Top 9 # Ý Nghĩa Của Irr Là Gì Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Tvzoneplus.com

Irr Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Irr

Blog chúng tôi giải đáp ý nghĩa IRR là gì

Định nghĩa IRR là gì?

IRR được viết tắt của Internal Rate of Return, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn nội bộ.

IRR có ý nghĩa:

Là tỷ suất chiết khấu mà tại đó NPV = 0, là khi 1 dự án không còn bị lỗ

Hay còn có nghĩa khác là tốc độ tăng trưởng mà dự án đó tạo ra.

IRR dùng để đo lường mức độ rủi ro của khoản đầu tư trong tương lai, vì chúng ta có thể ước lượng được tỷ suất chi phí cao nhất mà dự án đó có thể chấp nhận được để đạt đến điểm hòa vốn (NPV=0) trong một khoảng thời gian xác định.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM IRR TRONG EXCEL

Cú pháp của hàm IRR như sau:

=IRR(values, guess)

Trong đó:

Values: là các giá trị nạp vào để tính toán, bao gồm:

Giá trị đầu tư ban đầu: là 1 số âm

Những giá trị tiếp theo: là lợi nhuận hàng năm của dự án. Lưu ý các giá trị này phải theo trình tự thời gian.

Guess: số % ước lượng gần với kết quả của IRR, thường mặc định là 10%. Khi hàm IRR ra kết quả #NUM! thì chúng ta có thể thử thay đổi giá trị Guess để xem hàm IRR có tính ra kết quả hay không.

Ví dụ:

Trong bảng tính trên ta có:

IRR của năm thứ 1 = IRR(J4:J5) = -80%

IRR của năm thứ 2 = IRR(J4:J6) = -42%

IRR của năm thứ 3 = IRR(J4:J7) = -17%

IRR của năm thứ 4 = IRR(J4:J8) = -2%

IRR của năm thứ 5 = IRR(J4:J9) = 7%

Như vậy sau 5 năm, dự án này có tính khả thi khi IRR là số dương.

Nhưng nếu chi phí sử dụng vốn (lãi suất chiết khấu) là 10% thì sau 5 năm IRR vẫn chưa đạt tỷ lệ kỳ vọng. Do đó trong thời gian hoạt động giả định là 5 năm thì dự án chưa khả thi (NPV vẫn <0)

Do vậy để đánh giá tính khả thi của 1 dự án hay 1 khoản đầu tư, chúng ta cần phải đánh giá cả 2 yếu tố NPV và IRR.

Nếu quãng thời gian xác định các kỳ không đều thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng hàm XIRR. Hàm IRR chỉ sử dụng được khi thời gian các kỳ tính toán là bằng nhau.

Kết luận

Irr Là Gì – Hướng Dẫn Cách Dùng Và Ý Nghĩa Của Hàm Irr Trong Excel

IRR là gì? Ý nghĩa của IRR trong đánh giá dự án

IRR được viết tắt của Internal Rate of Return, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn nội bộ.

IRR có ý nghĩa:

Là tỷ suất chiết khấu mà tại đó NPV = 0, là khi 1 dự án không còn bị lỗ

Hay còn có nghĩa khác là tốc độ tăng trưởng mà dự án đó tạo ra.

IRR dùng để đo lường mức độ rủi ro của khoản đầu tư trong tương lai, vì chúng ta có thể ước lượng được tỷ suất chi phí cao nhất mà dự án đó có thể chấp nhận được để đạt đến điểm hòa vốn (NPV=0) trong một khoảng thời gian xác định.

Cách sử dụng hàm IRR trong Excel

Cú pháp của hàm IRR như sau:

=IRR(values, guess)

Trong đó:

Values: là các giá trị nạp vào để tính toán, bao gồm:

Giá trị đầu tư ban đầu: là 1 số âm

Những giá trị tiếp theo: là lợi nhuận hàng năm của dự án. Lưu ý các giá trị này phải theo trình tự thời gian.

