việc đổi mới sản phẩm và quy trình sản xuất. Kết quả làm tăng quy mô sản xuất, năng suất trang thiết bị máy móc. Khoa học và Công nghệ một mặt giúp tăng kích cầu, tăng nguồn cung và rồi làm tăng thu nhập bình quân, cải thiện mức sống cho người dân một cách hiệu quả.

Còn rất nhiều vai trò khác như hoàn thiện cơ chế tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh; thực hiện tốt các mục tiêu phát triển xã hội bền vững;… Khi nắm vững được các vai trò thiết yếu này của Khoa học – Công nghệ thì bản thân chúng ta sẽ có phương hướng rõ ràng hơn đối trong việc định hướng mục tiêu hoạt động nghề nghiệp của bản thân.

Như vậy, bài viết này đã giúp các bạn hiểu được khoa học và công nghệ là gì cùng với những vai trò quan trọng của nó trong tiến trình phát triển xã hội bền vững. Nếu có khả năng và trình độ, hãy tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ bởi đó là cách nhanh nhất giúp bạn đến gần hơn với những mục tiêu phát triển bền vững con đường sự nghiệp của bản thân và còn có thể cống hiến cho xã hội rất nhiều giá trị tốt đẹp.

Việc làm Giáo dục – Đào tạo

3. Có thể tìm công việc về khoa học và công nghệ ở đâu

Hiện nay có rất nhiều trang mạng tuyển dụng nhận viên về lĩnh vực khoa học và công nghệ, những người học chuyên sâu về lĩnh vực này có rất nhiều cơ hội và việc làm để lựa chọn, nhưng để tìm việc phù hợp với bản thân, yêu thích nó không phải là điều đơn giản, khi thông tin tuyển dụng của nhiều công ty lừa đảo tràn ngập nợi nơi, chính vì vậy mà người ứng tuyển cần phải chọn mặt gửi vàng, gửi hồ sơ vào những nơi tin tưởng để có thể tìm được công việc có nhiều cơ hội, nếu bạn vẫn còn phân vân về địa chỉ xin việc thì hãy tìm đến ngày với trang chúng tôi một trang đầy uy tin với rất nhiều thông tin tuyển dụng được đăng lên hàng ngày. Tôi tin chắc ở đây bạn sẽ tìm được cho mình một công việc ứng ý.

Khái Niệm Khoa Học Công Nghệ Là Gì? Ảnh Hưởng Của Khoa Học Công Nghệ

Trước khi tìm hiểu khái niệm khoa học công nghệ là gì thì ta phải hiểu rõ được các định nghĩa sau đây:

– “Khoa học” là những hoạt động nhằm xây dựng và tổ chức kiến thức dưới những lời giải thích là tiên đoán có thể kiểm chứng được về thế giới xung quanh. Thông qua các thông tin đó, các nhà khoa học sử dụng các quan sát dấu hiệu để biểu hiện ra tính vật chất và bất thường rồi sắp xếp chúng thành những dữ liệu để phântisch các hoạt động, tồn tại của sự vật hiện tượng.

– “Công nghệ” là sự phát minh và thay đổi việc vận dụng, sử dụng kiến thức về các công cụ máy móc kỹ thuật, các tính năng nhằm giải quyết một vấn đề hoặc cải tiến những giải pháp đã tồn tại nhằm đạt mục đích hoặc chức năng cụ thể, ảnh hưởng lên khả năng kiểm soát và thích nghi của con người.

2. Khoa học công nghệ thay đổi cuộc sống như thế nào?

Rất nhiều người dân cũng chia sẻ rằng nhờ sự tiến bộ của khoa học công nghệ mà các dịch vụ hiện đại như trên khiến họ không còn cảm thấy bị giới hạn bởi khảong cách địa lý nữa. Kể cả có mua hàng hoá hay dịch vụ từ nước ngoài thì các hao tác cũng được chuẩn bị nhanh chóng và dễ dàng, tiện lợi hơn.

2.2. Di chuyển bằng ứng dụng

Khái niệm khoa học công nghệ là gì đã cho ta thấy những sáng kiến, phát minh vĩ đại của con người có thể làm thay đổi bộ mặt của xã hội. Di chuyển bằng ứng dụng hiện nay cũng không phải là điều gì mới mẻ. Xuất hiện vào năm 2009 và hiện nay đang thành công vang dội, phủ sóng khắp mọi nơi, các ứng dụng di chuyển Uber và Grab đã khẳng định thế mạnh bắt nhịp làn sóng công nghệ và đảm bảo phục vụ nhu cầu về phương tiện đi lại cho con người một cách nhanh chóng nhất, gọn nhẹ nhất.

