Top 5 # Ý Nghĩa Từ Yum Là Gì Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Tvzoneplus.com

Yum Là Gì? Những Lệnh Cơ Bản Của Yum

Trong bài này, chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về YUM và một số lệnh cơ bản để sử dụng YUM trong việc quản lý phần mềm trên hệ thống Linux của bạn.

YUM là gì?

YUM là một công cụ quản lý và cài đặt phần mềm rất tiện dụng cho các hệ thống Red Hat Linux. Nó có thể cài đặt các gói mới hoặc cập nhật các gói đã tồn tại trên hệ thống một cách tự động và tiện lợi thông qua vài dòng lệnh đơn giản. YUM được viết tắt từ “Yellow dog Update, Modified” được phát triển bởi Duke University. Lệnh này được hỗ trợ trên Red Hat Enterprise Linux (RHEL) và các bản phân phối của nó bao gồm : Red Hat Enterprise Linux, Fedora, CentOS

Thông thường khi bạn cài hệ điều hành CentOS thì YUM đã được tích hợp sẵn. Để kiểm tra xem server đã có YUM hay chưa thì ta dùng dòng lệnh sau :

yum --version

Nếu xuất hiện thông báo tương tự như bên dưới thì có nghĩa là Server của bạn đã được cài đặt YUM :

Còn nếu bạn nhận được thông báo tương tự như bên dưới thì có nghĩa là server của bạn chưa có YUM :

[email protected]:~# yum --version The program 'yum' is currently not installed. You can install it by typing: apt-get install yum[email protected]:~#

Nếu server của bạn chưa có YUM thì bạn có thể download YUM tại trang này

Cài đặt các gói thông tin lưu trữ (Repository) cho YUM

Về cơ bản là YUM có rất nhiều thông tin các gói phần mềm thông dụng cho server. Tuy nhiên, đôi lúc sẽ có những phần mềm khác mà YUM không có sẵn trong gói cơ bản.

Để cài được hầu hết các phần mềm phổ biến bằng YUM, bạn cần phải bổ sung thêm các gói thông tin lưu trữ cho YUM bằng những lệnh sau :

Lệnh cài đặt EPEL Repository bằng YUM :

Cách đơn giản nhất để cài đặt EPEL Repository là thông qua YUM, YUM sẽ tự động cài EPEL Repository cho VPS phù hợp với hệ điều hành và phiên bản của hệ điều hành :

sudo yum install epel-release

Lệnh cài đặt EPEL Repository cho hệ điều hành 64bit :

CentOS 6 64bit :

sudo rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Lệnh cài đặt EPEL Repository cho hệ điều hành 32bit :

CentOS 6 32bit :

sudo rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

Lệnh cài đặt REMI Repository (dùng chung cho hệ điều hành 32bit và 64bit) :

CentOS 7 (32bit + 64bit) :

sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

CentOS 6 (32bit + 64bit) :

sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

CentOS 5 (32bit + 64bit) :

sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

REMI và EPEL là 2 Repository được sử dụng phổ biến nhất giúp bạn cài đặt hầu như tất cả các phần mềm thông dụng cho server bằng lệnh YUM

Lệnh cài đặt RepoForge (RPMforge) Repository cho hệ điều hành 64bit :

CentOS 6 64bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

CentOS 5 64bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.x86_64.rpm

CentOS 4 64bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el4.rf.x86_64.rpm

CentOS 3 64bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el3.rf.x86_64.rpm

Lệnh cài đặt RepoForge (RPMforge) Repository cho hệ điều hành 32bit :

CentOS 6 32bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm

CentOS 5 32bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.i386.rpm

CentOS 4 32bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el4.rf.i386.rpm

CentOS 3 32bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el3.rf.i386.rpm

Lệnh cài đặt Atomic Repository cho CentOS 6 64 bit

sudo rpm -Uvh http://www6.atomicorp.com/channels/atomic/centos/6/x86_64/RPMS/atomic-release-1.0-19.el6.art.noarch.rpm

Những lệnh cơ bản của YUM

Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng những lệnh cơ bản và thường gặp nhất của YUM.

yum check-update

hoặc

yum list updates

“yum check-update” và “yum list updates” là lệnh có chức năng tương tự như nhau là dùng để cập nhật thông tin và danh sách các gói phần mềm được hỗ trợ cài đặt bằng lệnh YUM. Lưu ý là dòng lệnh này không cài đặt phần mềm mà chỉ là cập nhật danh sách các phần mềm được hỗ trợ của YUM