Guess: số % ước lượng gần với kết quả của IRR, thường mặc định là 10%. Khi hàm IRR ra kết quả #NUM! thì chúng ta có thể thử thay đổi giá trị Guess để xem hàm IRR có tính ra kết quả hay không.

Ví dụ:

Trong bảng tính trên ta có:

IRR của năm thứ 1 = IRR(J4:J5) = -80%

IRR của năm thứ 2 = IRR(J4:J6) = -42%

IRR của năm thứ 3 = IRR(J4:J7) = -17%

IRR của năm thứ 4 = IRR(J4:J8) = -2%

IRR của năm thứ 5 = IRR(J4:J9) = 7%

Như vậy sau 5 năm, dự án này có tính khả thi khi IRR là số dương.

Nhưng nếu chi phí sử dụng vốn (lãi suất chiết khấu) là 10% thì sau 5 năm IRR vẫn chưa đạt tỷ lệ kỳ vọng. Do đó trong thời gian hoạt động giả định là 5 năm thì dự án chưa khả thi (NPV vẫn <0)

Do vậy để đánh giá tính khả thi của 1 dự án hay 1 khoản đầu tư, chúng ta cần phải đánh giá cả 2 yếu tố NPV và IRR.

Nếu quãng thời gian xác định các kỳ không đều thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng hàm XIRR. Hàm IRR chỉ sử dụng được khi thời gian các kỳ tính toán là bằng nhau.

Để tìm hiểu thêm các kiến thức về tài chính, phân tích dự án, các hàm excel trong tài chính, mời các bạn tìm hiểu thêm các bài viết:

Ứng dụng hàm PV trong Excel để tính toán hiệu quả của các phương án đầu tư

Cách sử dụng hàm PMT tính số tiền thanh toán hàng kỳ cho khoản vay trong Excel

Hàm RATE, Hàm tính lãi suất trong Excel

Mô hình tài chính (Financial Model) là gì

Đánh giá bài viết này

Irr Là Gì? Ý Nghĩa Của Tỷ Lệ Hoàn Vốn Nội Bộ Trong Đánh Giá Dự Án

HOME ” HỎI ĐÁP ” IRR là gì? Ý nghĩa của tỷ lệ hoàn vốn nội bộ trong đánh giá dự án

Trước đây chúng ta từng biết tới NPV như một trong những cách đánh giá dự án có đáng để đầu tư hay không? Tuy nhiên, vì NPV là một chỉ số nhạy cảm và chưa thực sự đủ tính thuyết phục và đủ cân lượng để giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Chính vì thế, một công cụ bổ sung khác được sử dụng đi kèm là IRR, vậy IRR là gì?

IRR LÀ GÌ?

IRR cũng được hiểu là tỷ lệ hoàn vốn dòng tiền chiết khấu (DCFROR), tỷ lệ hoàn vốn (ROR) hoặc lãi suất hiệu quả. Cụ thể hơn, IRR của một khoản đầu tư là tỷ lệ chiết khấu mà tại đó, giá trị hiện tại ròng của các chi phí (dòng tiền âm) đầu tư bằng giá trị hiện tại ròng của các lợi ích (dòng tiền dương) đầu tư.

ĐẶC ĐIỂM CỦA IRR LÀ GÌ?

Ưu điểm của IRR là gì?

Dễ tính toán

IRR không phụ thuộc vào chi phí vốn

Sử dụng IRR có thể so sánh các cơ hội đầu tư

Tính toán IRR sẽ cho thấy được khả năng sinh lời dưới dạng %

Giá trị của IRR có thể cho nhà đầu tư biết được chi phí sử dụng vốn cao nhất có thể chấp nhận được là bao nhiêu?

Nhược điểm của IRR là gì?

Dễ đưa tới một kết quả sai lầm (do không dựa vào chi phí sử dụng vốn)

Nhà đầu tư không thể biết được mình có bao nhiêu tiền trong tay

CÔNG THỨC TÍNH IRR LÀ GÌ?