Việc áp dụng công nghệ này đã giúp giảm thiểu các chi phí nhân sự như tổng đài hgay điều phối viên. Các ứng dụng này hiện nay đã đem lại sự lựa chọn di chuyển với mức giá rẻ bất ngờ so với các phương thức truyền thống taxi. Không những vậy, công nghệ còn giúp người tài xế và khách hàng tìm được nhau nhanh hơn vì các ứng dụng sẽ tìm kiếm dựa trên cơ sở “Phạm vi gần đây” trong khoảng 1-2km đổ lại. Điều này giảm thời gian chờ xe trung bình của người dùng mà vẫn đảm bảo rằng họ vẫn có thể theo dõi lộ trình của bác tài đang đi đến đâu.

Chi phí cho chuyến di cũng được thanh toán qua các hình thức đa dạng như: Tiền mặt, thẻ thanh toán hoặc các thẻ tài khoản tín dụng.

2.3. Ăn uống, học hành cũng… online

Hiện nay không khó để người dân tìm được một món ăn ngon lành với mức giá “hạt dẻ” được mang đến tận nơi qua các ứng dụng trực tuyến như DeliveryNow, GrabFood. Những ứng dụng này sẽ cho phép người dùng chọn các quán ăn, nhà hàng sang trọng Hàn Quốc, Á, Âu đến những món ăn bình dân, ăn vặt,… với các hình thức thanh toán trực tuyến an toàn và đơn giản.

Không chỉ dừng lại ở đó, sự phát triển của khoa học công nghệ còn mang tới cho con người những lợi ích cho việc phát triển kiến thức và kỹ năng. Có các ứng dụng học tập trực tuyến thì bạn không còn phải lo lắng về chuyện tắc đường, đến muộn, hay nghỉ học nữa. Giờ đây mọi người có thể vào lớp trong bất cứ thời gian nào, địa điểm nào vì việc giảng dạy sẽ được gói gọn trong chiếc điện thoại. Các khoá học online cũng rất đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu học tập của mọi người. Bạn có thể sử dụng những ngày cuối tuần với các khoá học miễn phí để dần dần làm quen với nội dung. Sau đó một thời gian thì bạn có thể tìm đến các khoá chuyên sâu hơn để ôn lượng các kỹ năng khác. Việc thanh toán cho các khoá học cũng nhanh chóng hơn nhờ vào dịch vụ thanh toán trực tuyến.

2.4. Thanh toán hoá đơn hàng tháng qua mạng

Nếu như trước đây bạn phải chi trả hoá đơn, điện, nước, internet qua các nhân viên thu tiền đến tận nhà hoặc đến tận nơi thu phí. Tuy nhiên giờ đây bạn chỉ cần đăng ký duy nhất một lần qua hệ thống tài khoản ngân hàng thì các chi phí cũng sẽ được trả tự động và đặc biệt còn chính xác đến từng số lẻ.

Các phương thức thanh toán tại quầy đã được thay thế bằng các hình thức khác như qua internet banking, mobile banking. Có những ngân hàng còn áp dụng dịch vụ tự động thanh toán cho các hoá đơn khác nhau mà người sử dụng dịch vụ sẽ không bị tính phí chút nào. Chỉ bằng một bước tự động hoá thì khách hàng sẽ luôn luôn trả hoá đơn đúng hạn, bớt đi 1 lo toán trong cuộc sống thường ngày.

2.5. Chăm sóc sức khoẻ thời 4.0

Sự đột phá trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cũng là một bước tiến lớn của khoa học công nghệ. Với nhu cầu đảm bảo sức khoẻ ngày càng tăng của con người, các kết quả y tế phải chính xác hơn và đáp ứng phương pháp chẩn đoán, can thiệp và lưu trữ bệnh. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã phát và đang phát triển các nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống số hoá – vật lý – sinh học. Công nghệ thông minh sẽ cung cấp kết quả ý tế với hiệu quả cao hơn. Các bệnh viện và cơ sở y tế hiện nay đã lắp đặt và sử dụng các hệ thống điện tử trong việc theo dõi phác đồ điều trị giảm tải đội ngũ y bác sĩ trong công tác chữa bệnh. Bằng những thuật toán hiện đại và trí tuệ nhân tạo AI, khoa học công nghệ đã mang lại những thay đổi lớn trong việc điều trị, phòng ngừa bệnh tật, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Như vậy, để có những sự tiện nghi như hôm nay chúng ta phải thầm gửi lời cảm ơn tới sự phát triển của khoa học công nghệ. Bài viết trên đã giải thích khái niệm khoa học công nghệ là gì và những tác động tích cực của nó trong đời sống xã hội. Hy vọng rằng Timviec365 đã trang bị cho bạn những tin tức và kiến thức bổ ích, phục vụ cho công việc và học tập hàng ngày.

Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ (Science And Technology Policy) Là Gì?

Chính sách khoa học và công nghệ

Khái niệm

Chính sách khoa học và công nghệ trong tiếng Anh được gọi là Science and technology policy.

Chính sách khoa học và công nghệ là hệ thống các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc chỉ đạo, định hướng phát triển, các thể chế và biện pháp thúc đẩy việc tiếp thu, phát triển và sử dụng khoa học và công nghệ và các ngành khoa học hỗ trợ công nghệ để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời phát triển năng lực khoa học công nghệ quốc gia trong từng thời kì.

Như vậy, nội dung cơ bản của chính sách khoa học và công nghệ là:

– Quan điểm của Nhà nước về vấn đề phát triển khoa học và công nghệ;

– Mục tiêu đặt ra trong phát triển khoa học và công nghệ;

– Các biện pháp thực hiện mục tiêu.

Thực chất chính sách khoa học và công nghệ là chinh sách phát triển đất nước bằng khoa học và công nghệ.

Quan điểm chỉ đạo về phát triển khoa học và công nghệ

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã có đường lối, chủ trương đúng đắn về lĩnh vực này.

Trước đây, chính sách khoa học và công nghệ dựa trên quan điểm Nhà nuwocs độc quyền hoạt động khoa học – công nghệ. Tuy nhiên, hiện nay quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta về khoa học và công nghệ là:

– Phát triển khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

– Tập trung thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lí, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ; tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, gắn nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở các cấp, các ngành.

– Nhà nước tăng mức đầu tư và ưu tiên đầu tư cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia, các sản phẩm quốc gia. Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là của các doanh nghiệp cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ.

– Phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, khuyến khích sáng tạo khoa học và công nghệ.

– Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ là mục tiêu đồng thời là giải pháp quan trọng để góp phần đưa khoa học và công nghệ Việt Nam sớm đạt trình độ quốc tế.

Viện Khoa Học &Amp; Công Nghệ Nhiệt

1. Ngành Công nghệ Nhiệt – Lạnh có vai trò gì trong nền kinh tế của thế kỷ 21?

Một trong những vấn đề lớn nổi lên của thế kỷ 21 là: năng lượng, trong đó điện năng chiếm vai trò chủ yếu. Công nghệ Nhiệt (CNN)là chìa khoá của quá trình sản xuất điện. Hơn nữa trong phần lớn các ngành công nghiệp, quá trình nhiệt là quá trình không thể thiếu. Vì thế trong nền Kinh tế Tri thức CNN là thành phần không thể thay thế.  

Với khí hậu nóng ẩm của ta, điều hoà không khí và xử lý vi khí hậu đóng vai trò không thể thiếu trong mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội, vì thế đây là ngành CN  ngày càng phát triển.

Ngành chế biến nông lâm, thuỷ hải sản, thực phẩm,  là hướng mũi nhọn trong phát triẻn kinh tế nước ta, đang đòi hỏi ứng dụng kỹ thuật lạnh / sấy một cách rộng rãi. Vì vậy có thể nói rằng trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, không thể thiéu sự có mặt của ngành công nghệ Nhiệt lạnh.

2. Nếu chọn Viện KH CN Nhiệt Lạnh làm nơi học tập, bạn được hưởng những điều kiện gì?

Được sự hướng dẫn, giảng dạy của đội ngũ giảng viện giàu kinh nghiệm, có trình độ quốc tế trong đó có 2 Giáo sư, 1 Viện sỹ ,11 Phó Giáo sư, 4 Tiến sỹ Khoa học, 20 Tiến sỹ, 5 Thạc sỹ.

Nếu Bạn học giỏi ngoài những quyền lợi như đã quy định của trường, bạn có thể được nhận học bổng từ quỹ khuyến học của Viện và nhiều quỹ trong và ngoài nước. Được tạo điều kiện đào tạo tiếp.