2/ “yum list all” hay “yum list”

yum list all

hoặc

yum list

“yum list all” và “yum list” là lệnh dùng để liệt kê tất cả các gói phần mềm có thể được cài đặt bằng lệnh YUM và những phần mềm đã được cài đặt

3/ “yum list installed”

yum list installed

“yum list installed” là lệnh liệt kê tất cả các phần mềm đã được cài đặt. Nếu bạn muốn kiểm tra phần mềm nào đó đã cài đặt hay chưa thì có thể dùng lệnh sau :

yum list installed ten-phan-mem

Ví dụ lệnh sau để kiểm tra phần mềm nginx đã được cài đặt hay chưa :

yum list installed nginx

4/ “yum list available”

yum list available

“yum list available” là lệnh liệt kê tất cả các phần mềm có thể cài đặt bằng lệnh YUM

5/ “yum info”

yum info nginx

“yum info” là lệnh dùng để xem thông tin của gói phần mềm. Ví dụ lệnh trên là để xem thông tin của phần mềm nginx

6/ “yum search”

yum search nginx

“yum search” là lệnh dùng để tìm kiếm gói phần mềm được hỗ trợ cài đặt bằng yum. Ví dụ lệnh trên là để tìm phần mềm nginx, tất cả những phần mềm có tên file hoặc thông tin có chứa ký tự nginx sẽ được liệt kê bên dưới.

7/ “yum install”

yum install nginx

“yum install [tên-gói-phần-mềm]” là lệnh dùng để cài đặt gói phần mềm do bạn chỉ định. Ví dụ lệnh “yum install nginx” dùng để cài đặt nginx.

yum update

“yum update” là lệnh dùng để kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất của gói phần mềm. Nếu bạn sử dụng lệnh “yum update” thì nó sẽ cập nhật phiên bản mới nhất cho tất cả các gói phần mềm đã được cài đặt trên server. Còn nếu bạn muốn chỉ kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất cho nginx thì sử dụng lệnh “yum update nginx”.

Nếu bạn muốn cập nhật cho nhiều gói phần mềm khác nhau thì sử dụng lệnh sau “yum update ten-goi-phan-mem-01 ten-goi-phan-mem-02”. Ví dụ muốn cập nhật nginx và php-fpm thì sử dụng lệnh sau “yum update nginx php-fpm”

9/ “yum remove”

yum remove ten-goi-phan-mem

“yum remove” là lệnh dùng để gỡ bỏ và xoá gói phần mềm do bạn chỉ định. Ví dụ, để gỡ bỏ nginx ra khỏi hệ thống, bạn sử dụng lệnh sau “yum remove nginx”

10/ “yum clean all”

Thông thường YUM sẽ tạo và sử dụng cache cho các lần truy vấn, để xoá hết cache của yum thì bạn chạy lệnh sau :

yum clean all

** This article is copyrighted by xTraffic’s Blog **

Nghĩa Của Từ Fa Nghĩa Là Gì ? Những Ý Nghĩa Của Từ Fa Là Gì

Rate this post

Blog chúng tôi giải đáp ý nghĩa FA là gì

FA là gì? Ý nghĩa và các kiểu FA trên Facebook hay gặp – cungdaythang.com

Định nghĩa FA là gì?

Thực chất FA là viết tắt của từ trong tiếng Anh là Forever Alone. Trong đó, Forever có nghĩa là mãi mãi và Alone nghĩa là cô đơn. Nếu hiểu theo cách này thì Forever Alone nghĩa là “cô đơn mãi mãi”.

Đang xem: Fa nghĩa là gì

Tuy nhiên chúng ta không hiểu theo cách này, tiếng lóng FA hay Forever Alone ở đây được hiểu theo nghĩa là vẫn đang cô đơn lẻ bóng một mình, chưa có bồ hay chưa có người yêu hoặc có người yêu nhưng đã chia tay. Theo hội FA thì không phải họ không có ai yêu mà đang chờ người tử tế để yêu.