Để có thể tính toán được cụ thể chỉ số IRR, người ta sử dụng công thức sau:

t: là thời gian tính dòng tiền

n: là tổng thời gian thực hiện dự án

r: là tỷ lệ chiết khấu

Ct: là dòng tiền thuần tại thời gian tính dòng tiền t

C0: Là chi phí ban đầu để thực hiện dự án

Cách tính IRR bằng Excel

=IRR(values, guess)

Trong đó:

Values: là các giá trị nạp vào để tính toán, bao gồm:

Giá trị đầu tư ban đầu: là 1 số âm

Những giá trị lợi nhuận hàng năm của dự án (điền theo trình tự thời gian)

Guess: số % ước lượng gần với kết quả của IRR, thường mặc định là 10%.

CHÚ Ý:

Trong quá trình sử dụng Excel để tính IRR, nếu kết quả hiển thị là “#NUM!”, các bạn có thể thử thay đổi giá trị của Guess để ra được kết quả là con số cụ thể.

Cũng giống như NPV, IRR có nhiều ý nghĩa đối với các nhà đầu tư trong việc đo lường, đánh giá và ra quyết định lựa chọn đầu tư của mình. Về bản chất, tự IRR có ý nghĩa như sau:

IRR cũng được hiểu là tốc độ tăng trưởng mà dự án đó tạo ra

IRR được sử dụng để đo lường mức độ rủi ro của khoản đầu tư trong tương lai

Trong công thức tính toán IRR, nếu kết quả IRR là:

IRR chính là tốc độ tăng trưởng mà một dự án có thể tạo ra, nên nó cũng được sử dụng như một công cụ đo lường và sắp xếp việc lựa chọn dự án theo thứ tự, từ kết quả này mà doanh nghiệp có thể cân nhắc việc có nên hay không nên thực hiện đầu tư, lựa chọn dự án nào một cách dễ dàng hơn.

Xét riêng với IRR, nếu đặt trong giả định rằng tất cả các yếu tố khác của các dự án là như nhau thì dự án nào có tỷ suất hoàn vốn nội bộ cao hơn thì dự án đó là tốt hơn và nên được ưu tiên lựa chọn, thực hiện hơn so với các dự án khác.

Tóm lại, để có thể so sánh và đánh giá, cũng như đưa ra quyết định nên hay không nên lựa chọn dự án nào, người ta thường sử dụng cả 2 chỉ số NPV và IRR đồng thời để có được lựa chọn chính xác nhất.

Irr Là Gì? Vai Trò Cơ Bản Của Irr Trong Đầu Tư Kinh Doanh

IRR là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào trong việc đưa ra quyết định đầu tư. Là một nhà kinh doanh hay đầu tư khôn ngoan, bạn không thể bỏ qua chỉ số đầu tư. Một trong những chỉ số không thể không nhắc tới là IRR. Vậy thực sự thì IRR là gì. Nó có vai trò và tầm quan trọng của như thế nào? Cách tính của chỉ số IRR .

IRR là tỷ lệ hoàn vốn nội bộ. Đây là tỷ lệ lợi nhuận của doanh nghiệp, được sử dụng để lập ngân sách, đánh giá hiệu quả đầu tư kinh doanh.

Nó là tỷ lệ hoàn vốn của các nhà đầu tư, khi họ đầu tư vào lĩnh vực đó, hiệu quả mà họ nhận được. Trong bối cảnh kinh tế ngày nay, IRR còn có thể coi là lãi suất hiệu quả đầu tư.

Tuy nhiên tỷ lệ này khi được xác định không phụ thuộc vào các yếu tố môi trường. Một số yếu tố môi trường có tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh là lãi suất, lạm phát, các tỷ lệ khác trong kinh tế,…

Chỉ số IRR tỉ lệ hoàn vốn nội bộ cao thì khả năng thực thi dự án càng cao. Nếu tỷ lệ IRR thấp thì ngược lại.