Học bổng thường niên của các doanh nghiệp dành cho các sinh viên của Viện

2 suất HB toàn phần công ty Daikin Vietnam (25 triệu/suất)

2 suất HB công ty LGe Hải Phòng (10 triệu/suất)

2 suất HB công ty Toshiba (5 triệu/suất)

6 suất HB công ty Mitsubishi Industry ( 10 triệu/suất)

10 suất HB tập đoàn Coteccons (5 triệu/suất)

Thực tập:

Sinh viên được đi thực tập thực tế tại các cơ sở  ngoài trường, cụ thể:

02 Suất thực tập 3 tháng tại Nhật bản

01 suất thực tập 6 tháng tại Bồ đào nha

06 suất thực tập tại Công ty Cotecons  với được hỗ trợ 4 triệu/1 sinh viên/tháng

02 khóa tập huấn kỹ thuật cuối hè tại trung tâm đào tạo của LGe và Daikin Air conditioning Việt Nam

Ngoài ra sinh viên còn được tạo điều kiện để tham gia các khóa thực hành thực tập và đào tạo ngắn hạn tại các doanh nghiệp lớn với tổng thời gian có thể lên tới 6 tháng.

3. Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt có thể làm việc ở đâu sau khi tốt nghiệp?

Do đặc thù của ngành công nghệ nhiệt có mặt ở khắp  mọi nơi nên bạn rất dễ khởi nghiệp. Bạn có thể công tác ở mọi cơ quan, xí nghiệp như: nhà máy điện, nhà máy biến  thực phẩm, nông lâm, thuỷ  hải sản, dầu khí, hoá chất , dệt may, các ngành dịch vụ như  khách sạn, du lịch, hàng không, bưu điện… , các Viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách. Đặc biệt việc khởi nghiệp kinh doanh khá thuận lợi.

– Tập đoàn, tổng công ty điện lực, nhà máy nhiệt điện, tập đoàn dầu khí, tập đoàn than…

– Tập đoàn, Tổng công ty Xây dựng, thi công lắp đặt hệ thống cơ điện công trình;

– Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trong nước và quốc tế về chế tạo, cung cấp, lắp đặt các hệ thống thiết bị lạnh và điều hoà không khí, các hệ thống thiết bị Nhiệt lạnh, nhà máy nhiệt điện;

– Vận hành, điều khiển, khai thác các nhà máy sản xuất công nghiệp, các công trình công nghiệp và dân dụng, như: khách sạn, toà nhà, khu liên hợp;

– Các tập đoàng sản xuất và cung cấp thiết bị lạnh và điều hoà không khí, như: Tập đoàn DAIKIN, LG, York, Panasonic, Mitsubishi Electric…;  

– Công ty trong nước và tập đoàn quốc tế chế tạo và cung cấp hệ thống thiết bị, công nghệ nhà máy điện, như: Tập đoàn IHI, Mitsubishi Heavy Industry, Altom, GE, SIEMENS;

– Công ty, nhà máy năng lượng mới và tái tạo, như: Điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối…

– Các cơ sở đào tạo, Trường đại học, Trường cao đẳng, các Viện, Trung tâm nghiên cứu (Viện năng lượng, Viện hàn lâm khoa học quốc gia, Trung tâm kiểm định thiết bị điện, hệ thống và thiết bị nhiệt lạnh…).

4. Cơ hội việc làm – Thu nhập?

Với tốc độ tăng trưởng rất cao của ngành (10-20%/năm) tổng nhu cầu việc làm rất lớn khoảng 1000-1500 vị trí việc làm/năm, trong khi tổng số lượng kỹ sư cử nhân hàng năm chỉ khoảng 500-800/toàn quốc do đó cơ hội tìm việc làm khá cao. Đối với các bạn học tốt chưa tốt nghiệp đã có thể tìm được  việc làm;

Thu nhập của một kỹ sư nhiệt sau 3 năm có thể lên tới 20 triệu/ tháng.

Theo thống kê khóa sinh viên tốt nghiệp của Viện, sau 01 năm có 100% các bạn làm đúng ngành hoặc ngành gần, trong đó có khoảng 25% là giảng viên, nghiên cứu viên của các trường đại học cao đẳng, các Viện nghiên cứu danh tiếng, còn lại là các cán bộ kỹ thuật, chuyên gia, cán bộ quản lý có uy tín tại các cơ quan doanh nghiệp.

Ngành Nhiệt – Lạnh là một sự lựa chọn đa dạng, giúp bạn có thể dễ dàng tìm được công việc thích hợp sau khi tốt nghiệp.