Để nâng tầm của mình, hội FA thường hay dùng các khẩu hiệu như FA muôn năm, FA hạnh phúc, FA độc thân vui tính, FA quen rồi, FA lập đàn cầu mưa,… Đây là những cụm từ được hội FA sử dụng phổ biến khi đề cập đến tình trạng của mình với tinh thần lạc quan khi cho rằng FA cũng không có gì đáng buồn bởi họ có thể tự do làm những điều mình thích.

Các Kiểu FA Hay Gặp

Trong thực tế, có 4 kiểu người FA hay gặp:

Kiểu người yêu đơn phương: Là những người yêu thầm ai đó nhưng không có can đảm, không dám thổ lộ, bày tỏ tình cảm của mình, hoặc đã từng bày tỏ và thất bại nhưng vẫn nuôi hy vọng có cơ hội để bày tỏ tiếp. Ngoài ra những người này có thể do bị tổn thương quá lớn trong chuyện tình cảm nên không còn tự tin vào bản thân.Kiểu người coi sự nghiệp là số 1: Kiểu người này chỉ biết cắm đầu vào công việc, không có thời gian đi tìm hiểu, tìm kiếm một nửa còn lại của mình. Quan điểm của họ là một khi sự nghiệp thành công, tìm kiếm một nửa của mình vẫn chưa muộn.Kiểu người chờ người tử tế để yêu: Kiểu người này có thể là do kén quá, hoặc do đặt ra tiêu chuẩn quá cao nên gặp ai cũng không ưng và vẫn FA. Quan điểm của họ là chờ người tử tế để yêu.Kiểu người tôn thờ chủ nghĩa độc thân: Họ là những người yêu chủ nghĩa độc thân, chưa muốn bị ràng buộc bởi những mối quan hệ hoặc người nào đó.

Vì những lý do khác nhau mà nhiều người vẫn trong tình trạng FA. Tuy nhiên những người này vẫn vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống chứ không hẳn FA là sự cô đơn đến mức tự kỷ. Do đó, khi ai đó sử dụng từ FA thì bạn đọc qua bài viết này cũng phần nào hiểu được hàm ý mà họ muốn đề cập và có sự hiểu biết, cái nhìn đúng đắn nhất.

Ý nghĩa khác của FA

Fa còn là viết tắt của FacebookHợp âm FaFA là tên 1 giải đấu cúp FA bóng đá của Anh diễn ra hàng năm.Vvv và có nhiều ý nghĩa khác nữa.

FA có những mặt lợi gì?

Không bị ràng buộc bởi một cá nhân nào đó, tự do tự tại muốn gặp ai làm gì ăn gì đều được.Bạn rất xinh đẹp như một thiên thần mà không thuộc quyền sở hữu của ai. Mặc dù Valentine không được tặng socola thì sinh nhật hay 8/3 cũng được tặng quà từ các anh chàng thích bạn.Bạn đi du lịch ở bất kì đâu đều thỏa thích vui chơi với đám bạn của mình, không phải có một ai đó tò tò kế bên, lãi nhãi. Và bạn cũng không chăm sóc, để ý một ai đó, làm theo ý của họ, làm cho họ vui. Thể hiện bản chất con người của bạn cùng với đám bạn thân của mình.Hằng đêm không phải thức khuya nhắn tin này kia kia nọ. Muốn ngủ sớm, nghe một bản nhạc, uống một tách café sữa hay trà nóng,.. đều được mà không một ai làm phiền.Ngày sinh nhật hay valentine không cần phải cất công suy nghĩ chọn quà gì cho một nửa kia của bạn. Không cần phải làm cho họ vui, đánh đổi nụ cười của một người dưng bằng sự cố gắng của mình.

Bạn muốn gặp gỡ thần tượng của mình hay yêu đơn phương một ai đó mà mình ngưỡng mộ đều đượcNgày cuối tuần thay vì đi chơi với 1 người rất chán ngắt. Bạn sẽ có thời gian bên đám bạn thân vui vẻ tám chuyện.

Kết luận

Gotta Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Gotta, Nghĩa Của Từ Kinda?

Gonna Gotta là gì? Nghĩa là của từ gotta

Ví dụ:

I’ve gotta flower/ I gotta flower (tôi có một bông hoa)

She hasn’t gotta penny (cô ấy chẳng có một đồng xu nào)

Have you gotta mobile? (Anh có điện thoại không?)