Nếu giá trị này lớn hơn giá trị suất chiết khấu thì dự án đánh giá.

Tỷ lệ IRR được sử dụng để đo lường, sắp xếp các dự án theo triển vọng theo thứ tự. Từ thông tin có thể dễ dàng cân nhắc xem nên đầu tư vào dự án nào. Tỷ lệ IRR do tốc độ tăng trưởng của một dự án được tạo ra.

Nếu các yếu tố của các dự án như nhau, dự án nào có tỷ lệ IRR cao thì ưu tiên hàng đầu.

Tỷ lệ IRR là một công cụ giúp các nhà đầu tư nên tập trung toàn lực vào dự án này hay nhiều dự án khác.

Nếu đem so sánh tỷ lệ IRR với tỷ lệ hoàn vốn trên thị trường chứng khoán. Nếu một công ty mà không có tỷ lệ IRR cao hơn trên thị trường. Đơn giản là đầu tư tiền của mình vào thị trường thay vì thực hiện dự án.

Dự án có IRR lớn hơn tỷ lệ giới hạn định mức khả thi tài chính

Với các dự án là tỷ lệ khả thi không cao có thể lựa chọn dự án có tỷ lệ IRR cao nhất.

Dễ tính toán vì không phụ thuộc vào chi phí vốn, rất thuận lợi cho việc so sánh cơ hội đầu tư. Vì tỷ lệ này cho biết khả năng sinh lời.

Gợi ý cho việc lựa chọn lãi suất cho dự án, tỷ lệ IRR có thể cho biết tỷ lệ lãi suất cao nhất mà dự án có thể chấp nhận được.

Tốn nhiều thời gian để tính toán chỉ số này

Bỏ qua dự án có quy mô lãi ròng lớn nếu chỉ dựa vào chỉ số IRR.

Khó xác định tỷ lệ IRR nếu dự án đầu tư bổ sung, NPV thay đổi nhiều.

Tỷ lệ này được biểu hiện bằng mức lãi suất. Nếu dùng tỷ lệ IRR quy đổi về dòng tiền của dự án thì giá trị hiện tại thực thụ thu nhập bằng giá trị hiện tại của thực thi.

r1 là tỷ suất chiết khấu nhỏ hơn

r2 là tỷ suất chiết khấu lớn hơn

NPV1 là giá trị hiện tại thuần là số dương nhưng gần 0 được tính theo r1

NPV2 là giá trị hiện tại thuần là số âm nhưng gần 0 được tính theo r2

Chỉ số IRR được xác định vào tỷ lệ %, NPV được xác định theo số tiền.

Nếu đưa về cùng dữ liệu thì có nhiều trường hợp tỷ lệ IRR không phải là chỉ số hợp lý để đánh giá dự án như NPV. Tỷ lệ IRR là chỉ số đánh giá chung cho nhiều dự án.

Một chỉ số hay công cụ đơn giản có thể đánh giá nhiều dự án. Không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật và thời gian, chỉ số IRR là công cụ vô cùng hợp lý.

Với một thị trường đầy biến động thì chỉ số này lại không thể hiện được sự biến động đó. Trong một số trường hợp, chỉ số này không phù hợp để tính toán.

Chỉ số NPV, bạn có thể xác định một cách dễ dàng, đơn giản hơn. Với các dự án thì chỉ số này chỉ cần lớn hơn 0 thì dự án có khả năng sinh lời.

Với bài viết về IRR là gì, chắc bạn cũng nắm bắt được chỉ số IRR là một trong các công cụ có thể giúp các nhà quản trị đánh giá hiệu quả của dự án. Tuy nhiên, trong việc đánh giá hiệu quả của dự án, nhà đầu tư nên cân nhắc thêm các chỉ số khác. Cùng khám phá thêm các chỉ số khác để có cái nhìn bao quát hơn.