Vậy gonna có nghĩa là gì? Cách dùng gonna như thế nào? Tương tự, từ gonna cũng là từ viết tắt của từ “going to”. Từ này có nghĩa là dự định làm gì trong tương lai gần. Giống như gotta, gonna dực dùng nhiều trong văn nói và đời sống hàng ngày.

Ví dụ:

What are you gonna do? ( Bạn định sẽ làm gì?)

I’m not gonnatell you? (Tôi không nói cho bạn biết)

Nghĩa của từ kinda?

Kinda là từ viết tắt của cọm từ “kind of”. Nó có nghĩa là “đại loại là”, “một phần nào đó”. Đây cũng là từ Tiếng Anh viết tắt khá phổ biến. Nó thường được hiểu với nghĩa là “tới một chừng mực nào đó’, “hơi hơi”. Từ viết tắt này một phần cũng xuất phát từ cách đọc nối âm của người Anh. Nó vừa giúp thuận tiện trong cách viết mà trong lối nói cũng dễ dàng hơn.

Outta là gì?

Ngoài gonna, gotta, kinda thì outta cũng là từ viết tắt mà chúng ta sẽ gặp khá nhiều. Outta = Out of hoặc là “get out of” được hiểu là ” bị loại”, “cút đi”…

Ví dụ:

I’m outta love! (tôi đã pị thất tình!)

Outta here (Cút khỏi đây hoặc ra khỏi đây!)

Cách viết tắt này khá phổ biến trong ngôn ngữ nói của người nước ngoài, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên lạm dụng chúng quá nhiều. Chỉ nên sử dụng chúng trong những trường hợp phù hợp. Tránh gây hiểu nhầm hay hiểu không đúng ý của đối phương. Hi vọng rằng qua bài viết trên, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn nghĩa của những từ viết tắt đó và sử dụng chúng hiệu quả nhất!

Via Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Via

Nghĩa của từ via là gì trên facebook và được viết tắt bởi từ nào? Trong tiếng anh thì via instagram, linkedin, skype, paypal, email là gì và dịch sang tiếng Việt ra sao?

Via là gì?

Via là từ tiếng Anh khá phổ biến, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “thông qua, bởi, theo, qua” và được sử dụng chủ yếu để mô tả hành động mà hành động đó “thông qua” cái gì đó hoặc ai đó.

Cụ thể hơn hãy lấy vài ví dụ:  + Đầu tiên, khi thấy ai dùng cụm từ như via email, có nghĩa dùng hành động gì đó thông qua email, có thể gửi email cho người đó chẳng hạn. Ngoài ra cũng tương tự với các cụm từ via paypal, linkedin, insta… với cách sử dụng này người đó đưa ra những thông tin để mọi người có thể liên lạc với họ.

 + Thứ hai, nằm dưới một bài viết nào đấy, nội dung của bài ấy có nguồn gốc ở nơi khác. Chẳng hạn, cre: “kenh14.vn” có nghĩa nguồn gốc của bài bài viết lấy từ trang web kenh14.vn

 + Thứ ba, dịch theo sát nghĩa với câu tiếng Anh: I flew to Hanoi via DaNang (Tôi đã bay đến Hà Nội thông qua Đà Nẵng)

Dùng via trong trường hợp nào?

Khi nhìn thấy lần đầu chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng đây có thể là viết tắt của một từ nào đó trong tiếng Anh hoặc Việt. Nhưng không phải vậy, đây hoàn toàn là một từ chính thức và đầy đủ, chẳng qua số ký tự của nó ít hơn các từ khác mà thôi (chỉ có 3 chữ cái: A, V, I).

Via xuất hiện rất nhiều trong các bài đăng (posts) trên các trang mạng xã hội trực tuyến như facebook, twitter, instagram và chúng thường được đặt ở cuối những bài đăng, nhằm mục đích ghi rõ nguồn gốc của nội dung.

Để cho dễ hiểu hơn, bạn đăng một bài lên trang fb của mình, nhưng hình ảnh và video lại lấy ở nơi khác hoặc của người khác, thì bạn sẽ ghi via ở phía cuối bài và kèm theo tên của chủ sở hữu chính thức, ngoài tên ra có thể là đường dẫn, hình ảnh… miễn sao khi người khác nhìn vào biết gốc gác nội dung.

Tại sao lại dùng via

Câu hỏi khác lại được đặt ra: tại sao chúng ta lại cần làm như vậy? Thật ra điều này cũng hết sức dễ hiểu:

 + Thứ nhất, thể hiện sự tôn trọng đối với người chủ hữu vì đã lấy nội dung. Hãy tưởng tượng khi bản thân bỏ thời gian và công sức mà bị người khác cướp mất thì cảm giác sẽ ra sao.

 + Thứ hai, tránh vi phạm bản quyền. Vì một số nội dung khi muốn dùng thì người chủ sở hữu có thể đưa ra một số quy định chẳng hạn như nêu rõ nguồn, kèm đường dẫn, thậm chí phải mua để nhận được sự đồng thuận … Vấn đề bản quyền ở các quốc gia phương Tây và Mỹ rất nghiêm ngặt, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

Tuy vậy đối với những hình ảnh miễn phí, hoặc câu chữ bình thường thì cũng không phải ghi rõ chính xác, hãy thoải mái đừng quá nghiêm trọng vấn đề, tùy vào từng trường hợp mà nên dùng hoặc không.

Hy vọng sau bài viết này mọi người đã hiểu được via là gì rồi!

là từ tiếng Anh khá phổ biến, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “” và được sử dụng chủ yếu để mô tả hành động mà hành động đó “” cái gì đó hoặc ai đó.Cụ thể hơn hãy lấy vài ví dụ:+ Đầu tiên, khi thấy ai dùng cụm từ như via email, có nghĩa dùng hành động gì đó thông qua email, có thể gửi email cho người đó chẳng hạn. Ngoài ra cũng tương tự với các cụm từ via paypal, linkedin, insta… với cách sử dụng này người đó đưa ra những thông tin để mọi người có thể liên lạc với họ.+ Thứ hai, nằm dưới một bài viết nào đấy, nội dung của bài ấy có nguồn gốc ở nơi khác. Chẳng hạn, cre: “kenh14.vn” có nghĩa nguồn gốc của bài bài viết lấy từ trang web chúng tôi Thứ ba, dịch theo sát nghĩa với câu tiếng Anh: I flew to Hanoi via DaNang (Tôi đã bay đến Hà Nội thông qua Đà Nẵng)Khi nhìn thấy lần đầu chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng đây có thể là viết tắt của một từ nào đó trong tiếng Anh hoặc Việt. Nhưng không phải vậy, đây hoàn toàn là một từ chính thức và đầy đủ, chẳng qua số ký tự của nó ít hơn các từ khác mà thôi (chỉ có 3 chữ cái: A, V, I).Via xuất hiện rất nhiều trong các bài đăng (posts) trên các trang mạng xã hội trực tuyến như facebook, twitter, instagram và chúng thường được đặt ở cuối những bài đăng, nhằm mục đích ghi rõ nguồn gốc của nội dung.Để cho dễ hiểu hơn, bạn đăng một bài lên trang fb của mình, nhưng hình ảnh và video lại lấy ở nơi khác hoặc của người khác, thì bạn sẽ ghi via ở phía cuối bài và kèm theo tên của chủ sở hữu chính thức, ngoài tên ra có thể là đường dẫn, hình ảnh… miễn sao khi người khác nhìn vào biết gốc gác nội dung.Câu hỏi khác lại được đặt ra: tại sao chúng ta lại cần làm như vậy? Thật ra điều này cũng hết sức dễ hiểu:+ Thứ nhất, thể hiện sự tôn trọng đối với người chủ hữu vì đã lấy nội dung. Hãy tưởng tượng khi bản thân bỏ thời gian và công sức mà bị người khác cướp mất thì cảm giác sẽ ra sao.+ Thứ hai, tránh vi phạm bản quyền. Vì một số nội dung khi muốn dùng thì người chủ sở hữu có thể đưa ra một số quy định chẳng hạn như nêu rõ nguồn, kèm đường dẫn, thậm chí phải mua để nhận được sự đồng thuận … Vấn đề bản quyền ở các quốc gia phương Tây và Mỹ rất nghiêm ngặt, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.Tuy vậy đối với những hình ảnh miễn phí, hoặc câu chữ bình thường thì cũng không phải ghi rõ chính xác, hãy thoải mái đừng quá nghiêm trọng vấn đề, tùy vào từng trường hợp mà nên dùng hoặc không.Hy vọng sau bài viết này mọi người đã hiểu được via là gì rồi!